Benzodiazepiny – FAQ v.2

Heterocykliczne substancje modulujące potencjał neurotransmisji GABA, będące pochodnymi dwuazepiny – np. diazepam, czy klonazepam.
Więcej informacji: Benzodiazepiny w Narkopedii [H]yperreala

Moderatorzy: GABA, Leki

Posty: 17 Strona 1 z 2
Rejestracja: 2016
 • 2790 / 509 / 7

Cześć,
pierwsza wersja benzodiazepinowego FAQ jest dość słabo rozbudowana, mimo tego, że jest tworzona od roku 2012 :rolleyes:, także postanowiłem samemu zabrać się za ponowne zebranie najważniejszych informacji na temat benzodiazepin i umieszczenie ich tutaj.
Jako źródła posłużyły mi pierwsza wersja FAQ, Wikipedia, portal benzo.org.pl oraz doświadczenie - moje i użytkowników Hyperreala.
Spis treści:
1. Podstawowe informacje
2. Podział benzodiazepin
3. Interakcje
4. Droga podania
5. Skutki uboczne zażywania benzodiazepin
6. Przedawkowanie
7. Uzależnienie
8. Przydatne linki
9. Komentarz od autora

1. Podstawowe informacje:
Benzodiazepiny to grupa leków z kategorii depresantów wykazująca agonizm do tzw. receptorów benzodiazepinowych, będących częścią receptorów GABA-A. Złączenie się benzodiazepin z owymi receptorami powoduje zwiększenie powinowactwa kwasu γ-aminomasłowego (GABA) do receptora GABAergicznego co skutkuje działaniem uspokajającym i nasennym poprzez zmniejszenie pobudliwości neuronów i zahamowanie przewodzenia impulsów.
2. Podział benzodiazepin:
Profil działania każdej benzodiazepiny jest zależny od tego na jakie podtypy receptora działa. Niektóre BDZ charakteryzują się bardzo silnym działaniem przeciwlękowym, inne z kolei wzorowo usypiają. Oto przykładowy podział i reprezentanci podanych przeze mnie grup: Warto mieć na względzie to, że nie są to ściśle określone profile działania benzodiazepin, dla przykładu klonazepam oprócz dobrej komponenty przeciwdrgawkowej spisuje się świetnie również jako anksjolityk.

*
Spoiler:

3. Interakcje:
Benzodiazepiny mogą wchodzić w reakcję z wieloma substancjami, tutaj podam te najpopularniejsze:
 • Benzodiazepiny - łączenie ze sobą różnych benzodiazepin skutkuje synergizmem addycyjnym, czyli zsumowaniem ich działania.
 • alkohol - benzodiazepiny w połączeniu z alkoholem wchodzą w synergizm hiperaddycyjny, czyli działanie się potęguje, a nie sumuje. Oznacza to, że działanie dwóch substancji jest bardzo podobne, lecz działa na inne receptory. Zbyt duża dawka alkoholu/BDZ może skutkować niepamięcią wsteczną, czyli mówiąc potocznie "urwanym filmem".
 • Opioidy - jest to miks niebezpieczny ze względu na ryzyko niewydolności oddechowej na skutek połączonego działania depresyjnego na OUN benzodiazepin oraz opioidów. Oczywiście nie każde połączenie BDZ i OPI skutkuje wyraźnie spłyconym oddechem, ale należy pamiętać o takim ryzyku. (Dodatkowo czasem zażycie benzodiazepin do opioidów jest konieczne, patrz → tramadol)
 • Stymulanty - benzodiazepiny mogą zbić działanie stymulantów, są one, obok niektórych neuroleptyków, lekami pierwszego rzutu w przypadku przedawkowania stymulantów. Niektórzy użytkownicy substancji psychoaktywnych stosują mniejsze dawki benzodiazepin jako podkład przy zażywaniu stymulantów niwelujący niektóre skutki uboczne.
 • Psychodeliki - benzodiazepiny mogą spłycić mentalne działanie psychodelików, ale nie znoszą efektów wizualnych. BDZ nierzadko są stosowane przy bad tripach w celu uspokojenia użytkownika, najczęściej z pozytywnym skutkiem.
 • Neuroleptyki - dochodzi do spotęgowania efektu sedacyjnego oraz działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy.

4. Droga podania:
Benzodiazepiny mają wysoką (często przekraczającą 90%) biodostępność. Nie opłaca się zażywać ich donosowo (mocno niszczą śluzówkę) oraz dożylnie (niewielka różnica w biodostępności, szkoda żył, acz niektóre BDZ mają swój wjazd).
Najpopularniejsze drogi podania benzodiazepin to podanie doustne oraz podjezykowe.
Jaka jest różnica między podaniem podjęzykowym a doustnym?
Przede wszystkim w szybkości ładowania, w przypadku podania podjęzykowego trwa to od kilku do kilkunastu minut. Podanie podjęzykowe zwiększa również biodostępność niektórych benzodiazepin (w przypadku estazolamu biodostępność z 85% podnosi się do 99%) oraz pozwala ominąć efekt pierwszego przejścia (co zwiększa biodostępność midazolamu prawie trzykrotnie).
5. Skutki uboczne zażywania benzodiazepin:
Regularne stosowanie benzodiazepin może skutkować problemami z pamięcią (wchodzi tutaj w grę również amnezja), otępieniem, upośledzoną koordynacją, zmniejszonym libido oraz problemami z erekcją, zanikiem wewnętrznych "hamulców", upośledzeniem myślenia przestrzennego, a przy podawaniu dożylnym także problemami z oddechem i ciśnieniem.
6. Przedawkowanie:
Benzodiazepiny mają wysoki indeks terapeutyczny, co oznacza, że różnica między dawką leczniczą a dawką śmiertelną jest ogromna.
Oznacza to w praktyce, że osoba próbująca przedawkować benzodiazepiny prędzej zadławi się tabletką niż je przedawkuje.
Nie oznacza to, rzecz jasna, że z benzodiazepinami nie da się przesadzić. Za duża dawka może skutkować w najlepszym wypadku długim snem, w najgorszym urwanym filmem.
Co oznacza urwany film? Urwany film oznacza zgubione telefony, dokumenty, pieniądze, klucze, obite twarze, problemy z policją, utratę znajomych oraz wiele innych skutków calkowitej utraty hamulców i nieświadomości.
W przypadku połączenia benzodiazepin z opioidami lub alkoholem może dojść do śmierci w wyniku niewydolności oddechowej.
7. Uzależnienie:
Benzodiazepiny to zdecydowanie najbardziej zdradzieckie substancje. Efekty rekreacyjne nie są spektakularne i nie każdy użytkownik doświadczy ich w pełni, do tego można pod ich wpływem funkcjonować wśród ludzi. Mimo to tolerancja rośnie szybko, a objawy abstynencyjne (potocznie "skręt") potrafią być naprawdę paskudne. Na tyle, że w skrajnych przypadkach można od nich umrzeć.
Przyjmuję się, że pełne uzależnienie psychiczne i fizyczne zaczyna się rozwijać po miesiącu częstego (od kilku dni w tygodniu po codzienne przyjmowanie substancji) zażywania benzodiazepin, lecz pierwsze objawy ich odstawienia mogą pojawić się już po dwóch tygodniach.
Spis objawów abstynencyjnych:
Spoiler:

8. Przydatne linki:
Benzodiazepiny - FAQ v. 1
Charakterystyka porównawcza benzodiazepin
Benzodiazepiny - uzależnienie
Benzodiazepiny - odstawienie
Benzodiazepiny i barbiturany - twój przepis na wyjście z nałogu
Jak zrobić roztwór? (FAQ)

9. Komentarz od autora:
Jako, że jest to zbiór informacji przygotowanych wyłącznie przeze mnie, wybieranych na podstawie moich własnych opinii co warto tutaj umieścić, a co ominąć, a źródłem jest tutaj w większości internet oraz relacje moje i innych użytkowników forum, nie należy traktować tego FAQ jako pewnego źródła informacji.
Jeśli masz propozycję zmiany, dodania jakiejś informacji lub podpunktu wstaw tutaj post, a ja rozważę czy warto daną rzecz tutaj umieścić.
Jeśli masz pytanie napisz je, proszę, pogrubionym tekstem, zwiększy to przejrzystość tematu.
FAQ może zostać przeze mnie zaktualizowane w każdej chwili. Jeśli tak się stanie to dodam tutaj notatkę wraz z datą aktualizacji.
Rejestracja: 2018
 • 1252 / 105 / 0

Spróbuje pomóc.

Benzodiazepiny jak wiemy charakteryzuje minimalna toksyczność , byłyby to leki doskonałe jakby nie uzależnienie benzodiazepiny wpływają głównie na receptor GABA

Receptor benzodiazepinowy – rodzaj receptora błonowego, ściśle związanego z receptorem GABA-ergicznym GABAA, z którym łączą się benzodiazepiny, niebenzodiazepiny, anestetyki wziewne, alkohol etylowy] pikrotoksyna, barbiturany, neurosteroidy i inne wywierając efekt za jego pośrednictwem.

Receptor benzodiazepinowy odkryto w 1977]. Wykazano, że istnieją w mózgu miejsca swoistego wiązania radioaktywnego diazepamu, które posiadają cechy receptora. Receptor ten nazwano receptorem benzodiazepinowym. Największa liczba tych receptorów występuje w korze mózgu. Ponadto ich obecność stwierdzono również w rdzeniu kręgowym, podwzgórzu, hipokampie, jądrze migdałowatym, móżdżku i prążkowiu. Endogennymi ligandami tych receptorów są przypuszczalnie inozyna i hipoksantyna.

Podział

Istnieją trzy rodzaje receptorów benzodiazepinowych:

BDZ1 – receptor neuronalny. Występuje w móżdżku i korze mózgowej. Prawdopodobnie odpowiedzialne za anksjolityczne i przeciwdrgawkowe działanie pochodnych benzodiazepiny.
BDZ2 – receptor neuronalny. Występuje w hipokampie, prążkowiu, korze mózgowej, podwzgórzu i rdzeniu kręgowym. Odpowiedzialne za działanie uspokajające benzodiazepin.
BDZ3 – receptor obwodowy pozaneuronalny. Występuje w nadnerczach, śliniankach, jądrach, jajnikach, nerkach i komórkach glejowych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Pobudzenie receptora benzodiazepinowego powoduje nasilenie działania neuroprzekaźnika hamującego – kwasu γ-aminomasłowego (GABA). Następuje otwarcie sprzężonych z receptorem GABAA kanałów chlorkowych, napływ jonów chlorkowych do wnętrza neuronu i hiperpolaryzacja błony neuronalnej. Efekt pobudzenia receptorów benzodiazepinowych to zahamowanie pobudzenia neuronu]PODZIAŁ NAJPOPULARNIEJSZYCH BDZ[


Bardzo popularny np alprazolam dawki 0,5alprazolamu odpowiadać ma 10mg diazepamu , akurat wielu autorów i ja czy moja psychiatra nie zgada się z tym przelicznikiem, alprazolam działa krótko 6-12 h według wielu autorów jest najbardziej wciągającą benzodwuazepiną choć jest jeszcze midazolam Bardzo wciągającą benzodwuazepiną jest też klonozepam pomimo tego że jest długo działająca pochodna benzodiazepiny wykazująca silne działanie przeciwdrgawkowe, a także działanie uspokajające, nasenne, anksjolityczne i miorelaksacyjne. Bezpośrednio hamuje korowe i podkorowe ogniska padaczkorodne, zapobiega uogólnianiu się napadu drgawkowego. Skraca czas trwania drgawek. W OUN wzmaga pre- i postsynaptyczne działanie hamujące GABA.. Clonozepam ma taki sam ewiwalent dawki do diazepamu niż alprazolam 0,5 do 10mg okres półtrwania 18-50 Warto jeszcze wspomnieć o lorazepamie lorazepam ma okres półtrwania 10-20h Lek wykazuje silne zdolności uzależniające, jednak sporadyczne (np. doraźnie w atakach lęku) stosowanie tej benzodiazepiny – podobnie jak każdego niemal leku – nie grozi możliwością uzależnienia. Natomiast dłuższe stosowanie powoduje silne przyzwyczajenie fizyczne organizmu; lorazepam przyjmowany w dużych dawkach może wywołać zespół abstynencyjny już po dwóch tygodniach, jeśli okresowo był stosowany wcześniej fakty są jednak trochę inne lorazepam może być stosowany do 8tygodni w najmniejszych skutecznych dawkach 2-3mg natomiast w lęku napadowym jest częśto stosowany w dawkach 7,5-15mg. Ostatni lek to diazepam okres półtrwania 20-100 [36-200] jest to moim zdaniem jak ktoś chce zminimalizować ryztko uzależnienia a jego zaburzenia lękowe są dość silne to warto zamiast alprazolamu czy clonozepamu rozważyć diazepam . :-)

Leki pomocne w odstawieniu benzodiazepin według mnie

- pregabalina,
-gabapeptyna
-baklofen,
-SSRI,
-mirtazepina ,
-mianseryna,
-okskarbazepina, |
-Tiagabin,
-kwetiamina

Przemodelowanie grzybów psychedelicznych tak aby nigdy nie powodowały "złej podróży"

Klucz do "tylko dobrych tripów" może leżeć w aeruginascynie, CDB magicznych grzybków.

Setki tysięcy więźniów wyszło na wolność z powodu pandemii. Co ze skazanymi za narkotyki?

Badacze Harm Reduction International przyjrzeli się działaniom, jakie ponad sto krajów podjęło w odpowiedzi na zagrożenie pandemią COVID-19 w przepełnionych więzieniach. Eksperci ONZ zalecają zwolnienie osób skazanych za przestępstwa narkotykowe bez użycia przemocy. Niektóre kraje wprost dyskryminują osadzonych za narkotyki.
Rejestracja: 2018
 • 377 / 45 / 0

Dorzucil bym jeszcze hydroksyzyne jako lek pomocny w odstawieniu
Rejestracja: 2018
 • 1252 / 105 / 0

No tak można dorzucić hydroksyzynę i oppipramol oraz promatezynę, wszystkie działają lekko sedatywnie, promatazyna działa najsilniej .

Idąc lekarskim tokiem myślenia, napewno nie można zapomnieć o kwasie waloprominowym czy karbamazepinie ja tych leków nie tolerowałem w odstawce ale to ja nie mogę pisać tylko mojego punktu widzenia , to przynajmniej trzeba je odnotować.
Jakbym nie miał innego wyboru to wybrałbym karbamazepinę.

Napewno też pominąłem kilka ważnych kwestii np , że receptory GABA długo jeszcze zostają zablakowane w naszym organiżmie po odstawieniu etap ten może trwać według mojej psychiatry a 20lat byłem na klonach kilka-kilkanaście miesięcy, jak w tkance tłuszczowej czy naszych stawach nawet w gałkach ocznych . Jak coś pomogłem to mogę jeszcze coś napisać na temat benzodiazepin.
Rejestracja: 2018
 • 1252 / 105 / 0

POCHODNE BENZODIAZEPONY OPIS


podam dwa przykłady leków potem napiszcie czy chcecie taki opisy czy jest to w ogólnie ważne czy potrzebne dla was. Pod koniec najważniejsze potencjał uzależniający z mojego punktu widzenia w sakli 0-10.
Wiadomo że opisy to plagiat zrobiłem tu jedną rzecz jak wolicie krótki opis midazolamu i ulotkowy opis nitrazepamu.
Midazolam


Midazolam – organiczny związek chemiczny, lek psychotropowy z rodziny benzodiazepin. Ma silne działanie nasenne i uspokajające, ponadto działa przeciwlękowo, przeciwdrgawkowo; jest też środkiem rozluźniającym mięśnie. Charakteryzuje się szybkim początkiem i krótkim czasem działania. Po podaniu doustnym działa on ok. 4 h, a po podaniu dożylnym ok. 1 h. Podlega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę, dlatego jego biodostępność przy podaniu doustnym nie przekracza trzydziestu kilku procent.
Wskazania objawy ostrego lęku-dorażnie, premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi


Działania niepożądane

Midazolam powoduje depresję krążenia, działając bezpośrednio na mięsień sercowy. W hipowolemii, ukrytej jak i jawnej, szybkie podanie pełnej dawki może spowodować istotny spadek ciśnienia. Lek ten powoduje zależną od dawki depresję oddychania, której stopień zależy od drogi podawania (najsilniejsza jest po podaniu dożylnym) i dawki. Depresja oddechowa jest łatwo odwracalna przez podanie flumazenilu. Rzadko opisywano wystąpienie splątania i niepamięci[.

Dawkowanie
Typowa dawka doustna to 7,5–15 mg. Dawka dożylna to 1–2,5 mg potrzebny przypis.

Dawka podskórna (w medycynie paliatywnej) to 1–2,5 mg w jednorazowej iniekcji lub 0,4 mg/h we wlewie podskórnym przy pomocy pompy strzykawkowej; według innego źródła 2,5 mg w jednorazowej iniekcji (producent leku w charakterystyce produktu leczniczego nie przewiduje podawania podskórnego ani nie podaje dawek do podawania podskórnego.

Moim zdaniem potencjał uzależniający w skali od 1-10 daje 10 jest bardzo silny, bardzo rzadko przepisywany tym bardziej solo dlatego rzadko się słuszy o uzależnionych od samego modazolamunitrazepam

Lek wykazujący silne działanie przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, nasenne i rozluźniające mięśnie, pochodna benzodiazepiny.
Co zawiera i jak działa nitrazepam GSK?
nitrazepam to długo działająca pochodna benzodiazepiny (BZD) o umiarkowanie silnym powinowactwie (zdolności wiązania się z receptorem) do receptorów. Wiąże się z receptorem benzodiazepinowym (RBZD), co powoduje określoną reakcję w komórce, czyli jest jego agonistą. RBZD są częścią receptorów zwanych receptorami GABA-A, które mają zdolność wiązania wielu substancji m.in. kwasu -aminomasłowego (GABA). nitrazepam, jak inne BZD, działa pośrednio przez nasilenie zdolności wiązania się GABA z receptorem GABA-A. Ze względu na hamujące czynność komórek nerwowych działanie GABA, BZD wykazują pośrednie działanie hamujące w ośrodkowym układzie nerwowym.
nitrazepam wykazuje silne działanie nasenne, a także przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe i zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych.
Kiedy stosować nitrazepam GSK?
Preparat jest wskazany do stosowania w przypadku ciężkiej bezsenności charakteryzującej się trudnościami w zasypianiu i częstymi nocnymi przebudzeniami, pogarszającej w znacznym stopniu jakość życia chorego oraz narażającej go na silny stres, gdy możliwa jest sedacja w ciągu dnia.
Kiedy nie stosować tego preparatu?
Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne benzodiazepiny.
Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· nużliwość mięśni (myasthenia gravis)
· ostra niewydolność oddechowa, depresja oddechowa
· zespół bezdechu sennego
· ciężka niewydolność wątroby
· stany z fobią i natręctwami
· przewlekła psychoza.
Preparatu nie należy stosować u dzieci.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując nitrazepam GSK?
Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie należy stosować preparatu równolegle z alkoholem i/lub lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ może dochodzić do niekorzystnego spotęgowania działania nitrazepamu: nadmiernego uspokojenia, depresji układu oddechowego i/lub sercowo-naczyniowego.
Leczenie nitrazepamem powinno trwać możliwie krótko, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uzależnienia fizycznego, psychicznego i tolerancji na lek (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu osiągnięcia tego samego efektu klinicznego). Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z zastosowaną dawką i czasem leczenia, jest większe u osób z uzależnieniem od alkoholu i leków w wywiadzie, a także u osób z zaburzeniami osobowości.
W przypadku wystąpienia uzależnienia, po zaprzestaniu stosowania nitrazepamu może ujawnić się zespół odstawienny (abstynencyjny). Charakteryzuje się on następującymi objawami: bóle głowy i mięśni, stany lękowe, napięcie, niepokój, stan splątania i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: utrata świadomości, depersonalizacja, zwiększona ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, zwiększona wrażliwość na światło oraz hałas, omamy i drgawki padaczkowe.
Po zaprzestaniu stosowania benzodiazepin (także nitrazepamu) może wystąpić zjawisko „z odbicia”, którego objawami są: zmiany nastroju, lęk, trudności z zasypianiem, niepokój. Ryzyko pojawienia się tych objawów jest większe po nagłym zaprzestaniu stosowania nitrazepamu. Dlatego lek należy odstawiać stopniowo zmniejszając dawki.
Leki z tej grupy mogą powodować niepamięć następczą, której ryzyko wstąpienia wzrasta wraz ze wzrostem zastosowanej dawki. Objawom niepamięci może towarzyszyć zachowanie nieadekwatne do sytuacji. Zjawiska te występują najczęściej w kilka godzin po zastosowaniu preparatu, w tym czasie pacjent powinien mieć możliwość nieprzerwanego 7–8-godzinnego snu.
W przypadku wystąpienia następujących objawów:
· niepokój
· pobudzenie
· drażliwość
· agresja
· urojenia
· ataki furii
· koszmary senne
· omamy
· psychozy
· niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania
należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia i poinformuje o dalszym postępowaniu.
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:
· osób w podeszłym wieku; lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie u nich zmniejszonych dawek preparatu; w tej grupie osób istnieje ryzyko upadków oraz złamań kości stawu biodrowego ze względu na działanie miorelaksacyjne preparatu
· przewlekłej niewydolności oddechowej; lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki preparatu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia depresji oddechowej
· niewydolności wątroby
· zaburzeń czynności nerek.
nitrazepam nie jest lekiem przeciwpsychotycznym i nie powinien być stosowany jako jedyny lek w leczeniu psychoz.
Preparatu nie należy stosować w monoterapii depresji oraz zaburzeń lękowych związanych z depresją, ponieważ zwiększa się ryzyko samobójstwa u pacjenta.
Benzodiazepiny stosowane w okresie żałoby mogą hamować dostosowanie psychologiczne.
W czasie leczenia pamięć pacjenta może ulegać zaburzeniu.
Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
nitrazepam wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Działanie uspokajające leku, występowanie zaburzeń takich jak niepamięć, upośledzenie koncentracji i upośledzenie czynności mięśni mogą mieć szkodliwy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Osoby stosujące preparat nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Dawkowanie preparatu nitrazepam GSK
Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli. 5–10 mg przed snem; u osób po 65. roku życia: 2,5–5 mg.
W przypadku zaburzeń czynności nerek lub wątroby lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki.
Czy można stosować nitrazepam GSK w okresie ciąży i karmienia piersią?
W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie leku u kobiet w ciąży, zwłaszcza w I i III trymestrze, jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, kiedy istnieje bezwzględna konieczność, a stosowanie bezpieczniejszych odpowiedników jest niemożliwe.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.
Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy zachować ostrożność stosując równolegle z:
· lekami o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, sedatywne, przeciwdepresyjne, nasenne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki znieczulające ogólnie, przeciwpadaczkowe, leki przeciwhistaminowe o działaniu sedatywnym), ponieważ może dochodzić do nasilenia działania uspokajającego oraz wpływu na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy
· lekami przeciwpadaczkowymi (zwłaszcza hydantoina i barbiturany), ponieważ ich działania niepożądane i toksyczność mogą nasilać się
· cymetydyną, omeprazolem, ketokonazolem, fluoksetyną, fluwoksaminą, ponieważ hamują one, metabolizm nitrazepamu co może prowadzić do przedłużenia i zwiększenia siły jego działania uspokajającego
· ryfampicyną, gdyż indukuje ona układ enzymatyczny odpowiedzialny za metabolizm nitrazepamu i może osłabiać jego działanie.
Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.
Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?
Jak każdy lek, również nitrazepam GSK może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Rzadko mogą wystąpić: zaburzenia składu krwi, zahamowanie emocji, bóle głowy, niepamięć następcza, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia, wysypki skórne.
Ponadto, z nieznaną częstością mogą wystąpić: zmiany libido, stany splątania, uczucie senności podczas dnia, zawroty głowy, dezorientacja niezborność ruchów, zawroty głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, żółtaczka, osłabienie siły mięśniowej, zatrzymanie moczu, zmęczenie.
Podczas leczenia może dochodzić do ujawnienia wcześniej istniejącej depresji.

potencjał uzależniający identyczny co diazepam 5punktów na 10 możliwych
Rejestracja: 2012
 • 1794 / 152 / 0

Wrzucam tabelę interakcji benzodiazepin, może komuś się przyda.
Źródło: Małgorzata Rzewuska "Leczenie farmakologiczne w psychiatrii".

benzo_interakcje.JPG
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Rejestracja: 2012
 • 1794 / 152 / 0

Kolejne parę tabelek z tej samej książki. Tym razem schemat metabolizmu benzodiazepin oraz porównanie wybranych benzo o profilu anksjolitycznym oraz sedatywnym (oraz ich skuteczność w leczeniu benzsenności).

benzo_metabolizm_schemat.JPG
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony 26 listopada 2018 przez Dersu Uzala, łącznie zmieniany 1 raz.
Rejestracja: 2012
 • 1794 / 152 / 0

benzo_anksjo_porownanie.JPG
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Rejestracja: 2012
 • 1794 / 152 / 0

benzo_sedatywne_porownanie.JPG
benzo_nasenne_skutecznosc.JPG
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Rejestracja: 2018
 • 1252 / 105 / 0

Według klasyka ,wszystkie benzo mogą działać nasennie tylko potrzebna jest odpowiednia dawka. Na forum jednak jest nie mało opinii że klon lub alpra autorów postów spidują.
Działanie benzodiazepin polega na łączeniu się z receptorem benzodiazepinowym , który jest częścią większego kompleksu receptorowego, zwanego receptorem GABA-ergicznym ogólnie receptor GABA jest hamujący nie stymulujący , jednak zbiegiem czasu pojawia się tolerancja na działanie nasenne dużo wcześniej niż na działanie przeciwlękowe, do tego poprawa nastroju czasami lekka euforia związana z działaniem z przeciwlękowym stąd tzw puszczanie hamulców trochę jak przy alkoholu który też działa na GABA.
Posty: 17 Strona 1 z 2
Wróć do „Benzodiazepiny”
Na czacie siedzi 1502 uczestników Wejdź na czata

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości