Stowarzyszenie JESTEM !

Opis placówki: 

Stowarzyszenie JESTEM! istnieje od 1998 roku i zajmuje się przeciwdziałaniem narkomanii.

Jesteśmy pionierami oferty terapii ambulatoryjnej, kierowanej do młodzieży zagrożonej narkomanią, którą realizujemy w ramach programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta.

W naszych działaniach skupiamy się na systemowym podejściu do problemu uzależnień.

Proponujemy:

- Pracę z rodziną
- Zajęcia w grupie terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi
- Profilaktykę uzależnień w szkołach:
- zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów i rodziców
- szkolenia nauczycieli.
- Pomoc w przeciwdziałaniu problemom uzależnień w środowiskach lokalnych na Dolnym Śląsku
- Nasze zaangażowanie w szeroko pojętą profilaktykę tam, gdzie możemy być potrzebni.

Adres: 
Sienkiewicza 116/1, Wrocław, 50-347
Województwo: 
Telefon stacjonarny: 
+48 71 796 33 96
Telefon komórkowy: 
603 804 182
Ostatnia aktualizacja placówki: 
01/08/2015 - 11:46
Ocena placówki przez czytelników hyperreala
Baza materialna - ocena położenia placówki, komfortu zakwaterowania (jeśli dotyczy), wszelkiego rodzaju wyposażenia
Ocena kadry - ocena profesjonalizmu, kompetencji i sposobu odnoszenia się pracowników placówki do korzystających z pomocy.
Jakość pomocy - ocena wartości oferowanych form pomocy, oraz sposobu ich realizowania. Czy placówka potrafi dobrać właściwą formę pomocy, uwzględnia indywidualne potrzeby? Czy wszystko (psychoterapia, leczenie, proces detoksykacji, poradnictwo, edukacja, warsztaty, grupy wsparcia...) jest sprawnie zorganizowane i prowadzone?
Zasady i wymagania - czy obowiązujące w placówce zasady i wymogi wobec korzystającego z pomocy są sensowne i zrozumiałe? Motywują, czy raczej zniechęcają?
Atmosfera - najbardziej subiektywna z kategorii. Ogólne wrażenie w kwestii nastrojów i emocji jakie panują w placówce
Baza materialna: 
5
Average: 5 (1 vote)
Ocena kadry: 
10
Average: 10 (1 vote)
Jakość pomocy: 
6
Average: 6 (1 vote)
Zasady i wymagania: 
10
Average: 10 (1 vote)
Atmosfera: 
10
Average: 10 (1 vote)