REKLAMA
Projekt: nowe podmioty odpowiedzialne za wykrywanie dopalaczy

Minister Zdrowia wydał projekt rozporządzenia ws. wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

RCL/rynekaptek.pl
Komentarz [H]yperreala: 
Tekst stanowi przedruk z podanego źródła.

Odsłony

196

Minister Zdrowia wydał projekt rozporządzenia ws. wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym. Zmiany wynikaj z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, które utraci moc z dniem 1 maja 2019 r., zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jak wyjaśnia legislator, ustawa ta znowelizowała art. 44c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, który obecnie obowiązuje jedynie w odniesieniu do środków zastępczych, zaś nowe substancje psychoaktywne, poprzednio nim objęte, uzyskują status analogiczny, jak środki odurzające i substancje psychotropowe. Ich nielegalna produkcja, czy szeroko rozumiane wprowadzanie do obrotu, podlega więc odpowiedzialności karnej, a nie administracyjnej.

Ustawa ta wprowadziła również pojęcie i definicję środka zastępczego.

Projektowany wykaz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań, mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym, został wyłoniony w oparciu o laboratoria dotychczas współpracujące z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz laboratoria, które zgłosiły wniosek do Ministerstwa Zdrowia, o umieszczenie ich w wykazie.

Stąd wykaz ten został rozszerzony o następujące trzy podmioty:

• Śląski Uniwersytet Medyczny
• Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks Sp.z o.o. (podmiot niepubliczny)
• FEDALAB Sp. z o.o (podmiot niepubliczny)

Ponadto w miejsce Instytutu Sportu w Warszawie do wykazu zostało wpisane Polskie Laboratorium Antydopingowe w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie
ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Oceń treść:

Brak głosów
randomness