Przegląd badań nad depresją z wykorzystaniem klasycznych psychodelików

Polski zespół badaczy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dokonał przeglądu najnowszych badań nad depresją z wykorzystaniem klasycznych psychodelików: LSD, psylocybiny i DMT. Po przeszukaniu baz danych PubMed oraz Cochrane Library wg wytycznych PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis) autorzy znaleźli 10 takich badań.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

5HT2A.PL, Mariusz Sarnicki
Komentarz [H]yperreala: 
Tekst stanowi przedruk z podanego źródła. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony 5-HT2A - Psychodeliczny Przegląd Naukowy, gdzie znajdziecie mnóstwo równie ciekawych materiałów!

Odsłony

133

Polski zespół badaczy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dokonał przeglądu najnowszych badań nad depresją z wykorzystaniem klasycznych psychodelików: LSD, psylocybiny i DMT. Po przeszukaniu baz danych PubMed oraz Cochrane Library wg wytycznych PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis) autorzy znaleźli 10 takich badań.

Badania zostały sprawdzone pod kątem ich stronniczości i jakości. W tym celu wykorzystano narzędzie QATQS (Quality Assessment Tool for Quantitative Studies)1. Żadne z badań nie dotyczyło LSD. 6 badań dotyczyło psylocybiny. 3 badania dotyczyły osób cierpiących na ciężkie zaburzenie depresyjne (badania 3,4,6) i 3 dotyczyły osób chorych na nowotwory zagrażające życiu i w tym kontekście cierpiących na depresję i lęki (badania 1, 2, 5). 4 badania były randomizowanymi badaniami klinicznymi (RCT, badania 1, 2, 5, 6) a 2 badania były badaniami otwartymi (badania 3 i 4). 3 badania zostały ocenione jako silne (badania 1, 2 i 6), jedno jako umiarkowane (badanie 5) i dwa jako słabe (badania 3 i 4). Wszystkie badania przeprowadzono w dwóch sesjach; przeprowadzono je jednak w różnych odstępach czasu i zastosowano różne dawki. Do pomiarów były również zastosowane różne miary psychologiczne. Ogólnie, na podstawie tych miar wykazano redukcję symptomów u osób, którym podano wysokie dawki psylocybiny, w porównaniu z osobami, które otrzymały niskie dawki lub placebo. Słabą stroną badań była mała liczba uczestników (najmniejsze liczyło 12 osób, największe 51 osób). Podkreślano konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań klinicznych.

4 badania dotyczyły DM. 2 badania dotyczyły osób cierpiących na ciężkie zaburzenie depresyjne (badania 7 i 10) a 2 badania dotyczyły osób z nawracającymi epizodami depresji (badania 8 i 9). Tylko jedno badanie było RCT (badanie 7) i te badanie oceniono, jako silne a pozostałe były badaniami otwartymi – ocenionymi jako słabe. W odróżnieniu od sesji z psylocybiną, we wszystkich badaniach przeprowadzono tylko jedną sesję. Istotne jest również to, że DMT nie było podawane w czystej postaci, ale w formie ajahuaski, gdzie trzema uwzględnić różne stężenia DMT i dodatkowe czynniki wpływające na efekty w postaci inhibitorów monoaminooksydazy.

LECZENIE DEPRESJI

Do pomiarów zastosowano różne miary psychologiczne, które podobnie jak w przypadku psylocybiny wykazały redukcje symptomów depresyjnych. Również tu mamy słabe punkty badań: zbyt mała próbką badań (od 17 do 29 uczestników) oraz tylko jedno randomizowane badanie kliniczne – konieczne jest przeprowadzenie więcej badań RCT, by wyciągnąć bardziej miarodajne konkluzje

WNIOSKI

Podsumowując, wyniki badań są obiecujące, z tym zastrzeżeniem, że należy zwrócić uwagę na potencjalne powikłania psychotyczne oraz możliwość wywołania przez psychodeliki tzw. zaburzeń postrzegania spowodowanych halucynogenami (Hallucinogen Persisting Perception Disorder, HPPD).

1. QATQS – narzędzie, w którym ocenia się różne czynniki wpływające na jakość badania. Są to: błąd selekcji [selection bias], sposób zaprojektowania badania [study design], zmienne zakłócające [confounders], uczestnicy, którzy zrezygnowali lub odpadli, integralność interwencji [intervebtion integrality] i analizy. Każdy czynnik może dostać oceny 1 (silna), 2 (umiarkowana), 3 (słaba). Badanie ocenione jako silne musi mieć wszystkie silne oceny, badanie ocenione jako umiarkowane może mieć tylko jedną słabą ocenę, badanie ocenione jako słabe ma więcej niż jedną słabą ocenę.

BADANIA:

1. Grob, C.S.; Danforth, A.L.; Chopra, G.S.; Marycie Hagerty, R.N.; McKay, C.R.; Halberstadt, A.L.; Greer, G.R. Pilot study of psilocybin treatment for anxiety in patients with advanced-stage cancer. Arch. Gen. Psychiatry 2011, 68, 71–78.

2. Griffiths, R.R.; Johnson, M.W.; Carducci, M.A.; Umbricht, A.; Richards,W.A.; Richards, B.D.; Cosimano, M.P.; Klinedinst, M.A. Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial. J. Psychopharmacol. 2016, 30, 1181–1197.

3. Carhart-Harris, R.L.; Bolstridge, M.; Rucker, J.; Day, C.M.; Erritzoe, D.; Kaelen, M.; Bloomfield, M.; Rickard, J.A.; Forbes, B.; Feilding, A.; et al. Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: An open-label feasibility study. Lancet Psychiatry 2016, 3, 619–627.

4. Carhart-Harris, R.L.; Bolstridge, M.; Day, C.M.J.; Rucker, J.; Watts, R.; Erritzoe, D.E.; Kaelen, M.; Giribaldi, B.; Bloomfield, M.; Pilling, S.; et al. Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: Six-month follow-up. Psychopharmacology 2018, 235, 399–408.

5. Ross, S.; Bossis, A.; Guss, J.; Agin-Liebes, G.; Malone, T.; Cohen, B.; Mennenga, S.E.; Belser, A.; Kalliontzi, K.; Babb, J.; et al. Rapid and sustained symptom reduction following psilocybin treatment for anxiety and depres-sion in patients with life-threatening cancer: A randomized controlled trial. J. Psychopharmacol. 2016, 30, 1165–1180.

6. Davis, A.K.; Barrett, F.S.; May, D.G.; Cosimano, M.P.; Sepeda, N.D.; Johnson, M.W.; Finan, P.H.; Griffiths, R.R. Effects of Psilocybin-Assisted Therapy on Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2021, 78, 481–489. [CrossRef]

7. Palhano-Fontes, F.; Barreto, D.; Onias, H.; Andrade, K.C.; Novaes, M.M.; Pessoa, J.A.; Mota-Rolim, S.A.; Osório, F.L.; Sanches, R.; Dos Santos, R.G.; et al. Rapid antidepressant effects of the psychedelic ayahuasca in treatment-resistant depression: A randomized placebo-controlled trial. Psychol. Med. 2019, 49, 655–663.

8. Osório Fde, L.; Sanches, R.F.; Macedo, L.R.; Santos, R.G.; Maia-de-Oliveira, J.P.;Wichert-Ana, L.; Araujo, D.B.; Riba, J.; Crippa, J.A.; Hallak, J.E. Antidepressant effects of a single dose of ayahuasca in patients with recurrent depression: A preliminary report. Braz. J. Psychiatry. 2015, 37, 13–20.

9. Sanches, R.F.; de Lima Osório, F.; Dos Santos, R.G.; Macedo, L.R.; Maia-de-Oliveira, J.P.; Wichert-Ana, L.; de Araujo, D.B.; Riba, J.; Crippa, J.A.; Hallak, J.E. Antidepressant Effects of a Single Dose of Ayahuasca in Patients with Recurrent Depression: A SPECT Study. J. Clin. Psychopharmacol. 2016, 36, 77–81.

10. Zeifman, R.J.; Singhal, N.; Dos Santos, R.G.; Sanches, R.F.; de Lima Osório, F.; Hallak, J.E.C.; Weissman, C.R. Rapid and sustained de-creases in suicidality following a single dose of ayahuasca among individuals with recurrent major depressive disorder: Results from an open-label trial. Psychopharmacology 2021, 238, 453–459.

Oceń treść:

Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
  • Dekstrometorfan

Doświadczenie i wiek : Benzydamina, alkohol, MJ, dopalacze, nikotyna.. 17 lat.

Dawkowanie : 450mg dxm w postaci Acodinu, doustnie-co ~10min po 5 tabletek. 47kg/168cm.

Set'n'Setting : Dawkowanie zaczęło się około 15:50 przed wyjściem z domu do kolegi. Cel? Ten sam co dzień i dwa temu-chęć lepszego odbierania dźwięków, kolejny raz doznania uczucia zapadającej się ziemi etc, i najlepiej jakieś małe halucynacje (no może nie takie małe).

  • 2C-C
  • Tripraport

Set & Setting: Deszczowe sobotnie popołudnie, lęk i odraza, chęć ucieczki od otaczającej rzeczywistości.

Dawkowanie: 50 mg 2C-C, Marihuana, odrobina Alkoholu.

Wiek: 20 lat mniej lub bardziej udanej egzystencji.

Doświadczenie: 2C-C, LSA, D.O.M.S, Marihuana, Haszysz, Alkohol, Mieszanki Ziołowe, Salvia divinorum, Koko.

Czas: ~8h.

  • Kannabinoidy
  • Przeżycie mistyczne

Dobre nastawieniem, chęć doświadczenia czegoś głębszego po raz drugi po mj. Sam w domu.

Wypiłem 4 yerby mate, przebigłem moją małą miejscowość na sprincie, po czym przy dalej wzmożonym oddechu przyjąłem w płucka pięknego spuszczaka. 

Na początku wiadomo nic sie nie dzieje, tak więc zabieram co moje z łazienki, i ruszam do zaciemnionego pokoju. Minęło juz pare mnut a mi dalej nic sie nie dzieje. Co bylo dosyć dziwne ponieważ zazwyczaj od razu mnie łapie. Tak więc zrezygnowany kładę sie na łózko, wkładam słuchawki i zapuszczam sobie piosenkę "rly real-blackbear" i zamykam oczy.

randomness