Program długoterminowy

Prowadzony w stacjonarnej placówce rehabilitacyjnej i oparty zazwyczaj na modelu społeczności terapeutycznej kilkuetapowy program terapii trwający od 12 do 24 miesięcy.