Placówka adresowana zarówno do młodzieży jak i dorosłych

Placówka przyjmująca osoby zarówno niepełnoletnie jak i dorosłe. Może to oznaczać zarówno brak ograniczeń wiekowych, jak i określenie ich w widełkach, gdzie dolna granica leży poniżej, a górna powyżej 18 roku życia, np. 10 - 25 lat.