REKLAMA
Narkotyki duży problem

W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się wczoraj Powiatowa Konferencja w Ochronie Zdrowia. To element Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002-2005. Przebiegała pod hasłem "Uzależnienia - profilaktyka, leczenie i ograniczenie dostępu do narkotyków".

Anonim

Kategorie

Źródło

Gazeta Krakowska
(ar)

Odsłony

2235

Liczba osób uzależnionych od narkotyków przekroczyła w Polsce 60 tysięcy osób. Co piąte dziecko w wieku 15 lat ma za sobą pierwsze eksperymenty z narkotykami a liczba leczonych z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych wzrosła dwukrotnie w ciągu pięciu lat.

W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się wczoraj Powiatowa Konferencja w Ochronie Zdrowia. To element Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002-2005. Przebiegała pod hasłem "Uzależnienia - profilaktyka, leczenie i ograniczenie dostępu do narkotyków".

Konferencja skierowana była do wszystkich osób i instytucji zajmujących się problematyką narkomanii. Swoją wiedzą i doświadczeniami w aspekcie prawnym, pedagogicznym i medycznym dzielili się przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń oraz poradni i ośrodków zajmujących się pomocą i leczeniem uzależnionych. Zaprezentowano też innowacyjne sposoby walki z narkomanią oraz metody bezpośredniej pracy z uzależnionymi i niesienia im profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia i rehabilitacji.

Celem konferencji było uświadomienie jej uczestnikom, że problem narkomanii ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy wielu aspektów i dziedzin życia.

- Narkomani to ludzie chorzy, wymagający leczenia i pomocy. Narkomania znajduje się w sferze zainteresowania różnych służb, takich jak lecznictwo, oświata, pomoc społeczna, organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służb celnych i mediów. Każda z nich styka się z tym zjawiskiem z innej strony. Zatem narkomania jest problemem zdrowia publicznego, silnie uwikłanym w kontekst społeczny. Takie rozumienie pojęcia narkomanii stanowi punkt wyjścia do podjęcia wielu działań zapobiegawczych i pomocowych - mówiła wicedyrektor wydziału polityki społecznej, Anna Dudek.

Z danych zawartych w ocenie stanu używania środków odurzających przez młodzież szkół średnich Małopolski, opracowanych przez krakowski MONAR wynika, że stopień zagrożenia tym zjawiskiem, wśród uczniów z powiatu olkuskiego nie jest bardzo niepokojący i osiąga mniejsze rozmiary niż w wielu innych powiatach. Problem jednak istnieje i wszystkie instytucje zajmujące się jego rozwiązywaniem powinny działać wspólnie, by nieść możliwie najskuteczniejszą pomoc uzależnionym.

Oceń treść:

0
Brak głosów

Komentarze

Stalker (niezweryfikowany)
&quot;Liczba osób uzależnionych od narkotyków przekroczyła w Polsce 60 tysięcy osób. Co piąte dziecko w wieku 15 lat ma za sobą pierwsze eksperymenty z narkotykami a liczba leczonych z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych wzrosła dwukrotnie w ciągu pięciu lat.&quot; <br> <br>Ci rzekomo &quot;leczeni&quot; to pewnie w zdecydowanej większości (nie napisze &quot;wszyscy, zeby nie wyjsc na radykała) &quot;szczęśliwcy&quot;, którym więzienie zamieniono &quot;na ich wniosek&quot; na tzw. leczenie odwykowe...