„Narkotyki nie znają granic” - projekt polskiej i niemieckiej Policji (+video)

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy oraz zaadaptowanie najlepszych rozwiązań w walce z przestępczością narkotykową. Podczas webinariów oraz spotkań roboczych on-line funkcjonariusze Policji polskiej i meklemburskiej poznali sprawdzone, nowoczesne rozwiązania, stosowane przez policje europejskie w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej.

Komenda Wojewódzka Policji w partnerstwie z Inspekcją Policji Kryminalnej kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie realizuje projekt pod nazwą „Narkotyki nie znają granic”, dofinansowany z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To kolejna płaszczyzna naszej współpracy.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy oraz zaadaptowanie najlepszych rozwiązań w walce z przestępczością narkotykową. Podczas webinariów oraz spotkań roboczych on-line funkcjonariusze Policji polskiej i meklemburskiej poznali sprawdzone, nowoczesne rozwiązania, stosowane przez policje europejskie w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Mogli również zaznajomić się z obowiązującymi w obu krajach przepisami wykonawczymi, porównać podstawy prawne współpracy służb policyjnych i instytucji zewnętrznych, struktury organizacyjne oraz kompetencje i uprawnienia, przeanalizować proces decyzyjny wewnątrz organizacji, procedury podejmowania czynności służbowych w rejonach przygranicznych oraz operowania na terenie państwa sąsiedniego. Tak szeroka wiedza przełoży się na jakość naszej współprac, a także skuteczność działań skierowanych wobec międzynarodowych grup przestępczych działających na osi wschód – zachód Unii Europejskiej i wykorzystujących Polskę jako kraj tranzytowy lub docelowy w swojej przestępczej działalności.

Bezpośrednia współpraca międzynarodowa pionów operacyjnych Policji zaowocowała już wielokrotnie rozbiciem grup przestępczych działających w terenie przygranicznym, jednak znajomość możliwości organizacyjno - technicznych da podstawy do adaptacji najlepszych rozwiązań na grunt rodzimy i wymiernie wpłynie na skuteczność walki z przestępczością zorganizowaną.

Jednym z efektów podjętej współpracy jest wykonanie filmu dotyczącego przeciwdziałania narkomanii oraz ulotek, w których są zawarta informacje na temat funkcjonowania Policji w Polsce i Niemczech, instytucji pomocowych oraz działań podejmowanych w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień. Jednak najważniejszym jakościowym rezultatem projektu jest coraz lepsza współpraca Policji polskiej i niemieckiej oraz zmniejszenie istniejących trudności organizacyjno-prawnych w walce z przestępczością transgraniczną.

Oceń treść:

Average: 9 (1 vote)
Zajawki z NeuroGroove
  • Efedryna
  • Kofeina
  • Pozytywne przeżycie

Bylem przede wszystkim ciekaw, jak ten specyfik zadziała. Często chodzę kompletnie zmulony i szukałem jakiegoś remedium

Od dłuższego czasu chodziłem mocno zmulony. Zawdzięczam to zapewne siedzącemu trybowi życia typowego programisty, co na dodatek przyczyniło się do powolnego wzrostu wagi. Postanowiłem znaleźć coś, co spowoduje że będę bardziej zmotywowany, pobudzony, a przy tym sprawi że zacznę chudnąć. Wiem oczywiście o tabletkach Tussipect, ale są one obecnie na receptę i wolałem poszukać czegoś naturalnego. Na dodatek miało być to coś legalnego. Niemożliwe? Możliwe. Na dodatek efekty przerosły moje najśmielsze oczekiwania.

  • LSD-25
  • Pierwszy raz

30 grudnia, 21:20

  • Dekstrometorfan


SUBSTANCJA:Dekstrometorfan (DXM)

POGODA: neutralna

DOŚWIADCZENIA: trawa, bialko, grzybki

ZDARZENIE 1: niewiele ponad 200mg, ZDARZENIE 2:niewiele ponad 300mg.

DRAMATIS PERSONAE: ja, Duch Gaji i kolega K.S.

OTOCZENIE: mieszkanie, wieczór

NASTRÓJ: niezadeklarowany.