Przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do podjęcia leczenia

Placówki przyjmujące osoby zobowiązane przez sąd do podjęcia leczenia.