REKLAMA
Odezwa

Sugestie dla Serii Konferencji Globalnego Konsensus dla Zakończenia Prohibicji w 2004 roku

Tagi

Odsłony

3065

Sugestie dla Serii Konferencji Globalnego Konsensus dla Zakończenia Prohibicji w 2004 roku

Drodzy członkowie ruchu na rzecz reformy polityki narkotykowej na planecie Ziemia.
Czytacie właśnie, być może idealistyczny, globalny apel, dla kooperacji w koordynacji przełomowego konsensus pozwalającego zakończyć prohibicję w 2004 roku. Po ponad siedmiu dekadach prohibicji Konopi w Stanach Zjednoczonych, wygląda na to iż zebraliśmy wystarczający ciężar powodów aby zmienić sytuacje i zwrócić się w stronę respektu dla Natury. Możemy to osiągnąć organizując serię konferencji poświęconej reformie prawa narkotykowego, których celem jest osiągnięcie widocznego publicznego konsensus - w roku wyborów - możliwe staję się to dzięki kombinacji odpowiedniego czasu, technologii i innych czynników które niedawno stały się dostępne i umożliwiają zakończenie prohibicji dzięki sile jednego zjednoczonego ruchu Organizacji Pozarządowych. Koalicja dla Wolności Uprawy (Freedom to Farm Coalition - FFC) lub podobna organizacja może być leczniczą ideą która zawróci opinie publiczną w kierunku pokojowych rozwiązań, używając siły Prawa Natury i wartości z niego płynących. Uproszczając, wyobraźcie sobie społeczeństwo pozwalające Farmerom uprawiać pola Konopi zamiast utrzymywać Armie . Czy potraficie zobaczyć różnicę?

Zamiast tworzyć oderwane od siebie wydarzenia, bez propozycji prawnych, a w konsekwencji nie potrafiących zakończyć absurdalnej i nieaktualnej już dyskusji, nawołujemy każdą organizację reformującą prawa narkotykowe w każdym państwie, do użycia dostępnych zasobów, używając szerokich możliwości komunikacji elektronicznej, do globalnego i ciągłego wytwarzania konsensus pozwalającego zakończyć prohibicję w 2004 roku. Jeśli ludzie zaczną działać w bardziej efektywny, zdefiniowany i koordynowany sposób, istnieją podstawy aby sądzić iż nasze powody i motywacja zmusi opinię publiczną do osiągnięcia konsensus i zakończenia błędnej i marnotrawiącej zasoby i ludzkie życia prohibicji. Jeśli ta otwarta debata zostanie poprowadzona za pomocą logicznych konkluzji, przez okres kilku tygodni, lub miesięcy, możemy sprawić iż prohibicja przestanie być dominującym rozwiązaniem przed końcem 2004 roku. Jedyny moment w którym polityków można rozliczyć z swoich obietnic (i zmusić do podjęcia nowych) to czas wyborów. To jedyny moment w którym można zrzucić ich ze stanowiska jeśli będą kłamać więcej niż zniesie opinia publiczna. Jeśli nasycenie tematem legalizacji osiągnie odpowiedni poziom w mediach, istnieją wystarczające dla Społeczeństwa powody zakończenia globalnej wojny z narkotykami. Po przeprowadzeniu publicznej debaty, ludzie zrozumieją iż najgorszym wyborem dla Ludzkości jest poświęcenie większej ilości czasu i zasobów dla utrzymania prohibicji.

Jeśli ruch w kierunku zakończenia prohibicji poprzez globalny konsensus zostanie powszechnie wsparty przez właściwie myślące, społeczności on-line dążące do reformy polityki narkotykowej, wytworzymy siłę która zmusi polityków do stanięcie po stronie wielkiej innowacji polityki. W pewnym momencie osiągniemy punkt w którym opinia publiczna zwróci się przeciwko nie akceptowalnym szkodą społecznym, ekologicznym i ekonomicznym stworzonym przez prohibicję. Degeneracja jakości życia na tej planecie stała się zbyt skandalicznie motywująca, co widać po alarmującej sytuacji w Kolumbii, Iraku, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Boliwii i Stanach Zjednoczonych, zmusza to ludzi aby szukać realistycznych alternatyw, bez względu na to czy znają oni podstawową przyczynę problemów czy nie. Zakładamy iż połączona ludzka wola w determinującym momencie może doprowadzić do wywarcia presji w pewnym punkcie czasu i okoliczności i pozwoli zabić utrudzoną Bestię. Użycie siły globalnej technologii komunikacyjnej, jest podstawą do pokonania ekonomicznej inercji której owocem jest polityka skazana na samozagładę. Samo-decydujące, skomercjalizowane więzienia Stanów Zjednoczonych. są napełniane przez nie obiektywne sądy, szukające zysków, sterowane przez bezwolnych sędziów którym zaimplantowano pro-indrustialne status quo. Na szczęście, czasem sądy potrafią znaleźć odwagę aby wydać humanitarne decyzję, jak na przykład ta wydana w Kalifornii, dotycząca medycznych zastosowań konopi. Te i inne zwroty w polityce narkotykowej zyskają z globalnego konsensus wytwarzanego przez społeczność wspierającą reformę polityki narkotykowej, i to właśnie teraz. Czy nie jest absolutnie niezbędnym podtrzymywanie właściwego kierunku rozwoju poprzez zerwanie ludzkiej społeczności z perwersyjnie fałszywym aktualnym wydaniem "Państwa Opiekuńczego", charakteryzowanym przez chemiczno/korporacyjne rządy, wprowadzającym, nie możliwe do utrzymania ze względu na Środowisko, szkodzące Naturze wartości i konstrukcję?

Rządy które bombardują i trują ludzi, równocześnie deklarując iż chcą ich ocalić, nie mogą być dłużej wiarygodne. Rządy które w sposób dogmatyczny dewaluują i kryminalizują jeden z najbardziej wartościowych zasobów rolniczych które ludzie mogą tak łatwo i Naturalnie uprawiać, nie mogą być dłużej wiarygodne. Rządy które blokują programy redukcji szkód, takie jak wymiana strzykawek, czy programy metadonowe, które to ograniczają rozszerzanie się HIV/AIDS i przestępczości, nie mogą być dłużej wiarygodne. Rządy które dają ulgi podatkowe bogaczom podczas gdy rabują Naturalne Zasoby Ziemi, które nie należą do nikogo i które to powinny być chronione, nie mogą być dłużej wiarygodne. Jak bardzo niemoralnymi muszą stać się korporacyje/rządy aby ludzie zgromadzili wystarczająca siłę woli dla pokoju, która jest podstawą dla znaczącego uczestnictwa w ostatecznej walce o swoje przetrwanie? Jednoznaczne dążenie do humanitarności i przyzwoitości powinno zmusić rząd Stanów Zjednoczonych do globalnego, publicznego rozliczenia się z swoich poczynań, jeśli rząd ten chce odzyskać swoją globalną wiarygodność. Jeśli tego nie uczyni, ataki terrorystyczne z pewnością będą kontynuowane, powodować to będzie wrzenie frustracji i ekstremalne pogorszenie się warunków. Naturalne Prawo do uprawy jest fundamentalną sprawą w Kolumbii, a także w przypadku wojny z narkotykami w Stanach Zjednoczonych, i każdym miejscu gdzie Farmerzy są atakowani za odkrycie Naturalnych właściwości i preferowanie ich ponad zależnymi od chemii, nie naturalnymi formami upraw.

Abstrahując, międzynarodowa biurokratyczna debata na temat tego czy narkotyki są dobre lub złe jest kosztownym i tragicznym marnotrawstwem, przesłaniającym ważniejsze sprawy, które ostatnio stają się coraz bardziej krytyczne. Ewolucja trwałych ludzkich wartości, a nie uzależnienie od krótkoterminowych opartych na chemii rozwiązaniach, oraz respekt do zrównoważonego Naturalnego Porządku Ziemi jest niezbędny do dalszego przetrwania! Rzeczą wiadomą, i nie podlegająca żadnej rozsądnej debacie, jest fakt iż narkotyki nie mogą być kontrolowane w kontekście prohibicji. Dobitnym dowodem tego jest niemożliwość okiełznania handlu nielegalnymi narkotykami w strzeżonych i kontrolowanych, jak by się wydawać mogło, więzieniach na całym świecie Według DEA (Amerykańskiej Agencji d/s Walki z Narkotykami), internetowa sprzedaż chemicznych farmaceutycznych narkotyków (które są o wiele bardziej uzależniające i niebezpieczne dla społeczeństwa niż ewentualne szkody spowodowane przez liście koki lub Konopie) jest nie możliwa do kontroli. Prohibicja narkotykowa została pokonana przez elektroniczną komunikację. Możesz teraz oczekiwać zagrożeń dla Swobód Obywatelskich, w imię walki z Narkotykami i Terroryzmem, "już niedługo w twoim Rządzie..."

Jeśli pieniądze nie ograniczają waszej decyzji (a wobec nadchodzącego katastrofy, lepiej żeby tak nie było, no chyba że aspirujemy do zakończenia swego losu jako bogata skamielina), najlepszym ruchem dla naszego gatunku może być zwołanie sekwencji znaczących dla prawa publicznych forum (konferencji). Napełnienie tego globu nauką, rozsądkiem i dyskusją na temat zakończenia prohibicji, może znacznie przyczynić się do finalnej decyzji. Konferencje te powinny przedstawić rozwiązania prawne, kończące prohibicję na zawsze. Być może potrzeba stworzyć Traktat Praw Naturalnych lub podobny dokument zawierający deklarację praw ludzkości do uprawy, wytwarzania, sprzedaży i konsumowania Darów Natury. Niech indywidualna odpowiedzialność za indywidualne wybory wyznaczać będzie konsekwencję każdej decyzji. Oparty na informacji publiczny konsensus, jest naszym celem. Globalny konsensus jest najbardziej efektywną drogą do zwalczania skorumpowanej rządowej manipulacji, która powoduje iż ludność wspiera niedziałające polityki opartej na prohibicji. Dopóki system decyzyjny ludzkości nie zmieni się na bardziej realistycznie postrzegający naszą obecną pozycję w ostatecznym paradygmacie, nastąpić mogą warunki w których globalne środowisko zdegeneruje się i ludzie zmuszeni zostaną do zmierzenia się z faktem iż byliśmy przywiązani do nieefektywnego biurokratycznego dinozaura, jeden mały krok przed wyginięciem. Zmaganie się z utrzymaniem kontroli nad masami, a w szczególności, kontrola komunikacji stała się dla naszych rządów priorytetem. Widać to wyraźnie po dyskusji która toczy się w USA na temat legislacji zabraniających nadawania pro-legalizacyjnych reklam telewizyjnych, podczas gdy rząd wspiera setkami milionów dolarów pochodzących z podatków, kampanie wspierającą prohibicję. Skoordynowane odmówienie płacenia podatków było skutecznym sposobem na zakończenie wojny w Wietnamie. Aby zakończyć prohibicję być może niezbędna będzie podobna rewolucja, oczywiście jeśli inne pokojowe metody zawiodą. Aby temu zapobiec musimy wywołać dyskusję. Rewolucja Podatkowa może być gorsza niż samobójstwo dla rządowej biurokracji, lecz dla pokojowo żyjących jednostek, jest to podstawowa forma obrony przed dążącym do zagłady rządem. dla pokoju,

Paul von Hartmann
Projekt P.E.A.C.E.
Planet Ecology Advancing Conscious Economics
http://www.webspawner.com/users/projectpeace/ --------------------------------------
Przyłącz się do Naszego ruchu ! [Działaj teraz!|http://hyperreal.info/kanaba/newuser.php]
Nie pozostawaj bierny w obliczu niesprawiedliwości. Pomóż nam w Naszych [akcjach|http://hyperreal.info/kanaba/go.to/sec/413]! Porozmawiaj o współpracy na naszych forach [http://hyperreal.info/kanaba/go.to/sec/417] i liście dyskusyjnej [http://hyperreal.info/kanaba/go.to/sec/418].
Drukuj rozdawaj, rozwieszaj nasze ulotki i plakaty [http://hyperreal.info/kanaba/go.to/PropaGanda].
Zbieraj podpisy [http://hyperreal.info/kanaba/go.to/sec/414]
Roześlij i opublikuj tą odezwę gdzie tylko możesz. Włącz się do akcji, pomóż nam ZALEGALIZOWAĆ!

Artur Radosz
Koordynator ENCOD/Kanaba.info ENCOD:
http://www.encod.org/
KANABA: http://kanaba.info/ e-mail: __artur@kanaba.info__
phone: +48 694 929 747

[Wersja PDF|http://212.87.224.211/odezwa.pdf]

Oceń treść:

0
Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
  • Marihuana
  • Powoje

Set & Setting:

Specjalnie zaplanowałam swój pierwszy trip na dzień wolny od pracy i czegokolwiek innego, co mogłoby mnie rozpraszać w mojej podróży. Siedziałam sama w pokoju.

Niedziela, godzina 14.

Dawkowanie:

  • Inhalanty

Odpowiednio nastawiony psychicznie, podekscytowanie przed kolejnym zażyciem specyfiku z którym się "przyjaźnię" od kilku miesięcy. Dom, moje osiedle, miasto, plenery, podwórko. Czasami ćpałem sam, ale częściej zdarzało mi się zażywać z ziomeczkiem.

Witam! Chciałbym zaprezentować Wam mój tripraport dotyczący kilku najciekawszych "misji" po zażyciu dezodorantów, ale najpierw krótki wstęp.

Nie widziałem wielu tr o tej substancji, więc postanowiłem się pochwalić własnymi doświadczeniami. Wiem, że ćpanie dezodorantów stawia mnie w złym świetle. Dla wielu z Was, osoby wdychające odświeżacze powietrza kojarzą się z ludźmi z marginesu społecznego, głupiej gimby, zer itd. Nie obchodzi mnie to jak mnie odbierzecie. Mi osobiście jest głupio i czuję się źle z tym faktem, lecz czasu nie cofnę...

  • Szałwia Wieszcza

Autor: Wronek, 28.03.2007

Substancja: Salvia Divinorum - susz, ciężko określić ile wypaliłem. Tak na oko około 2g

Doświadczenie: Ogólnie to małe, poza thc(kto by to liczył) i dxm (3 razy), czyli praktycznie żadne

Set & Settings: Dziś, parę minut przed godziną 20 - działka kumpla, cisza i spokój. Nastawienie: pozytywne lecz lekko zawiedzione porannym testem (5 lufek czy coś takiego). Paliliśmy z drewnianej fajki, ponieważ nie chciało sie nam robić fajki wodnej,

  • Ketony
  • Pierwszy raz

Dom, przeważnie samotność, nastawienie na produktywność. Ostrożne, badawcze podejście do substancji po poprzednich wtopach z innymi ketonami. Na zewnątrz raczej gorąco, ani wyściubić nosa. W środku znośnie, spokojnie, z pełnym zaopatrzeniem na takie eskapady.

 

Po przejedzeniu w sumie jakichś 15 g 4-cmc postanowiłem na dobre porzucić tę substancję, gdyż nie dawała mi większej produktywności i niszczyła wszystko czego się dotknęła w moim organizmie jak jasny sk*wysyn...

 

randomness