Placówka ambulatoryjna

Placówka "pierwszego kontaktu", od której zazwyczaj zaczyna się proces terapii. Tutaj obywają się pierwsze konsultacje ze specjalistami, stawiana jest diagnoza. Placówki takie oferują różne formy pomocy, obejmujące poradnictwo, edukację, psychoterapię czy grupy wsparcia, skierowane zarówno dla osób uzależnionych, jak i ich rodzin. Także osoby zagrożone uzależnieniem oraz uzależnione, ale nie chcące w danym momencie rozpocząc terapii (niezmotywowane do leczenia) znajdą tu pomoc w postaci edukacji dotyczącej unikania szkód zdrowotnych związanych z zażywaniem narkotyków. Dla osób, które wyszły z uzależnienia i zachowują absynencję organizowane sa grupy wsparcia i zwalczania nawrotów.

Oprócz działań związanych z terapią, placówki tego typu oferują często pomoc prawną oraz współpracują z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej. Często istnieje takze możliwośc przeprowadzenia testu na obecność narkotyków w organizmie oraz zbadania, czy substacja, którą dostarczymy jest narkotykiem, a jeśli tak, to jakim.

Na podstawie postawionej diagnozy placówki ambulatoryjne wystawiają skierowania do stacjonarnych placówek rehabilitacyjnych oraz placówke detoksykacyjnych.