REKLAMA
MZ: rozporządzenie określające czynności związane z prekursorami narkotyków

Minister Zdrowia wydał projekt rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

RCL/rynekaptek.pl
Komentarz [H]yperreala: 
Tekst stanowi przedruk z podanego źródła.

Odsłony

291

Minister Zdrowia wydał projekt rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przekazywania informacji o wszelkich wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa:

• zamówieniach na prekursory,
• działaniach z udziałem prekursorów,
• próbach wykorzystania prekursorów.

Rozporządzenie określa także szczegółowy tryb i sposób powiadamiania Policji, Straży Granicznej i organów Krajowej Administracji Skarbowej o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa.

Ponadto określa sposób prowadzenia ewidencji informacji, wzór powiadomienia oraz tryb i sposób postępowania z przesyłką.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu, wywozu, wewnątrz wspólnotowej dostawy lub wewnątrz wspólnotowego nabycia i obrotu hurtowego prekursorami przekazują informacje, o których mowa w § 1 pkt 1, za pomocą otwartych systemów komunikacji i korespondencji do:

- GIF (w przypadku prekursorów kategorii 1 i 4),
- GIS (w przypadku prekursorów kategorii 2 i 3).

Informacje te przekazuje się niezwłocznie i w miarę możliwości technicznych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny i Główny Inspektor Sanitarny, zgodnie z właściwością rzeczową, są zobligowane do prowadzenia ewidencji uzyskanych informacji w postaci papierowej lub elektronicznej.

GIF i GIS analizują uzyskane informacje, a w przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających zatrzymanie przesyłki prekursorów niezwłocznie przesyłają Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej powiadomienie o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa.

Więcej: https://legislacja.rcl.gov.pl/

Oceń treść:

Brak głosów

Komentarze

Anonim (niezweryfikowany)
Czy GBL zalicza się także do prekursorów? Czy nie widnieje na takiej liście? (co do estrów sprawa jest mi jasna - podają, że jest choć nie jest ;), ale jak z prekursorami?)
randomness