Ocena zdolności psychomotorycznych kierowców po użyciu lub pod wpływem marihuany

Badania pokazują, że wpływ marihuany na sprawność psychofizyczną kierowcy jest różny i zależy od wielu czynników, takich jak dawkowanie, częstotliwość używania, tolerancja i indywidualna reakcja organizmu. W związku z tym, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach, potrzebne są badania, które określą poziom wpływu marihuany na zdolność prowadzenia pojazdu, a nie tylko stężenie THC.

Tagi

Źródło

Wolne Konopie | Jakub Gajewski

Komentarz [H]yperreala

Tekst stanowi przedruk z podanego źródła - pozdrawiamy serdecznie Wolne Konopie!

Odsłony

377

Stężenie THC we krwi nie jest miarodajnym wskaźnikiem wpływu marihuany na sprawność psychofizyczną kierowcy. Dlatego, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, konieczne jest badanie kierowców pod kątem ich zdolności do prowadzenia pojazdu.

Badania pokazują, że wpływ marihuany na sprawność psychofizyczną kierowcy jest różny i zależy od wielu czynników, takich jak dawkowanie, częstotliwość używania, tolerancja i indywidualna reakcja organizmu. W związku z tym, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach, potrzebne są badania, które określą poziom wpływu marihuany na zdolność prowadzenia pojazdu, a nie tylko stężenie THC.

W ostatnich latach, badania naukowe koncentrują się na opracowaniu bardziej skutecznych narzędzi, które pozwolą na wykrycie wpływu marihuany na zdolność prowadzenia pojazdu. Wiele z tych narzędzi opiera się na badaniach psychomotorycznych, takich jak testy koordynacji ruchowej, oceny reakcji na bodźce oraz badania nastroju i zachowania.

Właściwe badania psychofizyczne mogą pomóc w identyfikacji kierowców, którzy są narażeni na większe ryzyko wypadków, niezależnie od ilości THC we krwi. Takie podejście umożliwiłoby wprowadzenie bardziej sprawiedliwych regulacji, które zapewniłyby bezpieczeństwo na drogach, jednocześnie minimalizując ryzyko niesłusznej kary dla kierowców, którzy nie są zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego.

Wniosek jest taki, że w przypadku uregulowania prowadzenia pojazdów po użyciu marihuany, nie wystarczy określenie jedynie limitów THC we krwi kierowców. Konieczne są także odpowiednie badania psychofizyczne, które będą miarodajne dla określenia zdolności do prowadzenia pojazdu.

Badania psychofizyczne mają na celu ocenę zdolności kierowcy do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. W przypadku oceny wpływu używki na funkcjonowanie organizmu, konieczne są specjalne testy, które pozwolą na określenie, jak substancja wpływa na zdolność prowadzenia pojazdu.

Oto kilka przykładów takich testów:

 1. Test koordynacji ruchowej – polega na przeprowadzeniu szeregu prostych ćwiczeń, takich jak chodzenie po linii prostej, stawianie stóp w określonym porządku lub podnoszenie przedmiotów z ziemi. Ten test pozwala na ocenę koordynacji ruchowej, równowagi i precyzji ruchów.
 2. Testy reakcji na bodziec – polegają na szybkim reagowaniu na sygnał dźwiękowy lub świetlny. Kierowcy muszą nacisnąć przycisk lub pedał, gdy usłyszą sygnał. Ten test pozwala na ocenę szybkości reakcji i czasu reakcji.
 3. Testy zdolności postrzegania przestrzennego – polegają na ocenie zdolności kierowców do prawidłowego oceniania odległości, kierunku i prędkości innych pojazdów lub przeszkód na drodze.
 4. Testy nastroju i zachowania – polegają na ocenie zachowania kierowcy, takiego jak podejście do ryzyka, skłonność do ryzykownych manewrów, brak cierpliwości, agresywność i inne zachowania, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze.

Wszystkie te testy pozwalają na ocenę funkcjonowania organizmu pod wpływem substancji psychoaktywnych, takich jak marihuana. W połączeniu z informacjami o dawce i czasie ostatniego spożycia, można dokładnie ocenić wpływ marihuany na zdolność do prowadzenia pojazdu.

Warto jednak pamiętać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jakie testy są najlepsze do określenia wpływu marihuany na zdolność prowadzenia pojazdu. Wymagają one szczegółowej analizy i dokładnej oceny przez specjalistów, takich jak lekarze, psycholodzy i neurolodzy.

Jak wyglądają takie testy w warunkach drogowych ?

Jak powinien postępować policjant, który chce przeprowadzić test koordynacji ruchowej kierowcy na drodze:

 1. Zatrzymanie kierowcy: Policjant powinien zatrzymać kierowcę i poprosić o okazanie dokumentów, w tym prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia.
 2. Wyjaśnienie celu testu: Policjant powinien poinformować kierowcę, że chce przeprowadzić test koordynacji ruchowej, aby ocenić jego zdolność do prowadzenia pojazdu.
 3. Wyjaśnienie procedury testu: Policjant powinien dokładnie wyjaśnić procedurę testu koordynacji ruchowej i instruktaż dotyczący poszczególnych ćwiczeń.
 4. Przeprowadzenie testu: Policjant powinien przeprowadzić test koordynacji ruchowej zgodnie z wyjaśnioną procedurą. Test koordynacji ruchowej obejmuje serię prostych ćwiczeń, takich jak chodzenie prosto, chodzenie po linii prostej, podnoszenie jednej nogi, zrobienie tzw. „jaskółki” i stawianie stóp w określonym porządku. Policjant powinien dokładnie obserwować kierowcę i odnotowywać wyniki każdego ćwiczenia.
 5. Ocenienie wyników: Na podstawie wyników testu, policjant powinien ocenić, czy kierowca jest w stanie bezpiecznie prowadzić pojazd. Jeśli kierowca uzyskał wyniki poniżej oczekiwanego poziomu, policjant może zdecydować się na zatrzymanie prawa jazdy i przeprowadzenie dalszych badań.
 6. Dokumentacja wyników: Policjant powinien udokumentować wyniki testu, w tym wyniki poszczególnych ćwiczeń oraz ostateczną ocenę zdolności kierowcy do prowadzenia pojazdu. Dokumentacja ta może być wykorzystana w przypadku ewentualnej sprawy sądowej.

Testy zdolności postrzegania przestrzennego w warunkach drogowych są często wykorzystywane do oceny umiejętności kierowców. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak przeprowadzić taki test:

 1. Wyjaśnij cel testu kierowcy. Powiedz kierowcy, że test oceny przestrzennej służy do oceny jego zdolności do przewidywania i dostosowywania ruchu w różnych przestrzeniach.
 2. Zaproponuj przeprowadzenie testu. Poproś kierowcę, aby stanął przed Tobą i przeprowadził test.
 3. Wyjaśnij zasady testu. Powiedz kierowcy, że test składa się z kilku ćwiczeń polegających na poruszaniu się po określonej przestrzeni w różnych kierunkach.
 4. Przeprowadź pierwsze ćwiczenie testu. Poproś kierowcę, aby wykonał kroki na wprost, następnie skręcił w lewo lub prawo i kontynuował ruch w nowym kierunku.
 5. Przeprowadź drugie ćwiczenie testu. Poproś kierowcę, aby wykonał ruch w kształcie litery „V”, najpierw idąc w jednym kierunku, a następnie skręcając i idąc w drugim kierunku.
 6. Przeprowadź trzecie ćwiczenie testu. Poproś kierowcę, aby wykonał obrót o 360 stopni w jednym miejscu.
 7. Ocena wyników testu. Ocena wyników testu powinna być subiektywna i oparta na obserwacjach policjanta. Jeśli kierowca miał trudności z wykonywaniem ćwiczeń lub wykonał je niezgodnie z instrukcją, może to wskazywać na problemy z przewidywaniem i dostosowywaniem ruchu w przestrzeni.
 8. Podsumowanie testu. Powiedz kierowcy, jakie były wyniki testu i jakie będą dalsze kroki.
 9. Podjęcie decyzji. Na podstawie wyników testu, policjant może podjąć decyzję o dalszych działaniach, takich jak przeprowadzenie dodatkowych testów stanu trzeźwości lub zatrzymanie prawa jazdy kierowcy.

Jak powinien postępować policjant, który chce przeprowadzić test reakcji na bodziec kierowcy na drodze:

 1. Zatrzymanie kierowcy: Policjant powinien zatrzymać kierowcę i poprosić o okazanie dokumentów, w tym prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia.
 2. Wyjaśnienie celu testu: Policjant powinien poinformować kierowcę, że chce przeprowadzić test reakcji na bodziec, aby ocenić jego zdolność do reagowania na sytuacje drogowe.
 3. Wyjaśnienie procedury testu: Policjant powinien dokładnie wyjaśnić procedurę testu reakcji na bodziec i instruktaż dotyczący tego, jak należy zareagować na określone sytuacje drogowe.
 4. Przeprowadzenie testu: Policjant powinien przeprowadzić test reakcji na bodziec zgodnie z wyjaśnioną procedurą. Test może obejmować np. wykrywanie sygnałów świetlnych, sytuacji drogowych, przeszkód lub innych nieoczekiwanych zdarzeń na drodze. Policjant powinien dokładnie obserwować kierowcę i odnotowywać wyniki każdego ćwiczenia.
 5. Ocenienie wyników: Na podstawie wyników testu, policjant powinien ocenić, czy kierowca jest w stanie bezpiecznie prowadzić pojazd. Jeśli kierowca uzyskał wyniki poniżej oczekiwanego poziomu, policjant może zdecydować się na zatrzymanie prawa jazdy i przeprowadzenie dalszych badań.
 6. Dokumentacja wyników: Policjant powinien udokumentować wyniki testu, w tym wyniki poszczególnych ćwiczeń oraz ostateczną ocenę zdolności kierowcy do prowadzenia pojazdu. Dokumentacja ta może być wykorzystana w przypadku ewentualnej sprawy sądowej.

Kroki, które policjant może podjąć w celu przeprowadzenia testu nastroju i zachowania kierowcy w warunkach drogowych, mogą obejmować:

 1. Obserwacja zachowania kierowcy – policjant może zwrócić uwagę na zachowanie kierowcy podczas zatrzymania pojazdu, takie jak mowa, ruchy ciała, sposób, w jaki kierowca reaguje na pytania policjanta itp.
 2. Pytania dotyczące stanu emocjonalnego – policjant może zadać kierowcy pytania dotyczące jego stanu emocjonalnego, takie jak „Czy jesteś zdenerwowany?”, „Czy jesteś zrelaksowany?”, „Czy jesteś w stanie skoncentrować się na zadaniu prowadzenia samochodu?” itp.
 3. Prośba o wykonanie prostych zadań – policjant może poprosić kierowcę o wykonanie prostych zadań, takich jak wyciągnięcie dowodu rejestracyjnego z portfela, podanie numeru telefonu, przeczytanie napisu na znaku drogowym itp.
 4. Test Romberga – policjant może poprosić kierowcę o wykonanie testu Romberga, który polega na staniu na jednej nodze i próbie utrzymania równowagi przez określony czas.
 5. Test Finger-to-Nose – policjant może poprosić kierowcę o wykonanie testu Finger-to-Nose, który polega na dotknięciu swojego nosa palcem po podniesieniu ręki na polecenie policjanta.
 6. Test HGN – policjant może przeprowadzić test HGN (Horizontal Gaze Nystagmus), który polega na obserwacji ruchu gałek ocznych kierowcy podczas śledzenia ruchu obiektu (np. długopisu) ruchomego przesuwającego się przed oczami kierowcy.

Należy zauważyć, że testowanie nastroju i zachowania kierowcy w warunkach drogowych nie jest standardowym testem przeprowadzanym przez policję w celu oceny zdolności kierowcy do prowadzenia pojazdu. Niemniej jednak, jeśli policjant podejrzewa, że kierowca zachowuje się nietypowo lub stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, może on podjąć próbę przeprowadzenia takiego testu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Tekst oparty o badania naukowe z renomowanych źródeł, takich jak:

 • PubMed
 • ScienceDirect
 • Google Scholar
 • PLOS One
 • Nature
 • Science

Oceń treść:

Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
 • Bad trip
 • Dekstrometorfan

13.11.2008

[chyba już kultowy raport, przynajmniej w dziale DXM, a założę się, że wiele osób i tak jeszcze go nie miało okazji przeczytać, więc poznajcie jeden z niewielu polskich opisów plateau sigma]

To co wam opiszę wydarzyło się naprawdę i nic nie będę ściemniał. Miałem już więcej nie zaglądać, ale to trzeba wam napisać. Tylko proszę by zostało to tu na forum.

 • Katastrofa
 • Mieszanki "ziołowe"

Tak naprawdę to była moja pierwsza substancja psychoaktywna jaką w życiu zażyłem..Szczerze to nastawienie miałem na śmiechawę itp, a nie wiedziałem nawet ile ta substancja trzyma, jaki ma skład i co powoduje..

Bardzo długo się namyślałem czy opisać ten trip, a wydarzył się on bardzo bardzo dawno, widać po doświadczeniu... Dodam że mało z tego pamiętam, ale i tak zostanie to ze mną do końca życia.

Południe: Ja, kumpel B, kumpel M. Załatwiłem 13zł i chciałem skonsumować pierwszego dopalacza i mieć pierwszą porządną fazę... Kumpel M mówił, że poskładam się tym w uj bo przedtem paliłem tylko siejkę i w ogóle nie mam expa. Nie słuchałem go, ale on miał 18 lat, więc kupił nam owy dopalacz ,,konkret'' i dał radę, żebyśmy nie palili tego od razu na dwóch, bo źle może się stać..

 • Heimia salicifolia
 • Inne
 • Mieszanki "ziołowe"

Doświadczenie: mieszanki ziołowe, pixy na piperazynach i ketonach, dekstrometorfan, salvia divinorum, azotyn amylu, dimenhydrynat, amanita muscaria, zioła etnobotaniczne, marihuana, bromo-DragonFLY, mefedron, haszysz, 2C-C, 2C-E, LSA, pFPP, metedron, kodeina

Info o mnie: 20 lat, 72 kg, 176 cm

S&S: pub, ja+2 kolegów(niech będą się nazywali A i B), pozytywne nastawienie oraz chęć na mistyczno-barową podróż

 • Ayahuasca


Doświadczenie : medytacja , łysiczkiDo spożycia ayahuascy przygotowywałem się kilka tygodni , chociaż jak teraz na to patrzę to pierwsze kroki przygotowań zrobiłem juz 3 lata temu . Rytuał zaplanowałem na pierwszego listopada w święto zmarłych i postanowiłem , że zrobię to w nocy w lesie - tak jak robią to szamani w dżungli .


randomness