HARMONOGRAM REALIZACJI NAJPILNIEJSZYCH ZADAŃ W ZAKRESIE LECZENIA/RESOCJALIZACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH

Rozdział Granicy Załącznik do raportu "Uzależnienia lekowe w Polsce - kwiecień 1981"


rozdział książki pt "Po tej stronie granicy" (do spisu treści)
okladka okładka


Celem poprawy jakości i efektywności lecznictwa odwykowego uzależnień od leków należy:
1. Opracować program systemu leczenia i resocjalizacji osób uzależnionych, przeznaczony głównie dla pacjentów od 19 do 30 lat.

A. w skład tegoż systemu leczenia powinny wchodzić:
- oddział detoksykacyjny (około 10 łóżek, okres leczenia 2-3 tygodnie).
- oddział wczesnej rehabilitacji (15-20 łóżek, okres leczenia około 3 miesięcy).
- poradnia dla dwóch kategorii pacjentów - przyjmujących aktualnie środki i osób zachowujących abstynencję (w miarę możliwości oddział dzienny);
- oddział długoterminowej rehabilitacji (około 30 miejsc, okres pobytu od 1 do 2 lat) typu hostel.
Podstawowymi elementami systemu w zasadzie są: poradnia, oddział detoksykacyjny i oddział wczesnej rehabilitacji.

B. Dla osób powyżej 30 roku życia należy zorganizować przynajmniej 1 oddział w kraju liczący około 20-25 łóżek z innym niż dla młodzieży programem resocjalizacji.

C. Dla osób do 19 lat, wśród których tylko nieliczni spełniają medyczne kryteria uzależnienia, raczej nie należy tworzyć osobnych oddziałów i poradni. Leczenie powinno odbywać się w ogólnie dostępnych poradniach zdrowia psychicznego i oddziałach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Niewielka grupa wymagająca leczenia specjalistycznego w związku z objawami uzależnienia powinna odbywać leczenie stacjonarne w oddziale odwykowym w Garwolinie, w Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej.

Sposób realizacji: opracowanie programu. MZiOS.
Odpowiedzialni: Instytut Psychoneurologiczny, Termin realizacji: do końca II kwartału 1981 r.

2. Poprawić dostępność leczenia specjalistycznego przez:
- zorganizowanie do końca bieżącego roku wyspecjalizowanego systemu leczniczo-resocjalizacyjnego dla młodzieży od 19 do 30 1at w województwach o najliczniejszych skupiskach osób uzależnionych, czyli w województwie gdańskim, katowickim, wrocławskim, poznańskim i krakowskim. Każdy zespół leczniczo-resocjalizacyjny winien się składać z poradni, oddziału detoksykacyjnego oraz oddziału wczesnej rehabilitacji (ewentualnie lub alternatywnie oddziału długoterminowej rehabilitacji). W województwie warszawskim należy w roku bieżącym zorganizować oddział wczesnej rehabilitacji;
- zorganizowanie w latach 1982-83 podobnych zespołów leczniczo-resocjalizacyjnych w województwach szczecińskim, łódzkim, ewentualnie opolskim oraz jednego oddziału dla osób powyżej 30 roku życia w województwie warszawskim;
- zapewnienie we wszystkich województwach specjalistycznego leczenia odwykowego w warunkach ambulatoryjnych poprzez wytypowanie lub wydzielenie (w zależności od potrzeb), przynajmniej po jednej poradni zdrowia psychicznego.

Poradnie te przy odpowiednim zabezpieczeniu kadrowym i lokalowym miałyby obowiązek prowadzenia leczenia odwykowego ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 19-30 lat. Zasięg lecznictwa stacjonarnego powinien mieć charakter regionalny. Oddziały detoksykacji mogą być organizowane przy istniejących szpitalach psychiatrycznych lub oddziałach psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych. Oddziały wczesnej i długotrwałej rehabilitacji winny być organizowane jako odrębne ośrodki usytuowane w pobliżu wielkich aglomeracji miejskich.

Przy realizacji planów na rok 1981 baza lecznictwa stacjonarnego dla leczenia uzależnień wzrosłaby o około 150 miejsc. Niezbędne minimum potrzeb szacuje się na około 400 nowych miejsc. Sposób realizacji: ustalenie lokalizacji oddziałów detoksykacji oraz poradni zajmujących się leczeniem uzależnień od leków. Zapewnienie bazy lokalowej dla oddziałów wczesnej rehabilitacji (ewentualnie oddziałów długoterminowej rehabiLitacji).

Odpowiedzialni: terenowe organy administeracji państewowej szczebla wojewódzkiego w porozumieniu z nadzorem wojewódzkim i regionalnym w dziedzinie psychiatrii, MZiOS - departamenty: opieki zdrowotnej i rehabilitacji, inwestycji, ekonomiczny, Instytut Psychoneurologiczny (nadzór krajowy).
Termin realizacji: III kwartał 1981 roku.

3. Zapewnić odpowiednie kadry przez: przyznanie dodatkowych etatów dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów, asystetów socjalnych, salowych oraz personelu wychowawczo-dydaktycznego (nauczyciele, wychowawcy) w celu umożliwienia realizacji programu leczniczo-resocjalizacyjnego zarówno w lecznictwie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym.
Sposób realizacji: opracowanie zakresu potrzeb kadrowych oraz zapewnienie etatów.
Odpowiedzialni: Instytut Psychoneurologiczny (opracowanie zakresu potrzeb), MZiOS - departament kadr i spraw socjalnych oraz MOiW (zapewnienie etatów).

4. Szkolenie kadr.
- opracowanie odpowiednich programów szkoleniowych uwzględniających zarówno zakres szkolenia teoretycznego, jak i praktycznego na bazie istniejących już wyspecjalizowanych ośrodków leczenia uzależnień od leków. Zorganizowanie w roku bieżącym szkolenia dla personelu medycznego i paramedycznego mającego przystąpić do pracy w lecznictwie odwykowym;
- szkolenie ciągłe (coroczne).

Sposób realizacji: opracowanie programów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń.
Odpowiedzialni: Instytut Psychoneurologiczny (opracowanie programów szkolenia)I CMKP (szkolenie na szczeblu centralnym) oraz ośrodki kształcenia medycznego na poziomie wojewódzkim przy współpracy Instytutu Psychoneurologicznego i pomocy MZiOS jak również MOiW

5. Zapewnienie ciągłości i resocjalizacji przez: ścisłą współpracę poszczególnych ogniw leczniczo-resocjalizacyjnych;
- współpracę z lecznictwem podstawowym w zakresie wykrywania i kierowania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od środków, leczenia schorzeń towarzyszących, możliwości prowadzenia leczenia detoksykacyjnego osób, które uległy zatruciu w związku z przedawkowaniem środka na oddziałach wewnętrznych odpowiednio do tego przystosowanych;
- zapewnienie nadzoru nad lecznictwem odwykowym w ramach psychiatrycznego nadzoru specjalistycznego poprzez wytypowanie w każdym województwie lekarza odpowiedzialnego za sprawy związane z leczeniem uzależnień.
Realizacja : MZiOS (w zakresie wydania odpowiedniego rozporządzania dotyczącego detoksykacji w oddziałach wewnętrznych), specjaliści wojewódzcy i regionalni oraz Instytut Psychoneurologiczny (w zakresie nadzoru).
"Po tej stronie granicy" (do spisu treści)

Oceń treść:

0
Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
  • Bad trip
  • Benzydamina

senność, oczekiwanie na przyjemne przeżycie, znudzenie wakacyjne, wieczór

Wakacje spowodowały u mnie stan wzmożonego apetytu na eksperementy narkotyczne. Skończyłam pracę i przyjęłam do siebie pod dach psa babci, ponieważ ona wyjechała. Rano zakupiłam w aptece specyfik i tripa zaplanowałam na wieczór/noc, ponieważ była to sprawdzona metoda, dzięki której moi domownicy nie są w stanie zidentyfikować co robię. Obecnie w domu był tylko mój ojciec oraz pies babci. Cała reszta wyjechała.

  • Gałka muszkatołowa

Przytulny dom kumpla, wrześniowa, lekko deszczowa noc (taka jaką lubię). Nastrój pozytywny i wielka chęć spróbowania czegoś nowego.

Pewnego razu wpadłem do mojego dobrego znajomego J. Okazało się, że ma wolną chatę więc zaproponowałem jakiś eksperyment. Chciałem namówić go na drugi raz z acodinem, ale się nie zgodził i zaproponował gałkę, którą kiedyś już brał. Ja, że zawsze byłem ciekaw jej mocy bez namysłu się zgodziłem i za 20 minut wylądowaliśmy w sklepie kupując 3 paczki świeżych gałek.

  • Kodeina
  • Pierwszy raz

Wolny dom, przed imprezą

 

randomness