Policyjne narkotesty fałszują wyniki. "Ilu naćpanych kierowców jeździ po polskich drogach?"

Urządzenia sprawdzające, czy kierowca jest pod wpływem narkotyków, fałszują wyniki – alarmują policjanci. Błędne odczyty wykazano w 60 proc., a w niektórych komendach nawet w ponad 80 proc. badań. Tak wynika z dokumentów, do których dotarł Onet. Wie o tym od co najmniej półtora roku Komenda Główna Policji, ale do tej pory nie wycofała urządzeń. Felerne narkotesty wciąż są więc użytkowane przez mundurowych z drogówki w całej Polsce.

Tagi

Źródło

Onet Warszawa | Piotr Halicki

Komentarz [H]yperreala

Tekst stanowi przedruk z podanego źródła - pozdrawiamy serdecznie! Wszystkich czytelników materiałów udostępnianych na naszym portalu serdecznie i każdorazowo zachęcamy do wyciągnięcia w ich kwestii własnych wniosków i samodzielnej oceny wiarygodności przytaczanych faktów oraz zawartych tez.

Odsłony

785

Urządzenia sprawdzające, czy kierowca jest pod wpływem narkotyków, fałszują wyniki – alarmują policjanci. Błędne odczyty wykazano w 60 proc., a w niektórych komendach nawet w ponad 80 proc. badań. Tak wynika z dokumentów, do których dotarł Onet. Wie o tym od co najmniej półtora roku Komenda Główna Policji, ale do tej pory nie wycofała urządzeń. Felerne narkotesty wciąż są więc użytkowane przez mundurowych z drogówki w całej Polsce.

Chodzi o zestaw wykrywający obecność narkotyków w próbce śliny — analizator AquilaScan WDTP-10. Samo wykonanie testu polega na pobraniu śliny przy użyciu kasety testowej (jednorazowej), weryfikacji i analizie próbki za pomocą tego urządzenia. Ze specyfikacji technicznej urządzenia wynika, że wykrywa ono różne rodzaje narkotyków, m.in. marihuanę, amfetaminę, kokainę, opiaty, ekstazy itd.

Po pozytywnym wyniku: utrata prawa jazdy, przeszukanie domu, a nawet areszt

Mają go na stanie patrole drogowe w całej Polsce. Mundurowi używają ich, kiedy kierowca zachowuje się dziwnie, zdradzając objawy zażycia jakichś środków odurzających. W praktyce wygląda to tak, że kiedy test wychodzi pozytywnie, od razu jest mu odbierane prawo jazdy. Może dojść też do przeszukania w jego mieszkaniu. Czekają go też często problemy w pracy (zwłaszcza jeżeli wiąże się ona z kierowaniem autem), nieprzyjemności w rodzinie czy wśród znajomych oraz inne niedogodności. Może to się również wiązać z zatrzymaniem takiej osoby i umieszczeniem jej w areszcie.

Kierowca po takim teście, jeżeli nie zgadza się z wynikiem, może zrobić dokładniejsze badania toksykologiczne w szpitalu. Problem w tym, że na ich wyniki czeka się nawet do miesiąca. Szybciej byłoby po badaniu moczu, ale polska policja nie ma podpisanej umowy na takie badania, więc dana osoba musiałaby za to zapłacić z własnej kieszeni. Ale przez ten miesiąc osoba może otrzymać łatkę "narkomana/narkomanki".

Te dokładniejsze badania szpitalne często zaprzeczają testom wykonywanym przez policyjne urządzenia. Jak się okazuje, średnio nawet ponad 60 proc. wyników pozytywnych okazuje się fałszywych, a bywa, że i więcej. Tak wynika z analiz wykonanych w Komendzie Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Onet widział dokumenty, które to potwierdzają.

Sprawa wyszła na jaw, kiedy w jednostce doskonalenia zawodowego wydziału ruchu drogowego na Śląsku jeden z policjantów biorących udział w szkoleniu, otrzymał wynik pozytywny na obecność narkotyków. Co ciekawe, sam zgłosił się na ochotnika.

"Mając na uwadze informacje zawarte w instrukcji obsługi opisywanego urządzenia, wskazanie to mogło sugerować zawartość substancji zakazanych w organizmie badanego, co jednak nie zostało potwierdzone w toku późniejszych badań laboratoryjnych" – czytamy w notatce służbowej sporządzonej po zdarzeniu.

Policjant zgłosił się na ochotnika, po teście został zawieszony

Tymczasem od razu wdrożone zostały stosowne procedury, a funkcjonariusza czekały duże problemy. Potwierdza nam to komenda.

– Policjant jednego z wydziałów ruchu drogowego garnizonu śląskiego, który w trakcie szkolenia został poddany badaniom na urządzeniu AguilaScan i uzyskał pozytywny wynik testu na obecność środków odurzających, był zawieszony w czynnościach służbowych. Po uzyskaniu wyniku laboratoryjnego z badania krwi funkcjonariusza, który nie potwierdził wskazań AguilaScan, policjant został przywrócony do służby – poinformował nas Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Po tym zdarzeniu komendant wojewódzki policji w Katowicach, nadinsp. Roman Rabsztyn, polecił kierownictwu wydziału kontroli tej jednostki "dokonać stosownych ustaleń, mających na celu zbadanie zagadnienia w zakresie użytkowania wskazanego urządzenia przez wszystkie jednostki organizacyjne garnizonu śląskiej policji, które na swoim wyposażeniu posiadają analizator do wykrywania narkotyków i ich metabolitów w ślinie Aquila Scan WDTP-10".

12 stycznia 2022 r. wysłane zostało pismo do kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych policji garnizonu śląskiego, by przeanalizować działanie tych narkotestów w ostatnim czasie. KWP w Katowicach nadzoruje pracę 32 komend powiatowych i miejskich oraz autostradowego komisariatu policji. 29 z nich ma to urządzenie od przynajmniej 2-3 lat. Komendant zarządził, by przeanalizować jego działanie w ciągu ostatnich miesięcy. Wyniki są zatrważające.

Z dokumentów, które przeanalizował Onet, wynika np., że w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie aż 66 proc. testów, które wyszły pozytywnie, okazało się niepotwierdzonych – w dwóch z trzech takich przypadków badania laboratoryjne zaprzeczyły, że dany kierowca był pod wpływem narkotyków. W KMP w Gliwicach na dwa przypadki pozytywne testów na obecność środków odurzających oba okazały się wadliwe. W Mysłowicach było 33 proc. mylnych testów (dwa na sześć niepotwierdzone). Z kolei w Katowicach wszystkie badania w warunkach poniżej 14 st. C pokazywały wynik nieważny.

W Piekarach Śląskich w 2021 r. przeprowadzono 94 badania, z czego w 9 wypadkach był wynik pozytywny, w 3 przypadkach został później niepotwierdzony. Czyli w 33,3 proc. W Rybniku było to 50 proc. – od maja 2021 do stycznia 2022 r. przeprowadzono 57 badań, w 16 przypadkach wynik był pozytywny, a potem w ośmiu przypadkach niepotwierdzony. Sami policjanci z tej komendy stwierdzili, że urządzenie "jest używane sporadycznie z uwagi na błędy uzyskiwanych wyników".

Cieszyn rekordzistą – ponad 80 proc. fałszywych wskazań

W Zabrzu również wyszło 50 proc. pozytywnych testów niepotwierdzonych, w Żywcu – 66 proc., w Siemianowicach był tylko jeden przypadek pozytywny, ale również niepotwierdzony. Rekordzistką okazała się KMP w Cieszynie, gdzie od lipca do 31 grudnia 2021 r. na 17 pozytywnych testów aż 14 okazało się potem niepotwierdzonych. To 82 proc. Najmniej wadliwych badań wyszło w KMP w Chorzowie – na pięć pozytywnych testów, tylko jeden okazał się fałszywy. To 20 proc. błędnych. Ale jednocześnie na 26 przeprowadzonych badań aż w 10 przypadkach wynik był nieważny.

We wnioskach i propozycjach po tej analizie pojawiły się trzy punkty. W pierwszym postanowiono, że wyniki tych analiz wysłane zostaną do Biura Logistyki i Biura Kontroli KGP w Warszawie oraz Wydziału Zaopatrzenia, oraz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach.

Punkt drugi zakładał, że Wydział Kontroli opracuje pismo ogólne do kierowników jednostek organizacyjnych garnizonu śląskiego policji, w którym "zostaną oni zobligowani do niezwłocznego informowania Wydziału Zaopatrzenia o nieprawidłowościach wynikających z użytkowania powierzonych im urządzeń".

Z kolei w trzecim punkcie czytamy: "W związku z powyższym zasadnym wydaje się rozważenie kwestii dalszego użytkowania w służbie ww. analizatora, z uwagi na stwierdzone przypadki jego nieefektywnego/wadliwego działania".

Dokument sporządziła podkom. Agnieszka Łuków, zastępczyni naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach. Co ciekawe, pod tym wnioskiem naczelnik wydziału kontroli KWP w Katowicach, a więc jej szefowa, mł. insp. Wioletta Jasińska, 15 marca 2022 r. napisała, że wnosi o zastosowanie się tylko do punktów 1 i 2, a do trzeciego – a więc rozważenia dalszego użytkowania urządzeń – już nie.

Następnego dnia, 16 marca, z pismem zapoznał się m.in. pierwszy zastępca komendanta KWP w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, co potwierdził własnoręcznym podpisem. "Wnoszę o realizację pkt 1 i 2 z wniosków" – napisał z kolei na końcu dokumentu insp. Artur Bednarek, inny zastępca szefa śląskiej policji. Trzeci ówczesny wicekomendant katowickiej KWP insp. Dominik Łączyk stwierdził m.in. "uważam, iż w dalszym ciągu należy użytkować analizatory w służbie".

Kolejny fałszywy wynik u policjanta

Tymczasem 5 stycznia 2023 r. Komenda Miejska Policji w Gliwicach zgłosiła, że 3 stycznia wystąpiła kolejna "wątpliwość z poprawnością działania urządzenia AquilaScan WDTP-10". Przebadany nim został policjant i znowu pokazał wynik pozytywny. "W związku z wyraźnym sprzeciwem policjanta, który podważał wynik badania, wykonane zostało badanie weryfikacyjne urządzeniem DrugRead, które wykazało wynik negatywny". Wadliwe działanie stwierdzono także w sześciu innych przypadkach, podczas badania kierowców.

"Jednocześnie informuję, że naczelnik wydziału ruchu drogowego KMP w Gliwicach posiadając wiedzę dotyczącą błędnych odczytów testów w II połowie 2022 r., nawiązał kontakt z przedstawicielem producenta AquilaScan. W efekcie doszło do wymiany i przekazania nowej partii fabrycznych testów, które jednak nie przyczyniły się do wyeliminowania opisywanych nieprawidłowości" – czytamy w piśmie KMP w Gliwicach, wysłanym do śląskiej KWP.

"W świetle przytoczonych przypadków, które jednoznacznie wskazują na wadliwość urządzenia AquilaScan, w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy wynikami uzyskanymi na ww. urządzeniu a stanem faktycznym, zasadnym jest rozważenie decyzji o dalszym wykorzystaniu urządzenia w toku pełnienia służby. Dalsze ich użytkowanie może bowiem mieć negatywny wpływ na sytuację prawną obywateli i w efekcie pogorszyć wizerunek Policji jako formacji, nadto skutkować odpowiedzialnością prawną, finansową oraz dyscyplinarną funkcjonariuszy" – napisał mł. ins. Dariusz Fuks, komendant miejski policji w Gliwicach.

Jeszcze w marcu 2022 r. pismo z wynikami badań narkotestów w KWP w Katowicach trafiło do Komendy Głównej Policji. Nie wiadomo, co się działo w tej sprawie przez rok. Ale wiemy, że 16 marca 2023 r. Biuro Kontroli KGP zleciło przeprowadzenie badania skuteczności narkotestów Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji. Trwało to blisko dwa miesiące do maja br. Przeprowadzono je, używając kilku takich urządzeń. Badania prowadzone były na ochotnikach, którzy deklarowali, że nie brali narkotyków przed badaniem.

Policyjne laboratorium również nie zostawiło suchej nitki na narkotestach. Stwierdziło różne nieprawidłowości. Co ciekawe, np. próba wykonana na wodzie destylowanej dała wynik pozytywny w kierunku THC. Poza tym laboranci odnotowali m.in. zmianę rezultatu tego samego badania na dwóch różnych urządzeniach. Na osiem badań z użyciem wzorców dwóch wybranych substancji psychoaktywnych – amfetaminy i delta9-THC – pięć potem okazało się "fałszywie pozytywnych". To aż 62 proc.

Policyjne laboratorium: badania niepowtarzalne i często fałszywie pozytywne

W ogólnym podsumowaniu części doświadczalnych CLKP napisało: "badania na obecność substancji psychoaktywnych na urządzeniu WDTP-10 firmy AquilaScan, wykorzystującym kasety ToxWipe 6+ według testujących są niepowtarzalne i często fałszywie pozytywne, a testowane kasety w partii, w której zbliża się termin ważności (05/2023), prawdopodobnie są wadliwe (dużo odczytów nieważnych). Sam odczyt przez urządzenie jest wysoce nieprecyzyjny i potrafi się różnić przy innym położeniu sprzętu".

Jak ustaliliśmy, o problemie z wadliwością tych narkotestów informowała KGP również Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Wiceszef tej jednostki zgłaszał to w listopadzie 2022 r., o czym poinformowani zostali również przedstawiciele producenta.

Głośne były również dwa przypadki nieskuteczności tych urządzeń, do jakich doszło w Warszawie. 23 kutego br. w al. Stanów Zjednoczonych w stolicy doszło do zderzenia dwóch autobusów. W okolicy przystanku Saska w kierunku centrum miasta pojazd linii 514 wjechał w tył autobusu z numerem 502. Osiem osób trafiło do szpitala. Obydwu kierowców – jeden miał 57 lat, drugi 59 – przebadano narkotestem. W obu przypadkach urządzenie wykazało obecność środków odurzających w ich organizmach.

Kierowcom od razu zatrzymano prawo jazdy. Od razu też zostali w internecie publicznie napiętnowani. Obaj zapewniali, że nie brali żadnych środków odurzających, więc wykonano kolejne badania.

– W odniesieniu do informacji na temat zdarzenia z udziałem dwóch pojazdów Miejskich Zakładów Autobusowych, informujemy, że z inicjatywy spółki, jak też samych kierowców, przeprowadzono specjalistyczne badania toksykologiczne kierowców uczestniczących w zdarzeniu. Badania nie wykazały obecności żadnego z narkotyków w organizmach kierowców. Kierowcy zgodzili się na opublikowanie wiadomości na temat wyników tych badań – przekazał wówczas PAP rzecznik MZA Adam Stawicki.

Co z tym wszystkim zrobiła Komenda Główna Policji? Nie wiemy. Faktem jest, że nie wycofała wadliwych urządzeń z użycia.

Choć jeszcze w kwietniu 2023 r. w piśmie skierowanym do insp. Dariusza Szuby, dyrektora Biura Kontroli KGP, zastępca dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Robert Koźlak, nawiązując do sprawy fałszywych wyników badań kierowców ZTM w Warszawie, pisał m.in. tak: "kluczowym w sprawie pozostaje niepewność pomiarowa użytych przez policjantów urządzeń (Abbott SoToxa oraz Aquilla Scan), które w obydwu przytoczonych przypadkach badania kierowców ZTM wykazały wynik pozytywny w pobranych próbkach śliny, który ostatecznie nie potwierdził się w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych krwi i moczu".

"Jeżeli chodzi o propozycje rekomendacji w zakresie dalszego użytkowania urządzeń AquillaScan, w ocenie BRD KGP powinny być one uzależnione przede wszystkim od wyników eksperymentu przeprowadzonego przez CLKP, zdiagnozowania przyczyn błędów pomiarowych, wywiązywania się z deklaracji złożonych przez dystrybutora urządzeń (na spotkaniu zorganizowanym w BLP KGP), jak również całości zebranego przez Biuro Kontroli KGP materiału w przedmiotowej sprawie" – dodał Robert Koźlak.

Jednak mimo druzgocącej opinii CLKP do tej pory w tej sprawie nie wydarzyło się właściwie nic. Fałszujące wyniki urządzenia nadal są w użyciu.

Z nieoficjalnych ustaleń, uzyskanych od naszych informatorów, brak zdecydowanej reakcji KGP wynika z obawy, że może to spowodować duże komplikacje prawne, a wycofanie tych narkotestów z powodu ich wadliwości może spowodować nawał procesów sądowych. Chodzi o to, że osoby, które były badane tymi urządzeniami, w świetle ich nieskuteczności, mogą poczuć się poszkodowane.

Wadliwe narkotesty nadal są więc "w służbie". Jest ich w Polsce prawie pół tysiąca, a policjanci z drogówki nadal mogą nimi wykonywać setki tysięcy fałszywych badań w całym kraju. Na terenie garnizonu KWP Białystok są 22 takie urządzenia, Bydgoszcz ma ich 14, Gdańsk — 25, Gorzów Wlkp. — 18, Katowice — 39, Kielce — 21, Kraków — 38, Lublin — 26, Łódź — 34, Olsztyn — 30, Opole — 17, Poznań — 41, Radom — 41, Rzeszów — 28, Szczecin — 17, Wrocław — 35, KSP — 30.

"Ilu naćpanych kierowców jeździ po polskich drogach?"

– Dlaczego szefostwo policji, na czele z komendantem Szymczykiem, w ogóle nie reaguje na tę sytuację? Dlaczego wciąż nie wydał decyzji o wycofaniu tych urządzeń? Wygląda to tak, jakby chciał zamieść tę sprawę pod dywan. Bo przecież inaczej trzeba było się przyznać, że znowu policja robi coś źle. Tymczasem tradycyjnie cierpią na tym zwykli ludzie, którzy wciąż narażeni są na to, że Bogu ducha winny kierowca zostanie oskarżony o zażywanie narkotyków - mówi nasz informator, który chce pozostać anonimowy.

- Odwracając tę sytuację, nasuwa się inne pytanie: skoro te testy są tak wadliwe, u ilu rzeczywistych narkomanów nie wykazały obecności środków odurzających? Bo fałszywy wynik może również polegać na tym, że badanie nie wykaże narkotyków w organizmie. Tak więc pytanie, ilu naćpanych kierowców uniknęło odpowiedzialności i jeździ po polskich drogach? – pyta nasz rozmówca.

O wyjaśnienia w tej sprawie poprosiliśmy Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, która jako pierwsza zwróciła uwagę na problem z fałszywymi wynikami narkotestów. Ta w większości potwierdza nasze informacje. "O ustaleniach dotyczących uzyskiwania nieprawidłowych, czy też nieważnych wyników badań urządzeniem AquilaScan, powiadomiono Biuro Logistyki i Biuro Kontroli KGP" – odpowiedział nam Zespół Prasowy KWP w Katowicach.

Zapytaliśmy również, jaka była reakcja i odpowiedź Komendy Głównej Policji i czy zaleciła ona wycofanie analizatorów AquilaScan WDTP-10 z użycia. Na to odpowiedzi już nie otrzymaliśmy.

Natomiast na pytanie, czy zdaniem kierownictwa KWP te urządzenia, ze względu na ich wadliwość i nieskuteczność potwierdzoną w ich własnych badaniach, powinny zostać wycofane z użytkowania, śląska policja zareagowała wymijająco. "Wydział Kontroli KWP w Katowicach nie prowadził czynności w kierunku ustalenia zasadności dalszego użytkowania bądź wycofania urządzenia AguilaScan. Proszę to zapytanie kierować do Komendy Głównej Policji" – odpowiedziały jej służby prasowe.

KWP w Katowicach potwierdza też, że na Śląsku nadal używane są analizatory, które mogą pokazywać fałszywe wyniki. "Funkcjonariusze podlegający KWP w Katowicach użytkują w służbie urządzenia AquilaScan. Na dzień prowadzonych przez Wydział Kontroli ustaleń (15.03.2022 r.) urządzenie AquilaScam WTDP-10 posiadało 29 jednostek – łącznie 39 analizatorów" – informuje Zespół Prasowy KWP w Katowicach.

Dystrybutor: to wina niedostatecznego opanowania zasad prawidłowego pomiaru

Autoryzowanym dystrybutorem i serwisantem urządzeń AquilaScam WTDP-10 jest firma Humancare Polska. Ta uważa, że większość problemów z użytkowaniem analizatorów wynika z "niedostatecznego opanowania zasad prawidłowego pomiaru lub ograniczonej wiedzy na temat ograniczeń w wykonywaniu testów, np. u osób przyjmujących leki" – jak czytamy w jednym z policyjnych dokumentów. Przedstawiciele firmy deklarują jednocześnie gotowość przeprowadzenia szkoleń wszystkich użytkowników analizatora.

Przedstawicieli Humancare Polska również poprosiliśmy o wyjaśnienia. Zapytaliśmy m.in., czy znają wyniki analiz przeprowadzonych przez KWP w Katowicach i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, jak je oceniają i z czego wynika tak duża liczba fałszywych wskazań.

"Nie posiadamy żadnych informacji dotyczących weryfikacji wyniku testów wykonanych przy użyciu analizatorów przez późniejsze badania toksykologiczne. Należy podkreślić, że testy wykonywane przy użyciu analizatorów ze swojej istoty mają charakter przesiewowy i wynik pozytywny nie oznacza kategorycznie, że dana osoba jest pod wpływem narkotyku – wynik ten może być wynikiem różnych okoliczności, począwszy od leków zażywanych przez badanego, a na sposobie przeprowadzenia testu skończywszy. Dlatego pozytywny wynik testu zawsze wymaga weryfikacji przez właściwe badania toksykologiczne, co producent podkreśla w instrukcji użytkowania urządzenia" – czytamy w odpowiedzi Marcina Borkowskiego, radcy prawnego reprezentującego właściciela wspomnianej firmy.

Zapewnia on również, że dystrybutor rzeczonych narkotestów nie zna również wyników badań i zakresu nieprawidłowości stwierdzonych przez CLKP, zatem nie może się do nich odnieść. Zwłaszcza że nie uczestniczył w tych badaniach, co nie daje możliwości weryfikacji prawidłowości zastosowania procedury załączonej do urządzenia.

"Tylko przeprowadzenie badania z zachowaniem opisanej procedury może stanowić punkt odniesienia do oceny czy test pokazuje prawidłowy wynik. Wykonywanie prób na »wodzie destylowanej« budzi wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzanych testów, bowiem jest pozbawione sensu. Konstrukcja i sposób działania testu wymaga użycia wyłącznie materiału biologicznego w postaci ludzkiej śliny i w przypadku, gdy ta ślina nie zawiera określonych substancji, test pokaże w określonym polu »pasek« – użycie innej substancji, w tym wody destylowanej prowadzi do uzyskania wyniku fałszywie pozytywnego – »pasek« przy takim materiale badawczym nie pojawi się, co przy prawidłowym wykonaniu testu stanowi wynik pozytywny" – tłumaczy Marcin Borkowski.

Dystrybutor: nie mamy żadnej wiedzy o nieprawidłowym działaniu analizatorów

"Jeśli te »badania« w taki sposób zostały przeprowadzone, to są bezużyteczne do oceny prawidłowości działania urządzeń, podobnie, jeśli nie przestrzegano innych elementów procedury testowej, jak np. czasu, który ma upłynąć od pobrania materiału biologicznego do odczytania wyniku (odczyt po upływie tego czasu, np. 10 min później, może już być zupełnie inny niż po właściwym czasie). Instrukcja opisuje również położenie sprzętu w czasie oczekiwania na wynik badania, stąd niezrozumiałe jest ocenianie wyników dla »różnego położenia sprzętu«. Analizator ma leżeć na płaskiej powierzchni" – podkreśla.

"Skoro stosowano wzorce narkotykowe, to wyniki powinny być pozytywne, nie mogą być one zatem »fałszywie pozytywne«, jeżeli kasety przy zastosowaniu wzorca wykazały obecność narkotyków. Kaseta wykrywając narkotyk przy zastosowaniu wzorca (amfetamina i THC) zadziałała prawidłowo. Inną kwestią jest to, że nie mamy żadnej wiedzy, jakie wzorce były stosowane, jak wyglądała procedura weryfikacji prawidłowości działania kasety, jaka ślina została użyta do badań weryfikacyjnych (ludzka – naturalna czy syntetyczna). Aby sprawdzić prawidłowość kasety testowej, należy stosować się do ściśle określonej procedury testowej producenta, używać wzorców określonej firmy oraz śliny, która została użyta do badań testowych producenta (producent określa, czy podczas testów używał śliny ludzkiej, czy syntetycznej). Każda kaseta testowa ma swoje punkty odcięcia, jeśli CLKP używało wzorców o niższych wartościach (dla danego narkotyku), to wyniki mogą być fałszywie negatywne. Nie mamy żadnej wiedzy na temat ich działań" – podsumowuje Borkowski.

Pytamy, czy dystrybutor ma świadomość, że te urządzenia funkcjonują nieprawidłowo. Chcieliśmy się też dowiedzieć, czy ich zdaniem w tej sytuacji te narkotesty nie powinny zostać wycofane z użytkowania. Przynajmniej do momentu, kiedy przestaną wskazywać fałszywe wyniki.

"Nie mamy żadnej wiedzy o nieprawidłowym działaniu analizatorów. Analizatory narkotyków są urządzeniami pomocniczymi, odczytują wynik badania z kasety testowej. To na kasecie – o użytku jednorazowym – przeprowadzane jest właściwe badanie, analizator tylko dokonuje odczytu i zapisu przeprowadzonego badania. Testy fałszywie pozytywne czy negatywne w przypadku tej metody badawczej były, są i będą. Ta sama zasada obowiązuje dla wszystkich testów kasetkowych, podobnie jak miało to miejsce w przypadku testów na covid" – odpowiada Marcin Borkowski.

Komenda główna nie reaguje

Jak dodaje, na wynik wpływa bardzo dużo czynników, m.in. prawidłowość wykonania testu, warunki jego wykonania, przechowywanie kasety, temperatura pracy, spożywanie posiłków czy palenie tytoniu przez badaną osobę przed pobraniem śliny, czy wspomniane już leki. To są okoliczności, które mogą wynik testu kasetkowego zaburzyć, ale nie oznaczają nieprawidłowego działania analizatorów.

"Być może problemem jest to, że w polskim prawodawstwie takie badanie przesiewowe może stanowić podstawę np. do zatrzymania prawa jazdy, podczas gdy w innych krajach wynik pozytywny testu kasetkowego stanowi tylko podstawę do wykonania właściwego badania toksykologicznego, tak jak ma to miejsce w Polsce w odniesieniu do badań przesiewowych na obecność alkoholu – wynik takiego testu nie stanowi podstawy do zatrzymania prawa jazdy, a skutkuje jedynie właściwym badaniem na obecność alkoholu u kierowcy" – podsumowuje Borkowski.

O ostateczne wyjaśnienia zwróciliśmy się również do Komendy Głównej Policji. Chcieliśmy się m.in. dowiedzieć, jakie kroki w związku z tak dużym odsetkiem fałszywych wskazań narkotestów zostały przez nią do tej pory podjęte, zarówno po danych przesłanych z KWP w Katowicach, jak i wynikach badań z CLKP oraz czy te analizy dotarły do komendanta głównego policji gen. Jarosława Szymczyka, a jeżeli tak, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. Zapytaliśmy też, czy rzeczywiście do tej pory nie została podjęta decyzja o wycofaniu tych narkotestów z użycia w obawie przed konsekwencjami prawnymi.

Te pytania wysłaliśmy we wtorek, 19 września br., z prośbą o odpowiedź w ciągu dwóch dni. Mimo upływu prawie tygodnia KGP nadal nie ustosunkowała się do nich w żaden sposób.

Oceń treść:

Average: 10 (2 votes)

Komentarze

zyyx (niezweryfikowany)

Dodajmy jeszcze delikatną kwestię, że czym innym jest wykrycie substancji w organizmie, a czym innym - bycie pod jej wpływem.

Snooze3 (niezweryfikowany)

Prosta, rzecz i pytanie "macie atest na baterie?" Moga sila wziasc na krew ale ja nie mam z tym problemu lol

Zajawki z NeuroGroove
  • Inne
  • Katastrofa
  • LSD-25
  • Metamfetamina

Chyba nikt nigdy czegoś takiego nie przeżył.

 

Godzina 16:00

Pojechaliśmy na jakiś stary opuszczony budynek. Każdy wali po szczurze około 100 MXE. Pizda niesamowita czułem się jak ćpuny w filmie. Na początku chciałem się przytulić do każdego kto był.

Godzina 17:00

  • Inne

Wolnosc- czy to slowo nie brzmi pieknie, ale co tak naprawde ono dla Was

oznacza. Czy ktokolwiek potrafi odpowiedziec? A moze kazdy odpowiada sam

sobie i nie chce podzielic sie swymi przemysleniami? Ja rowniez nie odpowiem

na to pytanie. Zadam za to kolejne i kolejne, na ktore nie znajduje

odpowiedzi. Pytam o wolnosc bo nie wiem co to jest, nigdy jej nie zaznalem,

nigdy nie poczulem i nie zasmakowalem w calosci. Chyba nikt z nas tego nie

uczynil i uczynic tego nie moze. Bo czy na tym coraz bardziej nierownym

  • Grzyby halucynogenne
  • Marihuana

Wiek, waga: 23 lata, 100 kg masy ciała;

Doświadczenie: marihuana, szałwia wieszcza, powój hawajski, grzyby psylocybinowe, kratom, amfetamina, xtc

Substancja: łysiczki kubańskie: 25g świeżych + 1g suszonych; marihuana: 0,2g

Set & settings: wyjdzie w trakcie czytania...

Prologue: Jemy grzyby.

- Masz grzyby, może zjemy razem? Pyta się mnie kolega "K",

- Przyjadę za godzinę!

Wiedziałem że nie mogę mu odmówić, nie dzisiaj...

  • Gałka muszkatołowa
  • Pozytywne przeżycie

Piątek. 15-02-2013 Godzina 15.00. Dzwoni ziomek z którym umówiliśmy się na palenie słodkiej baczki. Cały uśmiechnięty mimo złej pogody wyszedłem na spotkanie. Chociaż na zewnątrz było bardzo wilgotno i deszczowo w naszych okolicach okazało się być bardzo SUCHO. Zupełnie tak jak by dzień wcześniej cały świat wypalił stuff od wszystkich pobliskich zielarzy . Zdemotywowani tym faktem poszliśmy w strone sklepu celem wypicia napoju gazowanego, z dodatkiem chmielu oraz 6% zawartością etanolu. Po krótkiej przechadzce pomiędzy żelbetonowymi blokami, które rażą swoimi pstrokatymi kolorami wpadłem na pomysł odwiedzenia słodkiej krainy. Udaliśmy się więc do sklepu samoobsługowego, w którym zakupiłem dwa opakowania Indonezyjskiej gałki KAMISIA, oraz bardzo pyszny jogurcik o smaku wielu owoców leśnych. Kilka chwil później siedziałem w swoim cieplutkim pokoju mieszając drinka na wieczór, w proporcjach jedna paczka uśmiechu do połowy szklanki jogurtu. Zjedzenie tego zajęło mi mniej więcej 20 minut, ponieważ ten smak skutecznie mnie odrzuca od tego specyfiku, ale nie dałem się, zjadłem całą paczkę. Została mi jeszcze jedna, którą zalałem wrzątkiem a do kubka wpakowałem dwie saszetki czarnej herbaty. Tym razem wypiłem sam wywar, plus mniej więcej dwa łyki pestkowej mielonki. Smak herbaty dość dobrze zamaskował smutną i gorzką stronę gałki.

Godzina 21:00

Mija druga godzina odkąd wypiłem wywar. Czułem się dużo lepiej niż wcześniej, stawało mi się coraz cieplej na ciele jak i na duszy. Humor znacznie mi się poprawił. Przez cały czas rozmawiam z moim bratem na skype. On też zaczyna zauważać zmiany w moim sposobie mówienia oraz zachowaniu.

Godzina 22:20

randomness