Poradnictwo dla rodzin

Skierowane do rodzin osób uzależnionych poradnictwo dotyczące rozumienia kwestii związanych z uzależnieniem, zachowań osoby uzależnionej i radzenia sobie z nimi oraz własnej roli w terapii bliskiej osoby.