Substancje wykazujące działanie prokognitywne.
Zobacz też: Wikipedia
ODPOWIEDZ
Posty: 4 • Strona 1 z 1
  • 34 / 15 / 0
Nooglutyl - działanie nootropowe
nooglutyl.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/Nooglutyl
Nooglutyl (kwas N-(5-hydroksynikotynoil)-L-glutaminowy, OHK-10) to rosyjski lek strukturalnie podobny do Pikamilonu. Łączy w sobie cząstkę kwasu l-glutaminowego i kwasu hydroksynikotynowego (pochodna niacyny – witaminy B3). Przenika barierę krew-mózg. Podobnie jak niacyna, działa anksjolityczne i rozszerza naczynia krwionośne w mózgu.

Jest niewiele dostępnych badań na temat tego leku. Równie niewiele jest relacji osób, które na własną rękę stosowały nooglutyl jako substancję nootropową. Poniżej krótko omówiłem większość z dostępnych badań związanych z działaniem nooglutylu na OUN.

Odstawienie benzodiazepin

Nooglutyl w badaniu na szczurach wykazał, że jest pomocny w odstawieniu benzodiazepin ( wy tym wypadku użyto diazepamu). Benzodiazepiny to substancje psychotropowe o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i nasennym. Działają bardzo skutecznie, jednak po ich odstawieniu lęki i inne problemy wracają, a samo odstawienie może być dla niektórych pacjentów równie trudne jak odstawienie alkoholu. Okazuje się, że nooglutyl znacznie zmniejsza lęki spowodowane odstawieniem benzodiazepin.

W dodatku nooglutyl powoduje wzrost gęstości receptorów dopaminowych D2.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12802448/

Agonista receptora AMPA

Nooglutyl jest silnym selektywnym agonistą receptorów AMPA. AMPA to jedne z czterech podstawowych typów receptorów kwasu glutaminowego. Receptory AMPA mają kluczowe znaczenie w generowaniu napadów padaczkowych. A co ważniejsze w naszych rozważaniach, przy długotrwałej depresji ilość receptorów AMPA zmniejsza się. Nooglutyl jest silnym agonistą receptorów AMPA. O rząd wielkości silniejszym niż Noopept.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21476267/

Zapobiega uszkodzeniom neuronów

Nooglutyl w badaniu na myszach wykazał silne działanie antyamnestyczne (zapobiegające utracie pamięci) i antyhipoksyczne (zapobiega uszkodzeniom neuronów spowodowanym brakiem tlenu). Przewyższa w tym zakresie piracetam i meklofenoksat oraz dorównuje aniracetamowi. I jest mało toksyczny.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1977613/

Działanie przeciwamnezyjne nooglutylu

Znosi amnezyjne działanie skopolaminy i klonidyny u szczurów. Badano nooglutyl, piracetam i meklofenoksat. Wszystkie trzy leki nootropowe wykazały takie działanie – po pięciu dniach stosowania objawy amnezyjne wywołane sztucznie u zwierząt minęły. Obserwatorzy stwierdzili, że działanie przeciwamnezyjne badanych leków nootropowych realizuje się prawdopodobnie poprzez ich wpływ na neurotransmisję cholinergiczną, noradrenergiczną i serotoninergiczną.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1841522/

Działanie przeciw chorobie lokomocyjnej

Tutaj niewiele więcej mogę napisać, ponieważ nie czytałem artykułu. Podaję to jako ciekawostkę.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7579248/

Nooglutyl normalizuje zachowania

Nooglutyl zapobiega nadpobudliwości ruchowej i normalizuje zachowanie dorosłych szczurów w poniższym badaniu. Ponadto przywracał normalny wzrost szczurom i zapobiegał spowolnieniu zachowań. Wcześniej w życiu płodowym szczury zostały poddane czynnikom powodującym te deficyty.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8704601/

Nooglutyl ratuje uszkodzone neurony przed śmiercią

Uraz mózgu prowadzi do zahamowania oddychania w mitochondriach w różnych stanach metabolicznych. Nooglutyl w dawce 50 mg/kg zapobiega tym zmianom. Nooglutyl jest bardziej skuteczny niż pikamilon (500 mg/kg) i piritinol (100 mg/kg).

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9162289/

Skutecznie eliminuje skutki niedotlenienia

Nooglutyl (obok piracetamu, meksidolu i begliminy) jest jednym z najbardziej skutecznych leków nootropowych w eliminowaniu różnych zaburzeń poznawczych i zaburzeń pamięci wywołanych niedotlenieniem.

Hipoksja i adaptacja hipoksyjna są silnymi czynnikami kontrolującymi procesy pamięci i zachowania. Ostre niedotlenienie wywiera zróżnicowany wpływ na różne deficyty funkcji mnestycznych i poznawczych. W większym stopniu uszkodzone są podstawowe odruchy czynnego i biernego unikania, negatywnego uczenia się, zachowania ze zmianą struktury uczenia się.

Środki nootropowe o działaniu antyhipoksyjnym wywierają wyraźny wpływ na indukowane hipoksją zaburzenia poznawcze i pamięciowe, a wielkość tego efektu zależy od proporcji właściwych komponentów nootropowych do antyhipoksyjnych w spektrum aktywności farmakologicznej leków.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11055197/

Nooglutyl zapobiega skutkom upośledzenia płodu spowodowanego przez alkohol

Podawanie etanolu (5 g/kg/dzień, per os) ciężarnym szczurzycom powodowało opóźnione upośledzenie uczenia się i pamięci u ich potomstwa. Prenatalna alkoholizacja zwierząt osłabiała nawyk zachowań związanych z eksploracją w terenie otwartym, upośledzała nabywanie i utrzymywanie czynnego unikania w pudełku wahadłowym, zwiększała poziom wolnej aktywności widma EEG, zaburzała funkcje układu serotoninergicznego w korze mózgu i układu dopaminergicznego w hipokampie.

podawany w dawce 25 mg/kg/dobę od 8. do 20. dnia życia zapobiegał wyżej wymienionym spowolnionym zaburzeniom wyższych czynności integracyjnych i procesów biochemicznych w mózgu szczura.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1305426/

Działanie przeciwamnestyczne nooglutylu

W doświadczeniach na szczurach ustalono, że niektóre substancje nootropowe (oksyracetam, aniracetam, nooglutyl, meksidol, nowa pochodna 3-hydroksypirydyny SK-170, piracetam i noopept) wywołują wyraźne działanie przeciwamnestyczne w różnych modelach amnezji (indukowanej promieniowaniem mikrofalowym, ostrym niedotlenieniem i chorobą lokomocyjną). Jednocześnie meklofenoksat wykazywał działanie przeciwamnestyczne w pierwszym i drugim modelu amnezji, natomiast pochodna 9-aminoakrydyny HTOS-404 była skuteczna tylko w modelu amnezji wywołanej promieniowaniem mikrofalowym. Działanie przeciwamnestyczne nooglutylu i SK-170 było w znacznym stopniu spowodowane aktywacją receptorów innych niż NMDA aminokwasów pobudzających (generalnie receptorów AMPA), natomiast działanie meksidolu było związane z receptorami GABA(A).

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24555225/

Zmniejsza deficyty neurologiczne po urazach mózgu

Działanie nowego leku nootropowego nooglutylu, pozytywnego modulatora receptorów glutaminianergicznych podtypu AMPA, badano u szczurów z modelem udaru krwotocznego (HS) – pourazowym krwiakiem wywołanym zniszczeniem tkanki mózgowej w okolicy opony wewnętrznej. Pojedyncze dootrzewnowe iniekcje nooglutylu (10 i 20 mg/kg) 3-4 h po operacji zmniejszyły wywołany przez udar krwotoczny deficyt neurologiczny, przywróciły koordynację ruchów, poprawiły odzyskiwanie reakcji biernego unikania i zapobiegły śmierci zwierząt doświadczalnych. Wyniki wskazują na dowody wyraźnego działania neuroprotekcyjnego nooglutylu u szczurów z modelem udaru krwotocznego.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12924225/

Poprawa pamięci u starszych osobników

Badano wpływ nooglutylu na pamięć i zachowanie starzejących się myszy. Zwierzęta miały deficyty zachowania i pamięci typowe dla osobników starzejących się. Mianowicie zmniejszoną aktywność lokomotoryczną podwyższony niepokój oraz zaburzenia w odtwarzaniu śladów pamięciowych.

Nooglutyl w dawce 20 mg/kg wywiera pozytywny wpływ na zachowanie i pamięć myszy. Obserwowana poprawa obejmuje poprawę aktywności lokomotorycznej w teście na otwartym polu, zmniejszenie lęku w teście elevated plus maze oraz poprawę zdolności odzyskiwania odruchu biernego unikania.

Badano neuroprotekcyjne właściwości leków nootropowych. Nooglutyl (obok begliminu) miał umiarkowane działanie przeciwniedokrwienne, przeciwhipoksyjne i antyamnezyjne w okresie pourazowym (model urazu czaszkowo-mózgowego). Stwierdzono, że beglimin, nooglutyl i panangina mają znaczenie w farmakologicznym leczeniu wtórnego urazowego uszkodzenia mózgu.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18074799/

W powyższych badaniach wyraźnie widać neuroprotekcyjne, poprawiające pamięć i pozytywne działanie nooglutylu na neurony. Każde z powyższych badań miało swój ograniczony zakres. Wykazały one jednak silne, pozytywne działanie tego leku na uszkodzone neurony.

Można pokusić się o stwierdzenie, że nooglutyl poprawia zdolności uczenia się, zwiększa zaangażowanie w życie, poprawia koncentrację i stabilizuje zachowanie. Zmniejsza także lęk, w tym po odstawieniu leków – w tym wypadku benzodiazepin. Poza tym skutki uboczne są małe lub nawet pomijalne.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony 18 marca 2023 przez surveilled, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dodano wzór strukturalny i link do Wikipedii
  • 2534 / 1395 / 34
Ode mnie krótko plusy
Dawka u mnie 20mg 3 do 4 godzin większa motywacja, wyobraźnia przestrzenna plus kreatywność.
Minusy:
Z czasem wieksza dawka to chyba jedyny minus.
Dirty Summer 2023 edition echinops ritro przegorzan pospolity babe
  • 25 / 1 / 0
Czyli pokrewna substancja noopeptu? albo w sumie to to samo
  • 277 / 75 / 3
Od około trzech tygodni używam Nooglutylu podjęzykowo w ilości około 10-15 mg dziennie. Na wzmocnienie funkcji poznawczych, pamięci itp.

I zauważyłem znaczną poprawę w rozwiązywaniu zadań szachowych, czym się zajmuję regularnie od kilkunastu lat (codziennie lub prawie codziennie przez kilka - kilkanaście minut). Robię to na portalu https://gameknot.com .
Oto jak wygląda mój wykres rozwiązywanych zadań.

wykres-szachowy-2023-05-15.jpg
To, co jest zaznaczone czerwoną elipsą to mniej więcej okres używania Nooglutylu. Pobiłem własny rekord. Nooglutyl nie jest jedynym środkiem nootropowym, który biorę ale jest jedyną zmianą, której dokonałem w ostatnim czasie. Jest to dowód anegdotyczny, czyli opowieść związaną z moim doświadczeniem. Ale wciąż jest to dowód lepszy niż żaden. W tej chwili należy to odbierać jako korelację czyli pewną zbieżność.

Już kiedyś zwróciłem uwagę na zmianę rankingu podczas brania Pregabaliny. Niestety był to wyraźny spadek. Mój post na ten temat: post3471882.html#p3471882
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
ODPOWIEDZ
Posty: 4 • Strona 1 z 1
Artykuły
Newsy
[img]
Jacht z kokainą o wartości 80 milionów funtów zmierzał w stronę Wielkiej Brytanii

Prawie tona „narkotyku klasy A” została znaleziona na jachcie płynącym z wysp karaibskich do Wielkiej Brytanii. Jej rynkowa wartość została oszacowana na 80 milionów funtów.

[img]
Handel narkotykami: Rynek odporny na COVID-19. Coraz większe obroty w internecie

Dynamika rynku handlu narkotykami po krótkim spadku w początkowym okresie pandemii COVID-19 szybko dostosowała się do nowych realiów, wynika z opublikowanego w czwartek (24 czerwca) przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) nowego Światowego Raportu o Narkotykach.

[img]
Meksyk: Sąd Najwyższy zdepenalizował rekreacyjne spożycie marihuany

Sąd Najwyższy zdepenalizował w poniedziałek rekreacyjne spożycie marihuany przez dorosłych. Za zalegalizowaniem używki głosowało 8 spośród 11 sędziów. SN po raz kolejny zajął się tą sprawą, jako że Kongres nie zdołał przyjąć stosownej ustawy przed 30 kwietnia.