Wolność i Odpowiedzialność: Narkotyki - spojrzenie z prawej strony

Artykuł z pisma konserwatywno-liberalnego "Najwyższy Czas"

Tagi

Źródło

Najwyższy Czas!/Mać Pariadka nr 1/1999, Adrian Nykiel

Odsłony

5436
Adrian Nykiel
Mać Pariadka nr 1/1999

"Musisz sama podejmować decyzje. Nie robi się czegoś tylko dlatego, że czynią tak twoi przyjaciele. Postępuje się tak a nie inaczej bo myślisz że tak będzie najlepiej".
"Nie idź za tłumem. Nie bój się być inna. Sama decyduj co powinnaś zrobić a w razie potrzeby poprowadź innych. Ale nigdy nie naśladuj nikogo ślepo".<
Alfred Roberts, ojciec p. Małgorzaty Thatcher

W numerze 2(95) z marca 1996 r. pisma "Wszechpolak" znalazłem krótki artykuł pt. "Narkotykowy raj".
On to, a szczególnie wzmianka Autorki (ps. "Obserwatorka") o "ekstrawaganckich lub masońskich politykach" stał się dla mnie pretekstem do chwili zadumy. Nie wiem czy zostanę zaklasyfikowany jako polityk ekstrawagancki czy może raczej jako polityk masoński - lecz spośród niewielu rzeczy o których wiem, ta nie ulega wątpliwości: zajmuję stanowisko które stoi w zdecydowanej opozycji wobec pomysłów "prefektów kilku duńskich okręgów policyjnych i wysokich urzędników", lecz równocześnie "zwyczajnie się boję" czegoś całkowicie odmiennego od przyczyny lęków p. Obserwatorki. Paradoks? Nie, wyjście poza schematy.

I. Głos wolny o ubezpieczeniu wolności

Jak wspomniałem, wymieniony artykuł jest tylko pretextem do przelania na papier wciąż na nowo powracających myśli. Dla mnie jedyną kwestią wartą rozważenia jest fakt że jako katolik- obdarzony godnością dziecka Bożego, wiarą, rozumem i wolną wolą muszę być zwolennikiem wolnego handlu narkotykami. Powtarzam (na użytek p. Obserwatorki): "handlu", a nie duńsko-socjalistycznego "rozdawnictwa".

Po kilku latach poruszania się przy prawej ścianie sceny politycznej doszedłem do dwóch wniosków: być narodowym konserwatystą lub po prostu prawicowcem oznacza przyjęcie stwierdzenia "wolność to odpowiedzialność", być narodowym konserwatystą to znaczy mieć luksus i obowiązek myślenia samodzielnego. Konsekwencją okazały się poniższe zdania.
Narkotyki są takimi samymi używkami jak alkohol i papierosy. Lub może na odwrót- alkohol i papierosy również zaliczamy do narkotyków. [Substancjami narkotycznymi są także krople do nosa, kofeina, rozmaite leki, czekolady, witamina C, rozpuszczalniki i inne legalnie dostępne środki chemiczne.]

Tak więc w każdej formie i w różnych epokach okazują się "kwazarami" wolności...
Państwa które zakazują korzystania z tych używek są przynajmniej w sferze obyczaju i moralności państwami totalitarnymi. Uzurpatorski establishment pragnie kształtować ludzi na swój obraz i podobieństwo. U podstaw tego sposobu myślenia znajduje się właśnie dogmat masoński: "Jesteśmy jak bogowie". Nie dość, że masoneria na pewno nie jest za jakąkolwiek wolnością, to wręcz zdecydowała przez swoich członków o rozpętaniu "wojny z narkotykami".

Klinicznym przykładem takiego stanu rzeczy jest totalizacja ustroju Stanów Zjednoczonych AP, gdzie p. Jerzy Bush, a obecnie p. Wiluś Clinton, stawali i stają na rzęsach, aby skutecznie zniszczyć "nieprawomyślnych" obywateli, wolnościowe zrzeszenia, a nawet wolność słowa ("gwarantowaną" konstytucyjnie). Zakaz wolnego obrotu narkotykami jest tylko częścią terroru, którym kolejni prezydenci godzą we własne społeczeństwo. Należy też wyliczyć w tym kontekście wszelkie próby wprowadzenia cenzury prewencyjnej, moralniacką presję wywieraną na palących papierosy, ograniczenia prawa do posiadania broni palnej etc.

Jak powszechnie wiadomo, rządy Stanów Zjednoczonych mają spory wkład w wykreowanie oryginalnie demoliberalnej wersji totalizmu; pamiętamy mroki prohibicji i wyczyny F.D. Roosevelta...
Cóż stoi u takiego sposobu myślenia i działania? Myślę, że warto odwołać się do artykułu p. prof. Ryszarda Legutki, który na łamach "Nowego Państwa" wyjaśnił, iż obok osławionego relatywizmu moralnego plagą współczesnego świata jest także moralny absolutyzm. Ponieważ dla mnie słowo "moralność" i jego odmiany kojarzą się pozytywnie, proponuję zastąpićje terminem "moralniacki" (a więc terminem, który wskazuje, że nie chodzi o autentyczną moralność, pozwalającą na trwanie, rozwijanie i doskonalenie osób, wspólnot i narodów, lecz o jej zaprzeczenie lub nędzną podróbkę).

Dla mnie opisany przez prof. Legutkę moralniacki absolutyzm znakomicie łączy się z satanistycznym i masońskim wyzywaniem: "Jesteśmy jak bogowie". Tak! - mógłby zawołać np. wolnomularz/prezydent USA jesteśmy wtajemniczeni. Mamy prawo decydować o twoim życiu, chcemy twojego życia! Decydujemy o tym co jest dobre a co złe. Zapomnij o wolnym wyborze, który dał ci Bóg. gdy obdarzał cię duszą! My nie daliśmy ci wolnego wyboru, bo dla nas, którzy chcemy rządzić światem, ludzie to tylko bezrozumne bydlęta, są pozbawieni dusz i rozumów, to nawóz historii!

Ustroje które zakazują używania narkotyków, alkoholu czy papierosów (oraz wszystkiego, co szkodliwe dla zdrowia), rozpoznaję jako socjalistyczne. A przecież już dawno udowodniono, że najbardziej długotrwałym efektem wyczynów socjalistycznej bandy jest infantylizacja! Oto jest najprostszy dowód: zabraniając ludziom dorosłym (rzekomo "pełnoprawnym obywatelom") dokonywania nawet ostatecznych wyborów, uzurpatorzy sprowadzają ich do poziomu dzieci które wymagają ciągłej opieki...
Zaprawdę, kiedy zabraniamy dorosłym decydowania o swoim życiu, upadlamy ich, czynimy z nich bezmózgich podludzi. Mnie, katolika, napełnia to głębokim wstrętem.

Nikt rozsądny nie zakazuje obecnie produkcji i sprzedaży papierosów i alkoholu. Więcej, amerykańska prohibicja bywa przywoływana jako ostrzeżenie przez wyznawców prawie wszystkich kierunków politycznych. Dlatego myślę, że warto byłoby porównać liczby. Ilu ludzi umiera z przepicia lub na raka płuc czy krtani, a ilu- z przedawkowania narkotyków. Ktoś może stwierdzić, że narkotyki zabijają szybciej. Być może...
Ale przecież nie karzemy więzieniem odratowanych samobójców!

Cała rzecz sprowadza się do fundamentalnego pytania:
KTO MA PRAWO DO MOJEGO ŻYCIA? Ja, państwo (czyli rząd), a może abstrakcyjne społeczeństwo? KTO będzie rozliczał się z mojego życia przed Bogiem? Dla mnie odpowiedź jest jednoznaczna- zmuszanie do czynu dobrego jest równie niemoralne, jak zmuszanie do wyboru zła! W przyzwyczajenia, fobie, nawyki, nałogi i przesądy człowieka dorosłego nie ma prawa wtrącać się sąd, urzędnik czy ustawodawca. Nie ma prawa tak długo, jak wspomniane wyżej skłonności nie szkodzą innym ludziom którzy nie przyjęli ich dobrowolnie. Jako konserwatysta a zatem człowiek wolny, podzielam zdanie p. Stefana Blankertza wyrażone w znakomitym tekście pt. "Sądy, sędziowie i prawo w wolnym mieście". każdy ma prawo sprzedawać wszystko co chce zgadzającym się na to klientom.
Rozważmy po raz kolejny (i zapewne nie ostatni, jeżeli brać pod uwagę liczbę znanych mi "twardogłowych") praktyczne skutki "wojny z narkotykami". Przede wszystkim trzeba dostrzec, że przed rokiem 1914 zjawisko narkomanii nie istniało, chociaż opium i jego pochodne były powszechnie dostępne. Jak pamiętam, nawet w Domu Habsburgów uzywanie morfiny nie było czymś wyjątkowym ani wyklętym. P.Dawid Bergland wykazał, że Harrison Narcotics Act z 1914 r. czyli ustawodawstwo skierowane przeciw narkotykom zaistniało w USA jedynie jako efekt politycznej walki przywódców związków zawodowych z robotnikami pochodzenia chińskiego. Kolejnym etapem prawnego obłędu okazały się prawa przeciwko marihuanie z lat trzydziestych. Powód ich narzucenia był równie prosty. Biurokraci obłowieni na państwowych etatach ery prohibicji chcieli pozostać na swoich stołkach.
Tak więc dzięki rozbestwieniu tych parszywych biurew dzisiaj cierpią zwykli ludzie których jedyną "winą" było to że kontentowali się niewłaściwymi używkami.
Jeżeli choć raz zgodzimy się aby państwo nakazywało nam co wolno jeść, pić czy wdychać oraz jak mamy się leczyć, nie dziwmy się gdy np. kolejna demoliberalna wataha zakaże pod karą więzienia jedzenia mięsa albo czosnku. Decyzja jest całkowicie arbitralna, bez jakichkolwiek pozorów podstaw merytorycznych: liczy się tylko "polityczna poprawność". Pętla represji wciąż się zaciska: oto przed kilkoma tygodniami p. Wiluś Clinton skompromitował się uznaniem nikotyny za narkotyk i umieszczeniem jej w grupie narkotyków reglamentowanych przez państwo. Jeszcze dalej idą totaliści norwescy którzy domagają się by w roku 2000 w ich pięknym kraju zdelegalizowano wyroby tytoniowe. Kiedy obserwuję poczynania tego nieszczęścia Stanów Zjednoczonych, a historia prohibicji powraca farsą, jestem skłonny zgodzić się, że Nowy świat to "Ziemia Jałowa"...
Na przestrzeni XX wieku wielokrotnie przekonaliśmy się że o bieżących meandrach legalności decyduje wyłącznie widzimisię establishmentu. Trzeba skończyć z tym obłędem!
Jako narodowi konserwatyści musimy dążyć do stworzenia "przyjaznego rządu". Rząd, który jest naszym wrogiem, musi być zniszczony.

II. Wolny rynek - koniec narkomanii

Pierwszym krokiem w stronę rzeczywistej a nie wydzielanej i uznaniowej wolności będzie zalegalizowanie wszelkich ściganych lub reglamentowanych substancji i środków narkotycznych. Konsekwencją stanie się załamanie czarnego rynku, podcięcie korzeni supremacji ekonomicznej rozmaitych mafii, zdrowa konkurencja "narko shopów" (nazwa robocza). Każdy "twardogłowy", który o zdrowie i życie narkomana dba bardziej niż sam narkoman, powinien wiedzieć, że częściej przyczyną osławionych zgonów w męczarniach jest nie sam fakt spożycia owocu zakazanego, lecz znajdujące się w tym owocu zanieczyszczenia. Ich źródłem jest fakt, iż dealerzy, nieweryfikowani prawami rynku, mogą bezkarnie wzbogacać tzw. prochy domieszkami typu mąka, cukier, zmielona cegła, węgiel itp. Uzależniony od dealera nie może przecież pójść do konkurencji- mafie tworzą monopole na zdobytych przez siebie obszarach dzielnic czy miast, a dealerzy spoza gangu są bezlitośnie eliminowani. Przyczyną śmierci bywa również zanieczyszczony sprzęt.

Jedynym ograniczeniem w wolnym handlu jest wzgląd na dzieci i młodzież. Dealer, który będzie sprzedawał lub rozdawał swój towar (w tym alkohol i papierosy) osobom nieletnim bez zgody ich rodziców, musi bezwzględnie podlegać karze śmierci. Sądzę, że każdy, kto miałby przed sobą taką perspektywę, wcześniej zastanowi się i otworzy legalny "narko shop" dla dorosłych...
Towar legalny musi- dzięki logice wolnej konkurencji- podlegać kontroli jakościowej, kontroli czystości.
W tej kwestii należy stosować metody analogiczne do reguł kontroli alkoholu i środków spożywczych.
Kierując się swoim handlowym interesem, cnotą egoizmu, właściciele "narko shopów" będą starać się o certyfikaty jakości. Handel narkotykami, pozbawiony otoczki sensacji i klimatu moralniackiego potępienia, stanie się normalną gałęzią gospodarki. Mogę tylko powtórzyć rozstrzygające konstatacje p. Miltona Friedmana i p. Roberta Nozicka, że trzeba skończyć z fabrykowaniem przestępstw bez ofiar, kiedy rzekome przestępstwa są wynikiem świadomie i dobrowolnie podjętych działań dorosłych osób. Do takich działań, oprócz handlu narkotykami, należy prostytucja i pornografia. Dla nas, katolików, są to przedsięwzięcia bez wątpienia grzeszne i odrażające, ale dopóki nikt nie wywiera presji na potencjalnie zainteresowanych, nie zmusza do zażywania narkotyków, nierządu lub udziału w produkcji pornograficznej, mieszczą się w systemie wolnej gospodarki.

P. Stefan Blankertz udowadnia też, iż w ustroju wolnościowym możliwe będzie wkroczenie na drogę sądową (z powództwem cywilnym) przeciwko nieuczciwemu sprzedawcy który np. sprzedaje zanieczyszczony towar lub bez zgody klientów usiłuje ich uzależnić od rozprowadzanych substancji. Zaś czarny rynek rodzi niepotrzebną przemoc i przestępczość...

Na marginesie pragnę zaznaczyć pewną, być może, oczywistość: nikogo nie należy karać ze względu na stan, w jakim znajdował się w chwili popełnienia przestępstwa. Narkomana należy karać za napaść lub włamanie, a nie za stan narkotycznego głodu; pijanego męża trzeba ukarać za bicie żony, a nie za spożycie alkoholu.
"twardogłowym", którzy snują makabryczne wizje o milionach Polaków tracących nagle instynkt zachowawczy i zajmujących się wyłącznie "szprycowaniem", przypominam, że problem ten omówił już p. Janusz Korwin-Mikke. Przywódca Unii Polityki Realnej w wielu artykułach precyzyjnie wykazał, iż takie niebezpieczeństwo nie istnieje, a proponowane przez wolnościowców rozwiązania są jedyną drogą do zwalczenia narkomanii. Zamiast tego "twardogłowi" dążą do stworzenia metodami policyjnymi i pałkarskimi, Raju na Ziemi. Zapominają przy tym, że człowiek jest istotą skażoną grzechem; wmawiają nam równocześnie- jak słusznie zauważył p. Jacek Sierpiński- że cnota samoograniczenia musi być realizowana pod naciskiem policjanta i urzędnika. Moim zdaniem: dążenie do świętoścj jest wyborem i mądrością dziecka Bożego, a nie ślepym pędem ludzkiego bydła...

Powiedzmy sobie szczerze:
jeżeli ktoś jest tak głupi, że nadmiarem jakichkolwiek (w tym obecnie legalnych!) używek skraca sobie życie, popełnia samobójstwo na raty, to całkowicie zasługuje na swój los. Ludzi pozbawionych instynktu samozachowawczego żaden naród nie potrzebuje. Zaś naród, który takich ludzi kreuje. pozwala, by dominowali w jego życiu, po prostu nie ma prawa istnieć. Dlatego dojrzałość wyboru, dobrowolne samoograniczenie, jest miarą prawa do przetrwania. życie jest ciągłym wyborem i ciągłym ryzykiem. Nie pozwólmy, by biurwy, masoni, gnostycy i totalitaryści pozbawiali nas smaku życia!
Żołnierz NK nikomu nie podaje ognia do papierosa z marihuaną, nikomu nie wyrywa papierosa z marihuaną z ust...

Pragnę podzielić się z Czytelnikami refleksją dotyczącą mojego życia. Jestem uzależniony od dobrej, brutalnej muzyki, mądrych książek, czasami również od czekolady. Mogę stracić mój nienajlepszy wzrok, mogę utyć, ogłuchnąć lub poddać się mitycznym zaszyfrowanym w nagraniach przesłaniom których istnienia nigdy nie stwierdziłem. Ale to jest moje życie. Więc każdego, kto ośmieli się je przemocą zmieniać, kto przyjdzie skonfiskować moje emocjonalne i intelektualne narkotyki, powitam na progu z dobrze na ostrzoną siekierą w dłoni.

I nigdy nie zapominam o "twardogłowych", którzy działają w interesie szefów mafii. Bo "co jest nielegalne, jest bardziej opłacalne"...

Appendix: Negatywne skutki kar kryminalnych wedlug Dawida Berglanda.

1. Prawo nie działa.
2. Przepisy prawne, czyniąc ze spokojnych ludzi przestępców rujnują im życie.
3. Cena zakazanego produktu jest o wiele wyższa na czarnym rynku niż byłaby na wolnym rynku.
4. Olbrzymie zyski przyciągają spekulantów- przestępców.
5. Istnienie zakazanych rynków powoduje korupcję systemu sprawiedliwości.
6. Egzekucja prawa staje się dla podatników o wiele bardziej kosztowna.
7. Produkty i usługi na rynkach nielegalnych mają niższą jakość niż na legalnych.
8. Konkurencja na nielegalnych rynkach oparta jest na przemocy (...).
9. (...) cierpią na tym w sposób oczywisty inne wolności obywatelskie!

[Pelny text w: "Najwyższy CZAS! Bis" nr.ll(12)/1994] (Powyższy tekst pochodzi z wydanej przez samego autora (Wydawnictwo "Rojalista") książki "Glos skrajny".

OCR, reszta: bujnos

Oceń treść:

0
Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
  • LSD-25

jest godzina ósma dwadzieścia cztery pierwszego dnia przerwy świątecznej; przebudził mnie dźwięk telefonu jednak nie miałem problemów by wstać i odebrać, pomimo że zeszłego dnia moje podekscytowanie oraz zniecierpliwienie nie pozwoliło mi zasnąć do godziny drugiej, wręcz przeciwnie zerwałem się z łóżka i podbiegłem do aparatu zrywając z niego słuchawkę;

  • Marihuana
  • Przeżycie mistyczne

Na mieszkaniu, lato ( końcówka wakacji ) WIEK- 14 lat

Zacznijmy więc od tego że było to 3 lata temu więc pamiętam to jak przez mgłe, ale pamiętam.
Około 15 Sierpnia, ustaliliśmy z kolegą X i Z że spróbujemy tej całej hehehuany.
Załatwiłem gram z niedokońca sprawdzonego źródła, udaliśmy sie do lidla po jakąś pepsi i czipsy żeby nie było tak sucho.
( Niepamiętam dokładnie godzin więc będe pisał tak jak to pamiętam )

  • Benzydamina

### Substanja: 1x Tantum Rosa(50mg benzydaminy, na pierwszy raz) ###


### Doświadczenie: mj(dosyć duże ilości), grzyby(małe ilości)###


(-: Dziennik pokładowy :-)

  • Etanol (alkohol)
  • Grzyby halucynogenne
  • Miks

weekend, siedzę sam w domu, perspektywa grania na kompie/siedzenia na necie/oglądania filmów. Ogólny nastrój - dobry. Komfort psychiczny związany z bezpieczeństwem w domu i pewnością bycia samemu.

Siedzę sobie wieczorkiem, gram w Call of Duty, popijam drinkami, żeby sobie umilić czas. Niestety z mj strasznie lipnie było na osiedlu, nie udało mi się niczego pochytać więc - wódka stary przyjaciel. Ok. godz 21, już lekko sfazowany alkoholem, miałem niesamowitą chcicę na palenie. Brak możliwości, ale non stop wracałem do tego myślami. Wtedy też mnie olśniło, że jeden kumpel ma przecież grzyby, podobno te lepsze, czyli cubensisy, a nie nasze polskie łysiczki. Kumpel mnie uprzedzał, że już po połowie tego co kupiłem jest niesamowita bania grzybowa.

randomness