Wyrok sądu w Lublinie narusza przepisy prawa. Kary dla handlarzy narkotyków powinny być wyższe

O kasację wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie - skazującego na 3 lata więzienia dwóch Wietnamczyków za wytwarzanie narkotyków i działanie w grupie przestępczej - wniósł do Sądu Najwyższego z-ca Prokuratora Generalnego. W jego ocenie przepisy nakazują wyższy wymiar kary.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

wpolityce.pl
ems/PAP
Komentarz [H]yperreala: 
Tekst stanowi przedruk z podanego źródła.

Odsłony

79

O kasację wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie - skazującego na 3 lata więzienia dwóch Wietnamczyków za wytwarzanie narkotyków i działanie w grupie przestępczej - wniósł do Sądu Najwyższego z-ca Prokuratora Generalnego. W jego ocenie przepisy nakazują wyższy wymiar kary.

"W przypadku oskarżonych w tej sprawie obywateli Wietnamu zachodziło obligatoryjne obostrzenie kary pozbawienia wolności, poprzez podwyższenie jej dolnej granicy, która wynosi 3 lata" — poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa w komunikacie prasowym.

Sprawa dotyczy dwóch obywateli Wietnamu oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się uprawą i wytwarzaniem ziela konopi, która to uprawa - jak informuje prokuratura - mogła dostarczyć co najmniej 46,5 kg środka odurzającego. Oskarżeni przestępstwa tego dopuścili się działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą i innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sąd Okręgowy w Lublinie skazał jednego z Wietnamczyków na 4 lata i 5 miesięcy pozbawienia wolności, a drugiego na 4,5 roku pozbawienia wolności, a ponadto wymierzył im grzywny w wysokości po 3 tys. zł. Obrońcy oskarżonych odwołali się od tego orzeczenia do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który wyrokiem z 26 marca 2018 r. obniżył kary wymierzone obu obywatelom Wietnamu do 3 lat pozbawienia wolności.

Z tym rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Lublinie nie zgodził się Prokurator Generalny. Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, działając z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, złożył do Sądu Najwyższego kasację w tej sprawie. Jego zdaniem członkom grupy przestępczej, którzy wytwarzali narkotyki, sąd musi wymierzyć karę powyżej 3 lat pozbawienia wolności.

"W ocenie prokuratury Sąd odwoławczy dopuścił się rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa karnego materialnego: art. 65 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 64 par. 2 kodeksu karnego" — napisano w komunikacie PK.

Za zarzucone oskarżonym przestępstwa, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi, oprócz grzywny, kara od 3 lat pozbawienia wolności. W sprawie Wietnamczyków zarówno prokurator jak i orzekające sądy uznały, że oskarżeni dopuścili się zarzucanych im zbrodni działając w zorganizowanej grupie przestępczej, a to skutkuje - zgodnie przepisami kodeksu karnego – podwyższeniem wymiaru kary.

"Zastępca Prokuratora Generalnego podkreślił, że art. 65 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 64 par. 2 kodeksu karnego nakładają na Sąd obowiązek wymierzenia kary pozbawienia wolności powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia" — podała PK w komunikacie.

To oznacza, że wymierzone kary dla oskarżonych Wietnamczyków powinny być wyższe niż 3 lata pozbawienia wolności.

"W związku ze stwierdzonymi uchybieniami prokuratura wniosła o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie w zaskarżonej części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania" — napisano w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Oceń treść:

Average: 8.5 (2 votes)
Zajawki z NeuroGroove
  • Marihuana

nazwa substancji- THC


poziom doświadczenia użytkownika- intermediate (thc regularnie, xtc, sporadycznie


dawka, metoda zażycia- 1g na dwoch


"set & setting"- wlasny pokoj  • Alprazolam
  • Pozytywne przeżycie

Posiedzenie z paroma kumplami, oczekiwania to wyciszenie, położenie się na kanapie i wsłuchanie się w muzykę. Nastrój depresyjny, ale nie najgorszy

Od 2/3 lat siedzę w domu. Przez depresję, stany lękowe, fobię społeczną i agorafobię rzuciłem szkołę i całkowicie wykluczyłem się z normalnego życia. W maju br. poszedłem do psychiatry... lekarz zapisał mi alprazolam. Zaczynałem od małych dawek 0,25mg/0,5mg/1mg na raz i brałem dość często. Po jakimś czasie przestałem, bo nie czułem potrzeby i nie chciało mi się wiecznie być ospanym i chodzić jak po alkoholu. Wszystko zmieniło się jednego dnia, gdy postanowiłem polecieć grubiej niż zazwyczaj

  • 4-HO-MIPT

Autor: Pokolenie Ł.K.

Substancja: 4-HO-MiPT w ilości odmierzonej na oko, ~20mg.

Doswiadczenie: pierwszy biały proszek jaki w zyciu zażyłem, jeśli by nie liczyć paru podejsć do ścierwianu amfetaminy w latach młodzieńczych. pierwsza syntetyczna tryptamina, jeśli nie liczyć (nie wiem czy liczyć...) LSD.

S&S: patrz opis tematu, ponadto nic mi szczególnie tego dnia nie wadziło. miła perspektywa nastepnego (dzisiejszego) dnia również wolnego.

randomness