Manifest

...dla sprawiedliwej i efektywnej polityki narkotykowej.

Tagi

Źródło

[h]

Odsłony

5113
Międzynarodowa Koalicja Organizacji Pozarządowych pracująca nad efektywną polityką w zakresie narkotyków pragnie zaprezentować następujący Manifest. Członkowie tej koalicji w pełni popierają myśli wyrażone w tym Manifeście. Jednakże wspierają oni go tylko w zakresie w którym mają kompetencje, w innych zakresach uznają wiedzę i doświadczenie innych organizacji będących członkami koalicji.

DLA SPRAWIEDLIWEJ I EFEKTYWNEJ POLITYKI NARKOTYKOWEJ

Jako Organizacje Pozarządowe zaniepokojone rosnącym wpływem handlu niedozwolonymi narkotykami, oraz globalną polityką ich kontroli, pragniemy zaprezentować następujące wnioski i propozycje.

Głosimy iż polityka kontroli narkotyków obecnie obowiązujące w większości krajów, a która została stworzona zgodnie z Międzynarodową Konwencją Narkotykową (1961, 1971 i 1988) okazuje się nieskuteczne w walce z handlem nielegalnymi narkotykami, a wręcz stymuluje jego rozwój.

Polityka ta jest szkodliwa i działa przeciwko najsłabszym ogniwom łańcucha nielegalnych narkotyków (konsumentów narkotyków, kurierów, populacji kultywującej narkotyki lub rośliny używane do produkcji narkotyków) którym grozi nieproporcjonalnymi negatywnymi konsekwencjami. Do tych konsekwencji należą:


a) Naruszenie podstawowych praw człowieka (politycznych, ekonomicznych, kulturowych, zdrowotnych itp.);

b) Kryminalizacja i dyskryminacja powodujące odrzucenie na margines społeczny konsumentów narkotyków, farmerów którzy kultywują zakazane rośliny oraz biedną część społeczeństwa uwikłaną w produkcje i dystrybucję zakazanych substancji;

c) Nadużywanie funduszy przeznaczonych dla organów ścigania, które mogły by być lepiej wykorzystane na ustanowienie adekwatnych programów prewencji, redukcji szkód oraz terapii uzależnień;

d) Szkody wyrządzone Środowisku poprzez nieodpowiednie metody walczenia z problemem narkotyków

e) Naruszenie suwerenności państw które podpisały Międzynarodową Konwencje Narkotykową a w szczególności państw które uważane są za producentów narkotyków.

f) Erozję Systemu Prawnego poprzez stworzenie narodowych i międzynarodowych organów kontroli narkotyków które działają wbrew zasadom demokracji, a także poprzez rozwój arbitralności i korupcji.


Dlatego uważamy że obecna polityka kontroli narkotyków jest niewystarczająca, nieefektywna i stanowi główną przeszkodę w wprowadzeniu innowacyjnych strategii walki z problemem narkotyków zarówno na globalnym jak i lokalnym poziomie. Obawiamy się że dalsze postępowanie zgodnie z obowiązującą polityką doprowadzi do pogorszenia się sytuacji i wzrostu braku zaufania do tej polityki przez społeczeństwo.

Dodatkowo, pragniemy zauważyć że obecna polityka działa w kontekście ekonomicznej globalizacji i liberalizacji handlu, które to procesy mogły stworzyć warunki uniemożliwiające efektywne jej działanie.

Uważamy że prawa narkotykowe powinny zostać podporządkowane zasadom głoszonym przez Uniwersalną Deklaracje Praw Człowieka, Konwencje o Różnorodności Biologicznej, oraz innym traktatom międzynarodowym. Myślimy głównie o takich zasadach które gwarantują respektowanie praw socjalnych, ekonomicznych, politycznych oraz zróżnicowanie kulturowe wszystkich istot ludzkich. Wierzymy że prawa te powinny zająć się przede wszystkim stworzeniem struktur pozwalających zredukować ewentualne szkody które może spowodować produkcja, handel oraz konsumpcja nielegalnych narkotyków.

Proponujemy żeby Rządy powzięły następujące kroki usprawniające polityki kontroli narkotyków, a poprzez to zwiększające ich efektywność, żywotność i wiarygodność.


a) Nie karanie uprawy roślin narkotycznych na małą skale oraz stworzenie ekonomicznych, politycznych i socjalnych struktur formalnych będących akceptowalnych przez wszystkie zainteresowane sektory tak aby stworzyć realną alternatywę do uzależnień od tych roślin.

b) Zawieszenie działań siłowych dążących do zlikwidowania problemu narkotykowego oraz zaprzestanie działań mających negatywny wpływ na Środowisko oraz zdrowie ludzkie takich jak dewastowanie dużych upraw za pomocą środków chemicznych i biologicznych.

c) Wyłączenie z działań antynarkotykowych wojska, włączając w to demilitaryzację regionów upraw nielegalnych roślin.

d) Nie karanie konsumpcji narkotyków i poszukiwanie alternatywnych dróg regulacji tej konsumpcji będących socjalnie i kulturowo akceptowalnych dla lokalnych konsumentów oraz stworzenie narzędzi redukujących szkody, umożliwiających prewencje oraz terapie problematycznej konsumpcji narkotyków.

e) Zarzucenie jakichkolwiek kontroli legislacyjnej narkotyków które są niezgodne z uniwersalnie akceptowalnymi prawami człowieka.

f) Zagwarantowanie wszystkich praw odnoszących się do pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego, charakteryzowanego przez tolerancję, otwartość, w szczególności prawa do wolności słowa i poglądów w zakresie narkotyków, dla wszystkich osób.

g) Zagwarantowanie suwerenności narodów, w szczególności krajów, które uważane są za producentów narkotyków.

h) Zagwarantowanie przejrzystości w używaniu pieniędzy i dóbr skonfiskowanych w przypadku nielegalnego handlu narkotykami, oraz zapewnienia że te pieniądze i dobra zostaną użyte dla dobra społecznego.


Ponadto, proponujemy stworzenie nowych metod klasyfikacji substancji psychoaktywnych, bez względu na to czy obecnie są one legalne czy nie. Metody te powinny być oparte o dane naukowe i powinny określić stopień zagrożenia jakie powodują poszczególne substancje dla zdrowia ludzkiego.

Bazując na rozważaniach i propozycjach zamieszczone w powyższym tekście, nawołujemy Rządy Świata do zmiany Międzynarodowej Konwencji Narkotykowej (1961, 1971, 1988) tak aby zezwalała na eksperymentowanie z alternatywnymi politykami narkotykowymi (które mogą doprowadzić do legalizacji pewnych substancji) i które mogą stanowić źródło cennych lekcji w poszukiwaniu po prostu efektywnej polityki narkotykowej,

Wiedeń 15 Marca 1998

Termin \'Organizacje Pozarządowe\' jest używany w tym dokumencie w najszerszym znaczeniu, tak aby obejmować wszystkie popularne stowarzyszenia, instytucje i organizacje.

TEN MANIFEST ZOSTAŁ PODPISANY PRZEZ (27.02.2003):

ABRAÇO - Portugal
ACCION ANDINA - Bolivia
ACCION SUR - Argentina
ACEM (ASOCIACIÓN CULTURAL ECOLÓGICA DE MALLORCA) - Spain
AFP (AKTION FINANZPLATZ SCHWEIZ-DRITTE WELT) - Switzerland
AG-DROGEN - Germany
AICC (ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS DE CANNABIS CAFE) - Spain
AIDE - France
AIDS HILFE FRANKFURT E.V LA STRADA - Germany
AMEC (ASOCIACIÓN MADRILE?A DE ESTUDIOS SOBRE EL CANNABIS) - Spain
ANDEAN COUNCIL OF COCA LEAF PRODUCERS - Bolivia, Colombia and Peru
ANDEAN INFORMATION NETWORK - Bolivia
APDHC (ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE COCHABAMBA) - Bolivia
ARBEITSGRUPPE SCHWEIZ KOLUMBIEN - Switzerland
ARSEC (ASOCIACIÓN RAMÓN SANTOS DE ESTUDIOS SOBRE EL CANNABIS) - Spain ASKAGINTZA - Spain
ASOCIACION CASA EN LA ARENA - Spain
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS DE SAN MARTIN - Peru
ASOCIACIÓN DE REDUCCIÓN DE DA?OS - Argentina
AUMMO (ASOCIACIÓN DE USUARIOS EN MANTENIMIENTO CON METADONA ORGANIZADOS)- Spain
AUPA\'M - Spain
BAD (BELANGENVERENIGING ANTWERPSE DRUGGEBRUIKERS) - Belgium
BELANGENVERENIGING DRUGGEBRUIKERS (MDHG) - The Netherlands
BISDRO (BREMER INSTITUT FÜR DROGENFORSCHUNG AN DER UNIVERSITÄT BREMEN) - Germany
BIZITZEKO - PLATAFORMA PARA LA LIBERALIZACION DE LAS DROGAS - Spain
BLUE POINT DRUG COUNSELING CENTER - Hungary
BOLIVIACENTRUM ANTWERPEN - Belgium
BRUGERFORENINGEN - Denmark
BRUKERFORENING TONSBERG - Norway
CAM-RD (COLLECTIF AGIR POUR UNE MEILLEURE REGLEMENTATION DES DROGUES) - France
CA?AMO - Spain
CEDIB (CENTRO DE INFORMACION BOLIVIA) - Bolivia
CENTRAL-EASTERN EUROPEAN HARM REDUCTION NETWORK (CEE-HRN) - Hungary
CENTRO DEL SUR, UNIVERSITY OF ROSARIO - Argentina
CEPES (CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS SOCIALES) - Peru
CEPROMI, A.V.E. (AUDIOVISUALES EDUCATIVOS) - Bolivia
CIIR (CATHOLIC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RELATIONS) - United Kingdom
CINEP (CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION POPULAR) - Colombia
CIP (CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ) - Spain
COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA - Spain
CONAPA (COORDINADORA NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS) - Peru
CONCERTACION/S - Spain
CONFLICTOS Y ACCION HUMANITARIA - Spain
COORDINADORA POR LA NORMALIZACION DEL CANNABIS - Spain
CORPORACIÓN PROGRAMA CALETA SUR - Chile
DEA (DROGEN- UND ENTWICKLUNGSPOLITISCHER ARBEITSKREIS) - Switzerland
DGDS (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR DROGEN UND SUCHTMEDIZIN) - Germany
DNI (DEFENSA DE LOS NI?OS INTERNACIONAL) - Bolivia
DRIS (DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE) - Peru
DROLEG - Switzerland
DRUG REFORM COORDINATION NETWORK - United States of America
DRUGS PEACE INSTITUTE - Netherlands
DUTCH DRUGS POLICY FOUNDATION - Netherlands
EFCO (EXCITEMENT FINDER COUNCIL ORGANIZATION) - Iran
EHNE (ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS VASCOS) - Spain
EL COGOLLO - Spain
FAITH, HOPE AND LOVE - Ukraine
FAMILY DRUG SUPPORT - Australia
F.D.C.C. (FÉDÉRATION DES CONSOMMATEURS DE CANNABIS) - Switzerland
FENAOLD (FEDERATION DES ASSOCIATIONS ET ONG POUR LA LUTTE CONTRE LES DROGUES AU MALI) - Mali
FORUM DROGHE - Italy
FUNDACION DEL MOVIMIENTO CIUDADANO ANTI-SIDA - Spain
FURA (FORENING TIL UDVIKLING AF RUSMIDDELSPOLITISKE ALTERNATIVER) - Denmark
GRUNE HILFE - Germany
GRUP IGIA - Spain
GRUPO ANTIMILITARISTA KAKITZAT - Spain
GRUPO ECOLOGISTA EKI - Spain
GRUPPO ABELE - Italy
GRUPPO VOLONTARIATO CIVILE - Italy
HANFLIGA VOGELSBERG - Germany
HEALTHY OPTIONS PROJECT SKOPJE - Macedonia
HIGHZUNG - Germany
HPP (FINNISH ASSOCIATION FOR A HUMANE DRUG POLICY) - Finland
IDIC (INSTITUTO DE DOCUMENTACION E INVESTIGACION DEL CANNABIS) - Spain
IDPA ( INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ AMAZONICA) - Peru
IFAA (INSTITUTE FOR AFRICAN ALTERNATIVES) - United Kingdom
INDRO e.V (INSTITUTE FOR THE FURTHERANCE OF QUALITATIVE DRUG RESEARCH, ACCEPTING DRUG WORK AND RATIONAL DRUG POLICY) - Germany
INFOSTELLE PERU - Germany
INSUFO (INSTITUT FÜR SUCHTFORSCHUNG) E.V. - Germany
INTERESTGROUP DRUG USERS STEDEN3HOEK - The Netherlands.
INTERNATIONAL FOUNDATION ON DRUG POLICY AND HUMAN RIGHTS - The Netherlands
INTERNATIONAL HARM REDUCTION ASSOCIATION - United Kingdom
JES - KIEL (DROGENSELBSTHILFE) - Germany
JES - RHEIN MAIN - Germany
JOHN MORDAUNT TRUST - United Kingdom
JUECES PARA LA DEMOCRACIA - Spain
JUSTICIA Y PAZ DE LOS HERMANOS FRANCISCANOS - Bolivia
KALAMUDIA - ASOCIACION DE ESTUDIO DEL CANNABIS DE EUSKADI - Spain
KALEIDOSCOPE PROJECT - United Kingdom
KANABA - Poland
KOLOMBIENGRUPPE - Germany
KOMITE INTERNAZIONALISTAK - Spain
LEGALIZE - Germany
LIGNE BLANCHE - France
LSD (LANDELIJK STEUNPUNT DRUGGEBRUIKERS) - The Netherlands
MILDGREEN INITIATIVE - New Zealand
MOVIMIENTO DE OBJECION DE CONCIENCIA (KEM/MOC) - Spain
NATIONAL ALLIANCE OF METHADONE ADVOCATES (NAMA) - United States
NIGERIAN INDEPENDENT DRUG OBSERVATORY (NIDO) - Nigeria
OFICINA JURIDICA DE LA MUJER - Bolivia
OPE (ORGANIZACION DE DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA) - Spain
PAOLO FREIRE GESELLSCHAFT - Germany
PLATAFORMA JUVENIL MUGITZEN - Spain
PRIMA - Slovakia
PRIVATE CHARITABLE ANTI-AIDS FUND - Ukraine
PROJECT KONOPLJA - Slovenia
QHANA (CENTRO DE EDUCACION POPULAR) - Bolivia
SALHAKETA BIZKAIA - ASOCIACION DE APOYO A PRESOS - Spain
SCHWEIZERISCHER DACHVERBAND FUR DROGENLEGALISIERUNG - Switzerland
SHAN DEMOCRATIC UNION - Thailand
SHARAN - India
SOCIETY FOR THREATENED PEOPLES - Austria
SOMA - Portugal
SOUTH EAST ASIAN MOUNTAIN PEOPLES\' CULTURE AND DEVELOPMENT, RESEARCH, DOCUMENTATION AND INFORMATION PROGRAMMES - Thailand
STICHTING ADVIESBURO DRUGS - The Netherlands
STICHTING VOOR KSA/PAULUSKERK - The Netherlands
STIGMA - ASSOCIATION FOR HARM REDUCTION AND DRUG POLICY - Slovenia
SWEDISH NATIONAL ASSOCIATION FOR THE RIGHTS OF DRUG USERS - Sweden
TRANSFORM - United Kingdom
TRANSNATIONAL INSTITUTE - The Netherlands
UISCE (UNION FOR IMPROVED SERVICES, COMMUNICATION AND EDUCATION) - Ireland
UNITARIAN UNIVERSALIST CONGREGATION - United States of America
VERBAND SUCHT- UND DROGENFACHLEUTE DEUTSCHSCHWEIZ (VSD) - Switzerland
YAYASAN PEDULI SESAMA - Indonesia
YOUTH APPROACH FOR DEVELOPMENT & CO-OPERATION(YADC) - Bangladesh

Oceń treść:

0
Brak głosów

Komentarze

Hemper (niezweryfikowany)

Spoko texcik. Fajnie sobie uswiadomic, ilu jest na swiecie ludzi, myslacych tak samo jak my. Teraz nasza w tym glowa zeby przeczytalo to jak najwiecej spolków... Don t give up! PEACE!!!

Ugly Dog (niezweryfikowany)

Spoko texcik. Fajnie sobie uswiadomic, ilu jest na swiecie ludzi, myslacych tak samo jak my. Teraz nasza w tym glowa zeby przeczytalo to jak najwiecej spolków... Don t give up! PEACE!!!

garbeit (niezweryfikowany)

Sądząc po ilości komentarzy, to zainteresowanie tą wielką przecież sprawą jest delikatnie mówiąc niewielkie...
Hej na przód marsz...

Szejtaan (niezweryfikowany)
w Polsce nadal żądzi Kościół co oznacza szybkie i przykładne wyroki dla wszystkiego co niespołeczne zdaniem Kościoła tak jak używki. Prawa człowieka nie mają żadnego znaczenia. Pogadaj z gliniarzem który co trzecie twoje słowo Ci w mordę daje podczas przesłuchania.
Fundacja P.Z.N.B. (niezweryfikowany)
Witam, fundacja P.Z.N.B. Macie w nas poparcie...
Zajawki z NeuroGroove
 • Dekstrometorfan

Podróz ta moge jedynie przyrównac do chwilowej inkarnacji z czyms co wydawac by sie moglo nadnaturalne, a okazalo sie zwykla chemiczna mutacja mojego mózgu. Eksperyment trwal dwa dni; pomine godziny i daty, gdyz nie nosze zegarka a subiektywizm doznan sprawia, ze czas jest niewazny. Dodam, iz me dragowe doswiadczenia byly raczej nikle (konopie, haszysz, efedryna, szczypta amfy, nieco DXM, etanol).

 • Alprazolam
 • Amfetamina
 • Diazepam
 • Etanol (alkohol)
 • Ketony
 • Klonazepam
 • Kodeina
 • Lorazepam
 • Marihuana
 • MDMA
 • Metkatynon
 • oxycodone
 • Uzależnienie

Przeważnie chore podniecenie, potem kac moralny

Heeeej, po raz kolejny klapa. Od mojego ostatniego trip reportu, retrospekcji uzależnienia minęło trochę czasu. Postanowiłem teraz znowu napisać kolejny tego typu, żeby pokazać wam, że nie wolno się poddawać. Trochę historii mam do opisania. 

Zacznijmy od tego jak złamałem abstynencję. Był to lipiec 2022r. Zacząłem brać dożylnie. Zaczęło się od fety, a potem popłynąłem z kryształem i mefedronem. Mało wtedy brałem leków od których jestem głównie uzależniony. Brałem sobie też Mke, zdarzała się ukochana koda. 

 • 25I-NBOMe
 • Dekstrometorfan
 • Przeżycie mistyczne

Impreza z ostrą muzyką hardcorowo, breakcorowo, speedcorowo, terrorcorową :)

   Tak sobie pomyślałam, że warto by było uzupełnić neurogroove o moje doświadczenia :) Publikowałam tutaj trip raporty z początków mojej psychoaktywnej kariery, które były średnio udane. Nie jest łatwo teraz opisać te długie lata licznych doświadczeń. 

    Niedawno wpadłam na pomysł, żeby wkleić tutaj fragment mojej (nieskończonej jeszcze) książki, w której opisałam najpiękniejszego tripa w moim życiu. Wycięłam zbyt osobiste momenty a zostawiłam te, które dotyczą samego tripa. Miłej lektury :)

 • Grzyby halucynogenne
 • Pozytywne przeżycie

wolny wieczór, nikogo w domu, chęć poznania "co siedzi w grzybach"

 

randomness