Polska potępia wojnę z narkotykami na forum ONZ w Wiedniu

Podobno sprzeciwiamy się stosowaniu kary śmierci i w pełni popieramy stanowisko UE wobec narkotyków.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

Narkopolityka
Dawid Krawczyk

Odsłony

135

Sprzeciwiamy się stosowaniu kary śmierci i w pełni popieramy stanowisko UE wobec narkotyków.

Przedstawiciele ponad 60 krajów członkowskich ONZ przyjechali do Wiednia dyskutować o polityce narkotykowej. Jak co roku, futurystyczne budynki wiedeńskiego centrum kongresowego nad Dunajem zapełniły się na czas trwania sesji Komisji ds. Spraw Środków Odurzających pracownikami ministerstw zdrowia, spraw zagranicznych i innych instytucji decydujących o kształcie polityki narkotykowej na świecie. Kilkudniowe wydarzenie w stolicy Austrii to również czas intensywnych spotkań organizowanych przez przedstawicieli i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego.

- Spotkanie w Wiedniu jest dla nas szansą, żeby porozmawiać o wyzwaniach, przed którymi stoi polska polityka narkotykowa. Tu dowiadujemy się, jak rozwiązać problemy, z którymi inni już sobie poradzili – komentuje Agata Kwiatkowska z koalicji polskich organizacji pozarządowych Prekursor. – Nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby przybijać piątki z delegetami. Chcemy wpływać na prawo narkotykowe na świecie, pomoc społeczną i politykę zdrowotną tak, żeby odpowiadała na potrzeby użytkowników w naszym kraju.

Stanowiskom wygłaszanym na sali plenarnej towarzyszy w tym roku blisko setka wydarzeń poświęconych konkretnym problemom związanym z narkotykami. Rosyjska delegacja zachwala represyjne terapie oparte na przymusowych testach narkotykowych nastolatków, a reprezentacja Waszyngtonu i Kanady zastanawia się jak pogodzić legalizację marihuany i konserwatywne konwencje narkotykowe ONZ. Osią wydarzeń są jednak wypowiedzi przedstawicieli krajowych delegacji.

Na 60. sesji Komisji ds. Środków Odurzających odbywającej się w tym roku spotykają się politycy pracujący dla Rodrigo Duterte, filipińskiego prezydenta prowadzącego regularną rzeź użytkowników narkotyków w swoim kraju oraz przedstawiciele Urugwaju i Kanady zastanawiający się nad ilością marihuanowych krzaków uprawianych w zaciszu domowym.

W tym spolaryzowanym środowisku wypowiedziała się również delegacja z Polski. Przemówienie dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) należy zaliczyć do grona tych wystąpień, które w zdecydowany sposób opowiadają się za polityką narkotykową opartą o dowody naukowe i prawa człowieka.

Piotr Jabłoński, dyrektor KBPN wszedł na mównicę sali plenarnej pierwszego dnia sesji Komisji ds. Śródków Odurzających. Rozpoczął swoje przemówienie od wyraźnego przypomnienia, że w temacie narkotyków Polska wyraża pełne poparcie dla Unii Europejskiej. – Sprzeciwiamy się stosowaniu kary śmierci. Kwestie związane z używaniem substancji psychoaktywnych powinny być rozwiązywane w obszarze zdrowia publicznego, w oparciu o programy redukcji szkód. Natomiast ewentualne kary powinny być proporcjonalne do wykroczeń. – mówił Jabłoński.

Dyrektor KBPN podkreślał, że uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest przede wszystkim wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej. – Uzależnienie to problem wszystkich społeczeństw, jest obecne wszędzie i nie dotyczy wyłącznie substancji, ale też zachowań. Problemy związane z uzależnieniem powinny być częścią polityki zdrowia publicznego. Politykę narkotykową należy kształtować tak, by szczególną opieką otaczać grupy mające specjalne potrzeby, takie jak młodzież, kobiety i mniejszości.

Ważną częścią przemówienia Jabłońskiego było uznanie roli przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających w pracach nad reformą międzynarodowej polityki narkotykowej. – Głosowi społeczeństwa obywatelskiego powinno przysługiwać pierwszeństwo – mówił Jabłoński. – To jego przedstawiciele są najbliżej ludzi cierpiących zarówno w wyniku konsumpcji narkotyków, jak i dotychczasowych polityk narkotykowych.

W kilkuminutowym przemówieniu Piotr Jabłoński odniósł się również do sytuacji międzynarodowej: - Potrzebujemy ogólnoświatowego dostępu do programów profilaktycznych oraz programów prewencji narkotykowej, a także pomocy finansowej dla krajów, których na takie działania nie stać. Zrozumienie jest kluczem do szacunku dla różnorodności, solidarności oraz współdzielenia odpowiedzialności za kształt międzynarodowej polityki narkotykowej.

60. sesja Komisji ds. Środków Odurzających zakończy się w piątek, 17 marca.

Oceń treść:

Brak głosów

Komentarze

Legalizacja (niezweryfikowany)
Legalizacja narkotyków w mądrej formie prawnej.
Zajawki z NeuroGroove
  • LSD-25
  • Pierwszy raz

Bardzo pozytywny humor, cały dzień na czczo, lekkie zmęczenie po przepracowanym tygodniu

 

‌Sytuacja rozgrywała się pod koniec listopada, spadł lekki śnieg karton kurzył się już w szufladzie miesiąc więc postanowiłem że powoli trzeba się szykować na zażycie. W sobotni poranek miałem bardzo dobry humor, szybki telefon do przyjaciela nazwijmy go X i umówieni byliśmy na wieczorny trip. 

  • 2C-B
  • Marihuana
  • MDMA

Impreza techno, nastawienie pozytywne, potem domek.

Witam :)


Będzie to raport o szczęściu dosłownie eksplodującym ze wszystkich komórek nerwowych.


S&S: impreza techno, dwie piguły na dwie osoby (podobno MDMA). Nie testowane, ze sprawdzonego źródła. Jednak tym razem zaskoczyły.


  • 4-ACO-DMT
  • Pierwszy raz

Nastawienie raczej pozytywne, ogromna ciekawość i chęć przeżycia czegoś nowego. Podmiejski las w chłodny, kwietniowy dzień.

 Obudziłem się rano, wiedząc, że wreszcie spróbuje tryptaminy która czeka w moim pokoju już od miesiąca. Wczoraj umówiłem się z kumplem (nazwijmy go Jaś), że widzimy się po południu na jego osiedlu i wyruszamy w tripa. Nie byłem pewien czy się nie rozmyśli, w ostatnim czasie był dość labilny. Tak czy siak, ja byłem zdecydowany nawet na samotną podróż ;)

 

T~18.00

  • Dekstrometorfan

Nazwa substancji: DXM w postaci Acodinu

Poziom doświadczenia użytkownika: kilka razy z dxm m.in. 300, 450, 600mg, poza tym

mj, avio, tussi, powój, bieluń, gałka.

Dawka, metoda zażycia: 900mg 60 tabletek doustnie przy 65 kg daje 13,8mg na kg masy

czyli prawie górna granica 3 plateau (7,5-15mg)

Set & setting: całkowicie pozytywnie nastawiony po poprzednich tripach, z zamiarem

doznania halucynacji tym razem, na swobodnej domowej imprezce w domku na wsi, na uboczu