Terapia grupowa

Terapia grupowa polega na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy, prowadzonych przez terapeutę lub terapeutów. Różni się od terapii indywidualnej dynamiką. Umożliwia czesto skuteczniejsze niż terapia indywidualna przepracowywanie problemów np. z komunikacją. Terapia grupowa odbywa się w grupach zamkniętych (fukcjonujących w tym samym składzie przez cały czas trwania terapii) oraz otwartych (dobieranych każdorazowo przy kolejnym spotkaniu).