Społeczny wpływ aptek/punktów sprzedaży marihuany po legalizacji

Czyli o tym, czy w wymiarze swojego wływu na społeczeństwo USA legalizacja wyszła naprzeciw nadziejom, obawom i oczekiwaniom, czy nieoniecznie. Obszernie i z mnóstwem odsyłaczy, zdecydowanie polecamy, Jakub Gajewski z Wolnych Konopi zrobił tu dobrą robotę.

Detaliczne sklepy z konopiami indyjskimi nie są powiązane ze wzrostem przestępczości

Wyniki badań przedstawione w poniższym artykule sugerują, że legalizacja marihuany prowadzi do zmniejszenia przestępczości w okolicy, bez wpływu na przestępczość w sąsiednich dzielnicach. Wyniki pokazują, że otwarcie dodatkowego punktu sprzedaży detalicznej z marihuaną prowadzi do zmniejszenia liczby przestępstw o 17 miesięcznie na 10 000 mieszkańców, co odpowiada mniej więcej 19-procentowemu spadkowi w stosunku do średniej liczby przestępstw w badanym okresie. Badanie sugeruje, że legalizacja marihuany może przyczynić się do wyparcia nielegalnych organizacji przestępczych i zmniejszenia przestępczości poprzez zmianę zachowań związanych z bezpieczeństwem lub zastąpienie bardziej szkodliwych substancji. Artykuł sugeruje również, że zwiększenie używania marihuany nie prowadzi samo w sobie do zwiększenia przestępczości.

Not in my backyard? Not so fast. The effect of marijuana legalization on neighborhood crime Regional Science and Urban Economics, 2019.

Celem badania jest analiza, czy element prawa, jakim jest pozwolenie na funkcjonowanie aptek, wpływa na lokalną przestępczość i inne wskaźniki nadużywania marihuany. Autorzy nie znaleźli dowodów na to, że pozwolenie na funkcjonowanie aptek prowadzi do wzrostu przestępczości. W rzeczywistości, widać pewne dowody na zmniejszenie przestępczości przeciwko mieniu. Badanie to potwierdza wnioski z innych badań, w których nie stwierdzono wzrostu rodzajów przestępstw przewidywanych przez organy ścigania. Nie zaobserwowano wpływu na włamania, rabunki ani napady, które są rodzajami przestępstw, których można by się spodziewać, gdyby apteki były głównymi celami ze względu na posiadanie przez nie dużych ilości gotówki. Autorzy wnioskują, że decydenci powinni być ostrożni w regulowaniu obecności aptek z marihuaną, nie wyciągając pochopnych wniosków, że apteki są wyraźnie miejscami generującymi przestępczość. Badanie sugeruje, że możliwe jest uregulowanie rynku marihuany i znalezienie wspólnego rozwiązania między bezpieczeństwem a dostępem do medycznej marihuany.

High on Crime? Exploring the Effects of Marijuana Dispensary Laws on Crime in California Counties, IZA Institute of Labor Economics Discussion Paper Series, May 2018

Handel detaliczny marihuaną wiąże się z rosnącą wartością mieszkań

Badanie przeprowadzone w południowym Los Angeles na społeczności miejskiej o niskich dochodach miało na celu zbadanie, czy istnieje powiązanie między lokalizacją sklepów tytoniowych, punktów sprzedaży alkoholu oraz przychodni z medyczną marihuaną a poziomem przestępczości i przemocą w okolicy. Wyniki pokazały, że w obszarach 100-metrowych stref buforowych od sklepów tytoniowych i punktów sprzedaży alkoholu występowało znacznie więcej przestępstw przeciwko mieniu i przemocy w porównaniu z przeciętną sytuacją w społeczności. Jednakże, nie zaobserwowano podobnych wzrostów przestępczości wokół punktów sprzedaży medycznej marihuany, a także sklepów spożywczych lub osiedlowych, które również posiadają licencję na sprzedaż tytoniu i alkoholu.

The geography of crime and violence surrounding tobacco shops, medical marijuana dispensaries, and off-sale alcohol outlets in a large, urban low-income community of color, Preventive Medicine, 2017

W przeciwieństwie do tego, zamknięcie punktów sprzedaży marihuany jest związane z wzrostem przestępczości. Wyniki przedstawione powyżej pokazują, że tymczasowe zamknięcie punktów sprzedaży powoduje wzrost przestępczości w krótkim okresie. Nasze wyniki mają bezpośrednie implikacje dla regulacji sprzedaży marihuany w USA. Sugerują, że zamknięcie punktów sprzedaży marihuany stanowi istotny negatywny efekt w zakresie przestępczości w sąsiedztwie.

Going to pot? The impact of dispensary closures on crime

Badanie wykazało, że decyzja o legalizacji handlu detalicznego marihuaną może prowadzić do wzrostu cen nieruchomości. Średnia cena sprzedaży domów wzrosła o 1,6% w gminach, które zezwoliły na prowadzenie biznesu związanego z marihuaną w porównaniu z gminami, które tego nie zezwalały, co odpowiadało wzrostowi o 6 366 USD dla przeciętnej nieruchomości. Wyniki te sugerują, że decydenci polityczni powinni być ostrożnie optymistyczni co do krótkoterminowych skutków legalizacji biznesów związanych z marihuaną w ich jurysdykcjach.

The Determinants and Impacts of Allowing Cannabis Businesses: Evidence from New Jersey Municipalities, Rutgers New Jersey State Policy Lab, September 2022

W celu zbadania wpływu legalizacji marihuany na rynek nieruchomości, wykorzystano publicznie dostępne dane z Zillow i Narodowego Spisu Powszechnego w Stanach Zjednoczonych, a także inne źródła, aby zbadać zależności między wartościami domów, legalizacją marihuany, punktami sprzedaży i dochodami podatkowymi. Zastosowano analizy regresji wielorakiej do modelowania bieżących trendów i przewidywania przyszłych wzorców. Między kwietniem 2017 a kwietniem 2021 wartość nieruchomości wzrosła o 17 113 dolarów więcej w stanach, w których marihuana rekreacyjna jest legalna, w porównaniu do stanów, w których marihuana jest nielegalna lub ograniczona do celów medycznych. Stwierdzono, że miasta z większą liczbą punktów sprzedaży marihuany są pozytywnie skorelowane z wyższymi wartościami nieruchomości, co sugeruje, że legalizacja sprzyja tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu. Z każdym nowym punktem sprzedaży marihuany, wartość nieruchomości wzrasta o 519 dolarów. Wraz z coraz większą liczbą stanów legalizujących marihuanę, istnieją silne dowody na to, że legalizacja przyczynia się do wyższych wartości nieruchomości, zwłaszcza w obszarach, które pozwalają na sprzedaż detaliczną marihuany i witają punkty sprzedaży detalicznej. Takie inwestycje mogą poprawić jakość życia w społecznościach na całym kraju, przyciągając turystów i nowych mieszkańców, którzy generują popyt na nieruchomości.

Clever Real Estate: Data Science, “2021 Study: How Legalizing Recreational Marijuana Impacts Homes Values,” July 12, 2021

Oceniamy wpływ otwarcia aptek z medyczną i rekreacyjną marihuaną na ceny mieszkań w Denver, w Kolorado. Korzystając z podejścia opartego na analizie zdarzeń, stwierdzamy, że wprowadzenie nowej apteki w promieniu pół mili od nowego domu zwiększa średnio ceny nieruchomości o około 7,7%. Efekt ten zmniejsza się dla domów znajdujących się dalej od nowych aptek, ale jest trwały w czasie. Nasze wyniki dostarczają ważnych i aktualnych dowodów empirycznych na wpływ legalizacji marihuany na aspekty społeczno-ekonomiczne.

The effect of marijuana dispensary openings on housing prices, Contemporary Economic Policy, 2018

W tym artykule badano wpływ sprzedaży detalicznej marihuany na ceny domów w Denver, Kolorado, aby wnieść swój wkład do debaty na temat wpływu legalizacji marihuany rekreacyjnej na lokalne społeczności. Za pomocą modelu różnic w różnicach porównano domy znajdujące się w pobliżu sklepu detalicznego przed i po legalizacji sprzedaży rekreacyjnej marihuany z domami położonymi nieco dalej od sklepu. Okazało się, że po wprowadzeniu ustawy na koniec 2013 roku, ceny jednorodzinnych domów blisko sklepu detalicznego (w odległości do 0,1 mil) wzrosły o około 8,4% w porównaniu do domów położonych nieco dalej od sklepu (od 0,1 do 0,25 mil) w 2014 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

Contact high: The external effects of retail marijuana establishments on house prices Real Estate Economics, 2017

Czy legalizacja sprzedaży detalicznej marihuany przynosi więcej korzyści niż kosztów? Niniejszy artykuł zajmuje się tym pytaniem, mierząc korzyści i koszty, które są związane z wartością nieruchomości. Wykorzystujemy w tym celu zmienność czasową i przestrzenną w przyjęciu przepisów dotyczących sprzedaży detalicznej marihuany przez władze Colorado i badamy wpływ na wartość nieruchomości z wykorzystaniem strategii różnic w różnicach. Nasze szacunki pokazują, że legalizacja prowadzi do średniego wzrostu wartości nieruchomości o 6%, co oznacza, że skapitalizowane korzyści przeważają koszty. Wnioskując, niniejszy artykuł dostarcza przekonującego dowodu przyczynowo-skutkowego, że legalizacja sprzedaży detalicznej marihuany przynosi netto korzyści, mierzone na rynku nieruchomości.

The effect of legalizing retail marijuana on housing values: Evidence from Colorado, University of Mississippi working paper series, 2016

Klienci przychodni są zwykle starsi, cenią sobie dostęp do określonych szczepów konopi indyjskich i zwykle wymagają większych ilości konopi indyjskich w celu leczenia ich stanu terapeutycznego

Według badania, osoby korzystające z aptek związanych z marihuaną są starsze niż osoby, które ich nie używają, co może wynikać z faktu, że usługi, które te apteki świadczą, takie jak dostęp do sklepu i spersonalizowane usługi, mogą być szczególnie atrakcyjne dla starszych dorosłych. Większy odsetek klientów aptek uważał, że dostęp do preferowanego szczepu jest ważny w porównaniu do osób, które nie korzystają z aptek. Osoby korzystające z aptek były bardziej skłonne do używania większych ilości marihuany. Apteki były szeroko wykorzystywane i dobrze oceniane przez badanych. Biorąc pod uwagę ten wysoki poziom poparcia ze strony pacjentów, przyszłe przepisy regulacyjne powinny rozważyć włączenie aptek stacjonarnych jako autoryzowanego źródła marihuany do celów terapeutycznych.

Are dispensaries indispensable? Patient experiences and access to cannabis from medical cannabis dispensaries in Canada. International Journal on Drug Policy, 2017

Rozpowszechnienie aptek z konopiami indyjskimi nie jest pozytywnie związane ze zwiększonym używaniem przez nastolatków

This is the first study to simultaneously examine the density of both MCDs [medical cannabis dispensaries] and RCRs [recreational cannabis retailers] around young adults’ homes and associations with future intentions to use cannabis, including the co-use of cannabis with tobacco/nicotine. Our results suggest that young adults who lived in an area with a greater density of any type of outlet were not significantly more likely to report stronger intentions to use cannabis, e-cigarettes, or cannabis mixed with tobacco/nicotine in the future.

Journal of Cannabis Research, Density of medical and recreational cannabis outlets: racial/ethnic differences in the association with young adult intentions to use cannabis, e-cigarattes, and cannabis mixed with tobacco/nicotine, 2021

Ta naturalno-eksperymentalna analiza wykorzystała dane zebrane z Państwowej Ankiety Zachowań Ryzykownych wśród Młodzieży (Youth Risk Behavior Survey – YRBS) zebranych od uczestników klas 9-12 z 46 stanów w latach 1991-2015 (N=1,091,723). Wykorzystując zróżnicowanie między stanami w statusie prawnym medycznej marihuany (Medical Marijuana’s Law) oraz w stanach, które planują wprowadzenie MML. Różnice oszacowano porównując stany z wprowadzonymi regulacjami do stanów nieposiadających regulacji. Ta analiza nie znalazła dowodów na wzrost liczby młodzieży zgłaszającej używanie marihuany w ciągu ostatnich 30 dni lub ciężkie użytkowanie marihuany związane z wprowadzeniem prawa dotyczącego marihuany lub działaniem aptek w latach 1991-2015.

Medical marijuana laws (MMLs) and dispensary provisions not associated with higher odds of adolescent marijuana or heavy marijuana use: A 46 State Analysis, 1991-2015, Substance Abuse, 2021

Te badania miały na celu odpowiedzieć na pytanie, „czy zezwolenie na sprzedaż marihuany rekreacyjnej w sklepach ma wpływ na używanie marihuany przez uczniów szkół średnich, ich postrzeganie dostępności marihuany oraz ich postrzeganie szkodliwości i niewłaściwości używania marihuany?”

W 2013 roku przeprowadzono przekrojowe badanie ankietowe wśród uczniów szkół średnich, przed zezwoleniem na sprzedaż marihuany rekreacyjnej, a badanie powtórzono w 2015 roku. Dane z 2013 i 2015 roku dotyczące używania marihuany przez uczniów oraz ich postrzeganie marihuany zostały przeanalizowane, aby porównać uczniów w społecznościach na południowym środkowym obszarze Kolorado, które zezwalały na sprzedaż marihuany rekreacyjnej w sklepach, z uczniami w tych społecznościach, które na to nie zezwalały. Na podstawie danych z badania Healthy Kids Colorado z 2013 i 2015 roku, wydaje się, że zezwolenie na sprzedaż marihuany rekreacyjnej w społeczności nie wpływa na używanie marihuany przez uczniów ani na ich postrzeganie marihuany.

High school student cannabis use and perceptions towards cannabis in southern Colorado — Comparing communities that permit recreational dispensaries and communities that do not, Journal of Cannabis Research, 2019

W odniesieniu do odległości od szkoły do najbliższej apteki z medyczną marihuaną, nie zaobserwowano związku z używaniem marihuany przez nastolatków w ciągu ostatniego miesiąca ani z podatnością na używanie marihuany w przyszłości, ani z ważoną liczbą aptek z medyczną marihuaną w promieniu 3 mil od szkoły. Cena produktu ani różnorodność produktów w aptece najbliżej szkoły nie była związana z używaniem marihuany lub podatnością na używanie. Wyniki były odporne na różne specyfikacje miar medycznej marihuany.

Medical marijuana availability , price, and product variety and adolescent’s marijuana use, Journal of Adolescent Health, 2018

Sprzedawcy marihuany nie sprzedają nieletnim, a ich produkty nie są kierowane na rynek nieletnich

W tym badaniu przebadano 150 przypadkowo wybranych sprzedawców detalicznych konopi indyjskich w 5 miastach USA (30/miasto) – Denver, Seattle, Portland, Las Vegas i Los Angeles, latem 2022 r. Audyty punktów sprzedaży były przeprowadzane w celu sprawdzenia zgodności z przepisami, takimi jak weryfikacja wieku, oznakowanie, strategie reklamowe/promocyjne, produkty i ceny. Wskaźniki weryfikacji wieku były wysokie (powyżej 90%). Tajemniczy klienci byli zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości natychmiast po wejściu do 89,9% detalistów, a 2,9% pytało o to później.

Cannabis retailer marketing strategies and regulatory compliance: A surveillance study of retailers in five US cities, Addictive Behaviors, 2023

Do tej pory w tym roku MED [Colorado Marijuana Enforcement Division] przeprowadziło ponad 190 kontroli z wykorzystaniem nieletnich agentów. Spośród przeprowadzonych kontroli, cztery (4) firmy dokonały sprzedaży nieletniemu agentowi. Oznacza to, że stopa zgodności wynosi 98%.

Colorado Department of Revenue: Marijuana Enforcement Division, Industry-Wide Bulletin 22-04, August 9, 2022

Kalifornijskie przepisy wymagają weryfikacji tożsamości przed każdym zakupem, a ogólny poziom przestrzegania tej zasady był wysoki w przypadku 678 sklepów detalicznych konopi indyjskich (96,8%).

Assessment of recreational cannabis dispensaries’ compliance with underage access and marketing restrictions in California, JAMA Pediatrics, 2021

Badanie polegało na przeprowadzeniu testu przez fałszywych niepełnoletnich klientów w 50 losowo wybranych punktach sprzedaży z licencją na handel detaliczny konopiami rekreacyjnymi w stanie Kalifornia. Test miał na celu sprawdzenie, czy niepełnoletni mogą wejść do sklepu bez okazania ważnej legitymacji ze swoim wiekiem. W każdym z 50 sklepów fałszywi niepełnoletni klienci byli zmuszeni okazać dokument tożsamości ze swoim wiekiem, aby wejść do sklepu. Wyniki sugerują, że sklepy z konopiami rekreacyjnymi w Kalifornii unikają sprzedaży nieletnim klientom.

An examination of the legal marijuana use age and its enforcement in California, a state where recreational marijuana is legal, Insurance Institute for Highway Safety, 2021

W dniu 19 grudnia 2017 roku inspektorzy ds. marihuany z OLCC [Oregon Liquor Control Commission] odwiedzili 20 sprzedawców marihuany w centralnej Oregonii, a wszystkie 20 odwiedzonych firm w Bend i La Pine przeszło testy odmowy sprzedaży wolontariuszowi nieletniemu. „To, że nasi licencjonowani sprzedawcy w centralnej Oregonii uzyskali wynik 100% odmowy sprzedaży marihuany nieletniemu, świadczy o tym, że ten segment naszej regulowanej branży rozumie znaczenie przestrzegania przepisów” – powiedział Steve Marks, dyrektor wykonawczy OLCC.

“OLCC Launches Marijuana Retailer Minor Decoy Checks,” Oregon Liquor and Control Board press release, December 20, 2017

Wśród sprzedawców detalicznych w stanie Kolorado posiadających licencję państwową „zgodność z prawami ograniczającymi sprzedaż marihuany osobom poniżej 21. roku życia z ważnym dowodem osobistym była wyjątkowo wysoka i możliwie wyższa niż zgodność z ograniczeniami dotyczącymi sprzedaży alkoholu. … Rynek detaliczny obecnie może nie być bezpośrednim źródłem marihuany dla nieletnich.

Pseudo-Underage Assessment of Compliance With Identification Regulations at Retail Marijuana Outlets in Colorado, Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 2016

Dostęp detaliczny do konopi indyjskich wiąże się ze zmniejszonym spożyciem opioidów przez ogół społeczeństwa

Przeprowadziliśmy badania na poziomie hrabstw w Stanach Zjednoczonych, które miały na celu zbadanie powiązań między sklepami z marihuaną a wskaźnikami śmiertelności związanymi z opioidami w latach 2014-2018. Wyniki naszego badania wykazały, że zwiększona liczba sklepów z marihuaną, zarówno medycznych, jak i rekreacyjnych, wiąże się ze zmniejszeniem wskaźników zgonów związanych z opioidami w badanym okresie. Te powiązania wydają się szczególnie silne w przypadku zgonów związanych z opioidami syntetycznymi, takimi jak fentanyl. Wobec alarmującego wzrostu rynku opartego na fentanylu w Stanach Zjednoczonych oraz wzrostu liczby zgonów związanych z fentanylem i jego analogami w ostatnich latach, kwestia związku pomiędzy dostępnością legalnej marihuany a śmiercią związaną z opioidami jest szczególnie ważna. Ogólnie rzecz biorąc, nasze badanie przyczynia się do zrozumienia strony podaży na rynkach narkotykowych i jak kształtuje ona używanie i nadużywanie opioidów.

Związek między liczbą aptek na poziomie hrabstwa a wskaźnikami śmiertelności związanej z opioidami w Stanach Zjednoczonych: badanie danych panelowych, BMJ, 2021

W tej pracy badawczej zbadaliśmy wpływ ustaw o legalnej marihuanie na cele medyczne oraz obecność czynnych legalnych punktów sprzedaży na wskaźniki wiekowo-sklasyfikowanych zgonów związanych z przedawkowaniem opioidów w latach 1999-2015. Nasze wyniki sugerują, że stany z aktywnymi legalnymi punktami sprzedaży zauważają spadek wskaźników zgonów związanych z opioidami w ciągu upływu czasu. Ogólnie rzecz biorąc, ta praca badawcza dostarcza dowodów na to, że stany z ustawami o legalnej marihuanie do celów medycznych mogą zauważyć spadek wskaźników zgonów związanych z przedawkowaniem opioidów, jeśli wprowadzą legalne punkty sprzedaży.

Przepisy dotyczące medycznej marihuany i ich wpływ na moralność związaną z opioidami, Biuletyn ekonomiczny, 2019

Stany, które umożliwiają legalny dostęp do marihuany poprzez punkty sprzedaży, zmniejszają liczbę zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidów. Dostarczamy uzupełniające dowody na to, że przepisy dotyczące punktów sprzedaży zmniejszają liczby przyjęć do leczenia uzależnienia od leków przeciwbólowych. W skrócie, nasze wyniki wskazują, że legalnie chronione i działające punkty sprzedaży medycznej marihuany zmniejszają szkody związane z opioidami, co sugeruje, że niektórzy ludzie mogą substytuować marihuanę, zmniejszając ilość opioidów, które spożywają lub całkowicie zrezygnować z ich stosowania. Przynajmniej jednak nasze wyniki sugerują potencjalny, pomijany pozytywny efekt ustaw o medycznej marihuanie, które wspierają sprzedaż detaliczną.

Czy przepisy dotyczące medycznej marihuany zmniejszają liczbę uzależnień i zgonów związanych ze środkami przeciwbólowymi? Dziennik ekonomii zdrowia, 2018

Oceń treść:

Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
  • Grzyby halucynogenne

29 września 2001

  • Grzyby Psylocybinowe

miejsce: łąka, staw, las, późne po południe, po deszczu, wszędzie mokro, celem było doświadczyć przejścia dnia w noc. Mój stan: średni, zmęczenie, ból głowy, za to nastrój pozytywny

Raport ten chciałbym zacząć od kwestii iż mimo mojego sporego doświadczenia, a zażywałem dawki typu 6g grzybków czy 100mg homipta, niezbyt wielka dawka grzybów może przynieść jeden z najgrubszych tripów, ale do rzeczy.

  • MDMA (Ecstasy)

  • Etanol (alkohol)
  • Metoksetamina
  • Pierwszy raz

Pozytywnie, lekko zdenerwowany niepewnością posiadanego proszku. Oczekiwałem czegoś nowego, czegoś bardziej duchowego

Dwa dni przed moim odurzeniem dostałem od znajomego biały proszek, który teoretycznie ma być czystym MXE. Po sprawdzeniu małą dawką byłem skłonny w to uwierzyć.

Nadszedł ten dzień, a raczej wieczór - sam w domu przez całą srodową noc.

20:30 - Połowa posiadanego proszku wpada pod język. Gorycz rozpływa się w moich ustach, ślina zalewa jamę ustną, ale czakam, aż delikatna błona ścierpnie, co niestety się nie udaje, bo ilość śliny w mojej jamie ustnej już jest pełna - połykam i czekam na efekt.

randomness