REKLAMA
Produkcja alkaloidów sporyszu

Szczegółowy opis produkcji alkaloidów sporyszu z grzyba Claviceps Purpurea (buławinka czerwona).

Tagi

Odsłony

16104

Produkcja alkaloidów sporyszu

Pożywka:

 • sacharoza...............................................100 g
 • mączka z grochu włoskiego......................50 g
 • azotan wapnia............................................1 g
 • monofosforan potasu............................0,25 g
 • siarczan magnezu.................................0,25 g
 • chlorek potasu....................................0,125 g
 • siarczan żelazowy sześciowodny.......8,34 mg
 • siarczan cynku sześciowodny.............3,44 mg

Przygotowanie:

Dopełnić wodą destylowaną do 1 dm3, ustabilizować pH 4 przy pomocy amoniaku i kwasku cytrynowego. Pożywkę wysterylizować w autoklawie. Zaszczepić w sterylnych warunkach Claviceps, przykryć bawełnianą, sterylną gazą, i inkubować przez 2 tygodnie regularnie sprawdzając i wyrównując pH.

Po 2 tygodniach powinny pojawic sie pierwsze kultury grzyba. W tym momencie można rozpocząc uprawę na wiekszą skalę. Potrzebne kilka kolb o pojemności ok. 3-4 dm3. W szyjkach umieścić korki z dwoma otworami. W jednym z nich umieścić rurkę szklaną o długości 9 cm, tak by na zewnątrz wystawało ok. 2 cm. Połączyć gumową rurką z Erlenmayerką (500 ml) zawierającą rozcieńczony roztwór podchlorynu sodowego (antyseptyk), tak by wylot rurki był zanurzony w roztworze. W drugim z otworów umieścić długą szklaną rurkę sięgąjacą dna gąsiora i wystającą na ok. 3 cm powyżej korka. Połączyć ją z rurką o średnicy 1.5 cm i długości 9 cm wypełnioną watą celulozową. Drugi koniec rurki połączyć z małą pompką powietrzną (akwariową). Wysterylizować dokładnie całą aparaturę (bardzo ważne!).

Wypełnić kolby pożywką do 2/3 objętości, wysterylizować i zaszczepić pożywkę homogenizowanymi kulturami. Złożyć aparaturę powietrzną i uruchomić. Całość powinna funkcjonować w temperaturze pokojowej (25 st. C) w ciemnym pomieszczeniu (uwaga! ergotaminy są wrażliwe na światło!). Po dziesięciu dniach wprowadzić do pożywki 1% alkoholu etylowego (ok. 40 cm3 stężonego etanolu na jedno naczynie). Utrzymywać hodowlę jeszcze przez 2 tygodnie. Można uznać ją za dojrzałą po 24 dniach. Zakwasić kwasem winowym i homogenizować w mieszalniku przez godzinę. Zalkalizować amoniakiem do pH 9 i ekstrahować benzenem lub mieszaniną chloroformu z izobutanolem. Ponownie wyekstrahować kwasem hydroksywinowym i wysuszyć w próżni.

Otrzymuje się w miare stabilną mieszaninę winianów alkaloidów sporyszu. Do dalszych procesów łatwo można odzyskać wolne alkaloidy wypierając je NH4OH w pH 9, ekstrahując chloroformem i odparowując pod prożnią.

Oceń treść:

0
Brak głosów

Komentarze

janek234 (niezweryfikowany)

Część eksperymentalna

Materiały i Metody

Jeżeli nie napisano inaczej, wszystkie materiały wyjściowe zostały nabyte od dostawców handlowych i użyte bez dalszego oczyszczania. Tetrahydrofuran  destylowano z ketylu benzofenonu sodu. N,N-dimetyloformamid i  sulfotlenek dimetylu,  destylowano pod zmniejszonym ciśnieniem z wodorku wapnia i  przechowywano nad sitami molekularnymi 4 A  pod argonem. Dichlorometan,  trietyloaminę, benzen, toluen, i pirydynę świeżo destylowano z wodorku wapnia. Nitrometan przedestylowano i przechowywano nad wodorkiem wapnia pod argonem. Wszystkie rozpuszczalniki używane do rutynowej izolacji produktów i chromatografii były substancjami czystymi do analizy i zostały przedestylowane. Kolby reakcyjne wysuszono w piecu w 120°C. Reakcje wrażliwe na wilgoć i powietrze przeprowadzono pod atmosferą argonu. Chromatografię kolumnową flash przeprowadzono używając żelu krzemionkowego 60 (230-400 mesh, Merck) przy pomocy wskazanych rozpuszczalników. Chromatografię cienkowarstwową przeprowadzono używając płytek z żelem krzemionkowym o grubości 0.25 mm (Merck). Temperatury topnienia zmierzone na aparacie do pomiaru temperatury topnienia Büchi są nieskorygowane.


4-Hydroksy-1-(2-tiofenetylo)piperydyna (7)

Heterogeniczną mieszaninę allilotrimetylosilanu (2.0 mL, 12.6 mmol), wody (2.8 ml), trifluorooctanu tiofenyloetyloamoniowego (2.02 g, 8.4 mmmol) i 37% wodnego formaldehydu (1.87 ml, 23.1 mmol) w wodzie mieszano w 58°C w ciągu 24 godzin. Dodano wodę a następnie mieszaninę reakcyjną zalkalizowano 1N NaOH i ekstrahowano CH2Cl2. Organiczne ekstrakty przemyto solanką, wysuszono nad bezwodnym MgSO4 i odparowano. Pozostałość oczyszczono przez chromatografię kolumnową (mieszanina MeOH/CHCl3, 1:10) do otrzymania piperydyny 7 (0.77 g, 43.3%) jako białego ciała stałego.


1-(2-Tiofenetylo)-4-piperydon (8)

Chlorek oksalilu (0.44 ml, 5.17 mmol) rozpuszczony w CH2Cl2 (12 mL) umieszczono w kolbie pod azotem. Kolbę ochłodzono do -78°C i dodano kroplami w ciągu około 5 min DMSO (0.73 mL) w CH2Cl2 (2.15 mL). Mieszanie kontynuowano w -78°C przez dodatkowe 10 min a następnie dodanie alkoholu 7 (575 mg, 2.72 mmol) w CH2Cl2 (2 ml) w ciągu około 5 min. Po dodatkowych 15 min przy mieszaniu, dodano w ciągu około 5 min przy mieszaniu trietyloaminę (2.88 mL, 20.7 mmol) a następnie mieszaninę reakcyjną pozostawiono do ocieplenia do temperatury pokojowej. Dodano wodę (12 mL) i wodną warstwę reekstrahowano CH2Cl2 (50 mL). Połączone organiczne warstwy przemyto solanką, i wysuszono nad bezwodnym MgSO4. Przesączony roztwór zatężono a pozostałość oczyszczono przez chromatografię kolumnową do otrzymania ketonu 8 (556 mg, 98%) jako białego ciała stałego.

4-Anilinometylo-4-hydroksy-1-(2-tiofenetylo)piperydyna (10) i 2-Anilino-1-(2-tiofenetylo)-4-piperydylometanol (11)

Anilinę (0.16 ml, 1.76 mmol) i tetrafluoroboran trietylooksoniowy (0.44 ml 1M roztworu w CH2Cl2, 0.44 mmol) dodano do tlenku etylenu 9 (196 mg, 0.88 mmol) w CH2Cl2 (8 ml) w -78°C. Mieszaninę mieszano w -78°C w ciągu 6 h. Po szybkim ochłodzeniu wodą, roztwór zalkalizowano 1N NaOH i ekstrahowano CH2Cl2 (20 ml). Organiczne warstwy wysuszono nad bezwodnym MgSO4 i odparowano. Pozostałość oczyszczono przez chromatografię kolumnową do otrzymania piperydylometanolu 11 (19.7 mg, 6.2%), i hydroksypiperydyny 10 (15.5 mg, 4.8%).

N-[4-Metoksymetylo-1-(2-tiofenetylo)]-4-piperydylo-N-fenylopropanamid (Sufentanyl)(1)

Mieszaninę piperydyloaminy 12 (1.4 mg, 0.004 mmol) i bezwodnika propionowego (1.2 mL, 0.009 mol) ogrzewano pod chłodnicą zwrotną przy mieszaniu w ciągu 19 godzin. Ochłodzono do 0°C, mieszaninę zalkalizowano NH4OH i ekstrahowano CH2Cl2. Organiczne warstwy wysuszono nad MgSO4 i odparowano. Pozostałość chromatografowano do otrzymania sufentanylu 1 (0.8 mg, 50%).


Piśmiennictwo:
1.  Borne, R. F, Fifer, E. K. and Waters, I. W, Conformationally restrained fentanyl analogues., 2. Synthesis and analgesic evaluation of perhydro-1,6-naphthyridin-2-ones. J. Med. Chem., 27, 1271-1275 (1984).
2. Borum, O. and Wiley, R., Conversion of α-Amino Acid to Acylamide Ketones and Oxazoles. J. Am. Chem. Soc., 70, 2005-2006 (1948).
3. Grieco, P A. and Fobare, W. F, Intramolecular variants of aminomethano desilylation: Reactions of in situ generated iminium ions with allylsilanes. Tetrahedron Lett., 27, 5067-5070 (1986).
4. Janssen, P J. A. and Van der Eycken, A. M., Drugs affecting the central nervous system, Burget, A. Ed., Marcel Dekker, New York, pp 51-54 (1986).
5. Larsen, S. D., Grieco, P A. and Fobare, W. F, Reactions of allylsilanes with simple iminium salts in water. A facile route to piperidines via an aminomethano desilylation-cyclization process. J. Am. Chem. Soc., 108, 3512-3513 (1986).
6. Ohno, K., Nishiyama, H. and Nagase, H., A mild methylation of Alcohols with Diazomethane Catalyzed by Silica Gel. Tetrahedron Lett., 4405-4406 (1979).
7. Omura, K. and Swern, D., Oxidation of alcohols by "activated" dimethyl sulfoxide. A preparative steric and mechanistic study. Tetrahedron, 34, 1651-1660, (1978).
8. Suh, Y.-G., Shin, D. Y, Cho, K.-H. and Ryu, J.-S., Concise and versatile synthesis of N-arylalkylpiperidine as potential intermediates for 4-anilidopiperidine analgesics. Heterocycles, 48, 239-242 (1998).

zrodlo@zrodlo.nl (niezweryfikowany)

Wpadało by podac zrodlo
KURRRRRRRRRRRRWA!!!!!!!!!!

Ni-Zig (niezweryfikowany)

Kiepsko, kiepsko..
Na wiecej was nie stac niz tylko pobiezny opis tego co zrobic?

Mysle ze czlowiek, ktory by zrozumial z tak krotkiego opisu jak ma zsyntetyzowac kwas lizergydowy potrafiłby to zrobić i bez takiej pomocy..

Ni-Zig (niezweryfikowany)

Kiepsko, kiepsko..
Na wiecej was nie stac niz tylko pobiezny opis tego co zrobic?

Mysle ze czlowiek, ktory by zrozumial z tak krotkiego opisu jak ma zsyntetyzowac kwas lizergydowy potrafiłby to zrobić i bez takiej pomocy..

mikor (niezweryfikowany)

Kiepsko, kiepsko..
Na wiecej was nie stac niz tylko pobiezny opis tego co zrobic?

Mysle ze czlowiek, ktory by zrozumial z tak krotkiego opisu jak ma zsyntetyzowac kwas lizergydowy potrafiłby to zrobić i bez takiej pomocy..

Ksajtras (niezweryfikowany)

Kurwa mać. Może jeszcze opiszecie hodowle jedwabników?

Ni-Zig (niezweryfikowany)

Kiepsko, kiepsko..
Na wiecej was nie stac niz tylko pobiezny opis tego co zrobic?

Mysle ze czlowiek, ktory by zrozumial z tak krotkiego opisu jak ma zsyntetyzowac kwas lizergydowy potrafiłby to zrobić i bez takiej pomocy..

Armaggedon (niezweryfikowany)

Kiepsko, kiepsko..
Na wiecej was nie stac niz tylko pobiezny opis tego co zrobic?

Mysle ze czlowiek, ktory by zrozumial z tak krotkiego opisu jak ma zsyntetyzowac kwas lizergydowy potrafiłby to zrobić i bez takiej pomocy..

bog (niezweryfikowany)

do nizig
sciemka
bardzo mnie interesują wszyskie informacje na temat lsd jakie posiadasz
z bogiem

bog (niezweryfikowany)

a propos sporyszu trzeba go szukac na nieuzytkacz rolnych, zbiera go sie tylko w czasie zniw.
z bogiem

stary (niezweryfikowany)

chlopie jak chcesz czegos nauczyc innych ludzi
To PISZ PO polsku i zrozumiale dla goscia z wyksztalceniem chemicznym

balsamo (niezweryfikowany)

Wszystko pięknie tylko, że powstanie mieszanina alkaloidów a mi wystarczy tylko jeden. Może wiesz jak go wyizolować.

droop (niezweryfikowany)

Ja poproszę już gotową buteleczkę.

Ja (niezweryfikowany)

A ja jestem bardzo ciekaw gdybytak sobie zaczac ssac taka bulawinke czy by cos z tego bylo ... tylko boje sie ze mi konczyny poobumieraja ;]

Ł (niezweryfikowany)

POŻYWKA POWINNA MIEĆ SKŁAD:
Sucrose-sacharoza-100g
Chick pea meal(Chickpea meal)-mączka z grochu włoskiego (ciecierzycy)-50g
Calcium nitrate-azotan wapnia-1g
Monopotassium phosphate-monofosforan potasu-0,25g
Magnesium sulphate-siarczasn magnezu-0,25g
Potassium chloride-chlorek potasu-0,125g
Ferrous sulphate heptahydrate-siarczan żalaza(II) siedmiowodny-8,34 miligram
Zinc sulphate heptahydrate-siarczan cynku siedmiowodny-3,44 miligram

ale to przesada,,, ja proponuje te same sładniki ale zamiast mączki z cieciezycy mieszanke 25gmoąki przennnej i 25r ryżu(zmielonego)

a zaszczepianie-bieżemy szczelny pojemnik plastykowy, ręczniki papierowe-nasączmy je pożywką, kładziemu przetwalnikiki, po 2-3 dniach pod silną lupe-mikroskop-wycinamy grzybki(małe główeczki) i nimi zaszczepiamy pożywke...

POZDRAWIAM

PETEN (niezweryfikowany)
Mam ksiazke LSD-25 & Tryptamine Syntheses Overview & Reference !!! Jak by kogos interesowało :-)))
Zajawki z NeuroGroove
 • Kokaina


witam i czytam co piszecie na temat kokainki moze najpierw napisze

o moich przezyciach a potem napisze do czego zmierzam . a wiec

jestem normalnym kolesiem lat 24 jestem anty nalogowy nie pije nie

pale z uzywek tylko sex :) przypalam marysie raz na miesiac i to tez

tylko na imprezce .w swoim zyciu orpocz marysi palilem hash i to

wszystko na temat koksu zeszlo podczas wyjazdu na jakas imprezke tak

z nikad i od slowa do slowa kupilismy sztuke .imprezka w tuz tuz

 • Benzydamina
 • Odrzucone TR
 • Pierwszy raz

W swoim przytulnym pokoju, w półmroku, chęć zobaczenia pierwszych halucynacji w życiu.

Hmmm. Od czego by tu zacząć? Teraz w trakcie pisania tego TR jest jakieś 10 h 45 min od czasu wejścia 0,5 g benzy, jeszcze się nie pozbierałem, ale daje w miare radę pisać. Wczoraj korzystając z okazji, że będe sam w domu przez jakąś godzinę (co rzadko się zdarza bo przeważnie w domu i tak zostaje moja siostra). rozpuściłem prawidłowo według opisu jedną saszetkę w 30ml letniej wody. Rozpuszczałem ok. 10 min. W międzyczasie zrobiłem sobie duży zapas herbaty (szklanka rumianku, szklanka melisy oraz duży dzbanek z wcześniejszą melisą, rumiankiem oraz dwiema świerzymi miętami.

 • Marihuana
 • Marihuana
 • Pozytywne przeżycie

Godzina 1:00 w nocy. Kolega pisze do mnie, czy chcę zapalić jointa, a jeśli tak, to może do mnie wpaść ze znajomym. Odpisuję, że chętnie, i wkrótce stoimy we trzech na balkonie i palimy. Po kilku minutach jesteśmy pod koniec blanta, ja prawie nic nie czuję, mówię im "jakiś słabe to zioło". W odpowiedzi słyszę "nie jest złe, może trochę poczekaj". Dochodzimy do końcówki, bierzemy po ostatnim buchu i nagle zaczynam czuć silne pragnienie i mdłości.

 • Diazepam

Nazwa substancji : Relanium


ilosc : 3x 5 mg co daje nam 15 mg