SN: Częstowanie ciastkami z marihuaną przyczyną zawieszenia prokuratora

Podanie substancji odurzającej osobie obcej bez jej wiedzy i zgody jest przestępstwem. I o takie przewinienie jest podejrzany prokurator prokuratury rejonowej, który w pokoju hotelowym w czasie szkolenia doprowadził swoją koleżankę do stanu zagrażającego jej zdrowiu. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej utrzymał w mocy postanowienie o dalszym zawieszeniu go w czynnościach służbowych.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

prawo.pl
Komentarz [H]yperreala: 
Tekst stanowi przedruk z podanego źródła - pozdrawiamy serdecznie! Wszystkich czytelników materiałów udostępnianych na naszym portalu serdecznie i każdorazowo zachęcamy do wyciągnięcia w ich kwestii własnych wniosków i samodzielnej oceny wiarygodności przytaczanych faktów oraz sensowności zawartych argumentów.

Odsłony

56

Podanie substancji odurzającej osobie obcej bez jej wiedzy i zgody jest przestępstwem. I o takie przewinienie jest podejrzany prokurator prokuratury rejonowej, który w pokoju hotelowym w czasie szkolenia doprowadził swoją koleżankę do stanu zagrażającego jej zdrowiu. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej utrzymał w mocy postanowienie o dalszym zawieszeniu go w czynnościach służbowych.

We wtorek, 21 marca br., odbyła się rozprawa w sprawie prokuratora Bartosza F. z Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Chodziło o przedłużenie zawieszenia w czynnościach służbowych w związku z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym.

Uchybienie godności

Wobec prokuratora F. prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne w sprawie dwóch przewinień:

Uchybienia godności urzędu poprzez to, że w sierpniu 2021 r. przebywając na szkoleniu w Lublinie zorganizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w pokoju hotelowym poczęstował Barbarę D. ciastkami z zawartością środka odurzającego – ziela konopi. Naraził zatem kobietę na poważny uszczerbek na zdrowiu (tj. czyn z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),

Uchybienia godności urzędu, gdyż na tym samym szkoleniu w Lublinie przebywał w hotelu w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środka odurzającego, co stanowi przewinienie z art. 137 par. 1 pkt 5 ustawy o prokuraturze.

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym przedłużył zawieszenie w czynnościach służbowych do 21 listopada 2022 r. W odwołaniu zainteresowany wnosi o uchylenie tego orzeczenia.

Dowodami w sprawie były zeznania Barbary D., poparte dokumentacją lekarską, wskazującą, że w moczu i we krwi znajdowały się substancje psychotropowe. Dodatkowo monitoring hotelu potwierdzał przebieg zdarzeń wskazany przez poszkodowaną. Zeznała ona także, że tego dnia zażyła jedynie leki przypisane przez lekarza i nic nie wiedziała o składzie ciastek, którymi częstował ją prokurator F.

Sąd Dyscyplinarny I instancji orzekł, że przewinienie godzi w powagę urzędu i nie ma gwarancji , że wykonywanie obowiązków prokuratorskich przez Bartosza F. będzie przebiegało prawidłowo.

W odwołaniu prokurator F. stwierdził, że obiektywne dowody nie potwierdzają popełnienia przez niego przewinień. Dlatego, że przeszukania w jego mieszkaniu, jak również w mieszkaniu jego matki i w samochodzie nie potwierdziły obecności środków odurzających. Wniósł zatem o uchylenie postanowienia o zawieszeniu w czynnościach służbowych.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego utrzymała w mocy postanowienie o zawieszeniu i uznała odwołanie obwinionego za niezasadne.

Zawieszenie w czynnościach prokuratora jest w każdym wypadku zasadne, gdy podejrzenie popełnienia przestępstwa naraża na szwank wizerunek prokuratury – wyjaśniał orzeczenie sędzia sprawozdawca Marek Motuk. Chodzi tu o podejrzenie przestępstwa, które jest ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione z winy umyślnej.

Zawieszenie prokuratora w czynnościach, w uzasadnionych przypadkach, może być przedłużone na wniosek rzecznika dyscyplinarnego przez sąd dyscyplinarny na dalszy, niezbędny okres – stanowi art. 150 par. 3 ustawy - Prawo o prokuraturze.

Po skierowaniu wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego, decyzje w przedmiocie przedłużenia zawieszenia prokuratora w czynnościach podejmuje sąd dyscyplinarny określając czas zawieszenia prokuratora w czynnościach.

Zawieszenie w czynnościach jest wskazane w sytuacjach, gdy w odbiorze społecznym i w środowisku prokuratorskim dalsza praca prokuratora dawałaby pole do dywagacji do do wiarygodności prokuratora i dawała podstawy do podważania legalności decyzji przez niego wydawanych. Zawieszenie można więc zastosować nawet przed wszczęciem postępowania przygotowawczego – przypomniał SN.

- Celem zawieszenia w czynnościach nie jest zabezpieczenie postępowania lecz przede wszystkim chodzi o zapewnienie autorytetu prokuratury oraz interesu publicznego – podkreślił sędzia Motuk.

W tej sprawie Sąd Dyscyplinarny I instancji słusznie orzekł, że charakter przestępstwa i okoliczności jego popełnienia usprawiedliwiają zawieszenie w czynnościach służbowych prokuratora F.

Z przeprowadzonych dowodów jasno wynika jaki był skład podawanych ciastek i jaka była reakcja Barbary D. Mianowicie – zakłócenie procesu myślowego, zachwianie równowagi i halucynacje. W połączeniu z zażywanymi lekami, objawy mogły być bardzie dolegliwe.

Sygn. akt II ZOW 72/22, postanowienie Izby odpowiedzialności Zawodowej SN z 21 marca 2023 r.

Oceń treść:

Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
  • Marihuana
  • Uzależnienie

Pierwszy raz

  • LSD-25
  • Marihuana
  • Pozytywne przeżycie

Gorący, parny letni wieczór/noc. Wszystko, czego potrzeba do szczęścia, czyli --> ja, kwas i las!

20:15 – Intoksykacja. Jeszcze w domu, kartonik trafia tam gdzie czuje się najlepiej, a więc pod mój język. Trwają ostatnie przygotowania – zgrywanie muzyki na mp3, pakowanie prowiantu i śpiwora do plecaka.
Pół godziny później zakładam plecak i dziarsko wychodzę – humor dopisuje, co jest zapewne już pierwszym efektem zażytej substancji.

  • Amfetamina

Z góry przepraszam za błędy i surową formę ale mam właśnie zwała, a chce to napisać póki jeszcze pamiętam.


  • Inne

Wolnosc- czy to slowo nie brzmi pieknie, ale co tak naprawde ono dla Was

oznacza. Czy ktokolwiek potrafi odpowiedziec? A moze kazdy odpowiada sam

sobie i nie chce podzielic sie swymi przemysleniami? Ja rowniez nie odpowiem

na to pytanie. Zadam za to kolejne i kolejne, na ktore nie znajduje

odpowiedzi. Pytam o wolnosc bo nie wiem co to jest, nigdy jej nie zaznalem,

nigdy nie poczulem i nie zasmakowalem w calosci. Chyba nikt z nas tego nie

uczynil i uczynic tego nie moze. Bo czy na tym coraz bardziej nierownym

randomness