Orzecznictwo

Dział służący informacji na temat zmian w prawie – proponowanych, jak i wprowadzonych w życie.

Moderator: Prawo

Posty: 51 Strona 5 z 6

PcP

Rejestracja: 2009
Użytkownik nieaktywny
Użytkownik zbanowany
  • 2814 / 7 / 0

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2007 r. II AKa 69/2007

Przepis art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii chroni dobro szczególne jakim jest zdrowie małoletnich, a poprzez to dobro ogólniejsze (rodzajowe) jakim jest zdrowie społeczne. I jest to dobro wyjątkowej wagi skoro czyn udzielenia środka odurzającego małoletniemu stanowi zbrodnię. Nie ulega także wątpliwości, że odmiennie w tej kwestii oceniać należałoby motywy i pobudki działania w sytuacji, gdy sprawca incydentalnie odsprzedaje bardzo małą dawkę środka odurzającego, a osiągnięta korzyść majątkowa ma dla niego charakter pojedynczy i okazjonalny, od sytuacji, w której sprawca sprzedaje niewielkie dawki środka odurzającego kilku małoletnim, w odniesieniu do części spośród nich czyni tak wielokrotnie, a jego działalność przestępcza zostaje przerwana interwencją organów ścigania. W tym ostatnim wypadku okoliczności strony podmiotowej działania sprawcy wyłączają uznanie czynu, zwłaszcza zaś czynu ciągłego, za wypadek mniejszej wagi.
Spoiler:
Uzasadnienie
Spoiler:

PcP

Rejestracja: 2009
Użytkownik nieaktywny
Użytkownik zbanowany
  • 2814 / 7 / 0

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2007 r. II AKa 81/2007
Nie jest możliwe łączenie w jeden ciąg przestępstw przypadków, gdy jedno zachowanie wyczerpuje znamiona typu podstawowego, inne zaś typu kwalifikowanego lub uprzywilejowanego. Typ podstawowy i jego zmodyfikowane odmiany przesądzają o niespełnieniu przesłanki tożsamości kwalifikacji prawnej z art. 91 § 1 kk. Z punktu widzenia odmian typu czynu zabronionego na ciąg przestępstw składać się mogą jedynie przestępstwa wypełniające znamiona tej samej odmiany (wyrok SA w Krakowie z dnia 1 czerwca 2000 r. II AKa 81/2000 Krakowskie Zeszyty Sądowe 2000/7-8 poz. 43, wyrok SA w Krakowie z dnia 8 kwietnia 1999 r. II AKa 34/99 Krakowskie Zeszyty Sądowe 1999/5 poz. 37).

Przystępując do oceny zasadności tego zarzutu, podnieść w pierwszej kolejności należy, iż przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, określone w art. 59 ust. 2 można popełnić jedynie z zamiarem bezpośrednim, o szczególnym zabarwieniu; motywacją sprawcy jest osiągnięcie korzyści osobistej lub majątkowej. Istotną cechą każdej korzyści jest zdolność do zaspokojenia potrzeb. Rozróżnienie między korzyścią majątkową a osobistą opiera się na kryterium charakteru zaspokojonej potrzeby. Jeżeli jakieś dobro zaspokaja przede wszystkim potrzebę niematerialną, to jest korzyścią osobistą. Przyjęcie przez Sąd Okręgowy, że oskarżony Daniel Ch. działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej, zostało oparte na uznaniu, że oskarżony wspólnie zażywał narkotyki zakupione za pieniądze Bartłomieja W. Zażywanie narkotyków było właśnie przejawem korzyści osobistej. Podobnie byłoby, gdyby w zupełnie już innych realiach sprawy oskarżony spożywał alkohol za pieniądze innej osoby.

Handlarze narkotyków wyjaśniają, dlaczego koronawirus psuje im biznes

Chemikalia używane do produkcji metamfetaminy i fentanylu pochodzą głównie z Chin, a kartele w Meksyku zaczynają poważnie odczuwać ich brak...

"BARWY SZCZĘŚCIA": WITEK PRZEDAWKUJE!

Zapraszamy na kolejny tydzień z "Barwami szczęścia"! Co tym razem wydarzy się w serialu?

PcP

Rejestracja: 2009
Użytkownik nieaktywny
Użytkownik zbanowany
  • 2814 / 7 / 0

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2007 r. II AKa 78/2007
Przy ocenie czy zachodzi wypadek mniejszej wagi w danej sprawie należy brać pod uwagę przedmiotowo - podmiotowe znamiona czynu, kładąc akcent na te elementy, które są charakterystyczne dla danego rodzaju przestępstw. Wśród charakterystycznych dla przestępstw naruszających przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znamion ocennych, różnicujących podstawy odpowiedzialności pomiędzy typem podstawowym i uprzywilejowanym wypadkiem mniejszej wagi, jest kryterium ilościowe oraz kryterium jakościowe, a więc rodzaj wprowadzanego do obrotu środka narkotycznego.
Spoiler:
Uzasadnienie
Spoiler:
Rejestracja: 2012
  • 15 / 1 / 0

Dzisiaj pod chatę podjechały pieski po cywilu. Wcześniej u gostka przez internet zamówiłem trzy razy w odstępach około miesiąca alprę. Mnie nie było w domu więc ominęła mnie wielka przyjemność spotkania z nimi, za to starsi są przerażeni. Nie chce sprzedać gostka, a jednocześnie nie chce się przyznawać do tego wszystkiego. Dostałem wezwanie na dzisiaj ale się nie stawiłem. Chce póki co zasięgnąć języka. Mam awizo na odebranie trzeciej przesyłki. Czy pieski zabezpieczyły trzecią przesyłkę na poczcie, czy nadal mogę ją odebrać(nie zastrzegli tego na poczcie)? Co im naściemniać na komendzie bo stawić się niestety muszę. Dwie przesyłki pobraniowe odebrałem i podpisałem listonoszowi to pobranie. Co byście zrobili na moim miejscu?
Rejestracja: 2011
  • 934 / 6 / 0

Trzeciej odbiór w tej sytuacji raczej bym sobie darował, przynajmniej do czasu wizyty na komisariacie i zorientowania się na czym stoisz. Druga sprawa do czego ty miałbyś się przyznawać? W tym układzie nie popełniłeś jeszcze żadnego przestępstwa, sam zakup narkotyków nie jest karalny, klient nabywający narkotyki może być co najwyzej ukarany za ich posiadnie o ile zostały przy nim takie znalezione.

Te wezwanie masz opisane z jakiego powodu i w roli kogo masz się stawić, świadka/podejrzanego? Czy kontaktowałeś się z sprzedawcą w tej sprawie? Rozumiem że już nie ma z nim kontaktu? Bo jeśli on nic nie wie o tego typu akcji to w jaki sposób policja miał by się dowiedzieć o zamawianej alprze i rozpoczęli akcję od strony klienta a nie sprzedającego?
Rejestracja: 2012
  • 15 / 1 / 0

Tego nie wiem skąd się dowiedzieli. Chyba im naściemniam i powiem że zostałem w głupi sposób oszukany dwa razy i dalej łatwowiernie próbowałem nabyć te leki, a trzecią przesyłkę sobie darowałem bo nie wierzyłem że otrzymam to co chciałem.

Scalono - Sonen

Nie podkreślili z jakiego powodu mam się stawić ani sygnatury akt. Kołem łamać mnie nie będą i jak zwykle będę się wymigiwał.
Rejestracja: 2009
  • 1658 / 330 / 0

Orzecznictwo dotyczące narkotyków w ilości mikro:

II AKa 172/10 wyrok s.apel. 2010-11-10 w Krakowie KZS 2010/12/53
Narkotyk będący przedmiotem przestępstwa z art. 62 ustawy z 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii musi spełniać nie tylko kryterium przynależności grupowej do związków wymienionych w załącznikach do tego aktu prawnego, ale również kryterium ilościowe pozwalające na jednorazowe użycie w celu osiągnięcia choćby potencjalnego efektu odurzenia lub innego charakterystycznego dla działania substancji psychotropowej (wyrok SN z dnia 3 listopada 2010 roku sygn. IV KK 432/09, LEX nr 583908).


II KK 289/08 wyrok SN 2010-01-20 LEX nr 570140
Na podstawie art. 62 ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii karalny jest wprawdzie każdy wypadek posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej “wbrew przepisom ustawy”, jednak warunkiem koniecznym jest, aby sprawca posiadał środek odurzający lub substancję psychotropową w ilości pozwalającej na co najmniej jednorazowe użycie, w dawce dla nich charakterystycznej, zdolnej wywołać u człowieka inny niż medyczny skutek.

II AKa 199/09 wyrok s.apel. 2009-12-21 w Krakowie KZS 2010/3/49
1. Wiek małoletniego odbiorcy narkotyków powinien być udowodniony jak każda inna okoliczność znamienna. Nie można go domniemywać czy choćby przypuszczać, że sprawca (sprzedawca) godził się na możliwość udzielenia narkotyków małoletniemu (art. 59 ust. 2 ustawy z 2005 roku).
2. Skoro u oskarżonego znaleziono kilka woreczków foliowych ze śladowymi ilościami amfetaminy i dwie lufki szklane z osadzoną substancją zawierającą tetrahydrocannabinol (THC, składnik marihuany – KZS), to trzeba ustalić, czy owe ilości nadają się do spowodowania co najmniej jednorazowego odurzenia, więc mogłyby odpowiadać znamionom wypadku mniejszej wagi z art. 62 ust. 3 ustawy.

II AKa 241/06 wyrok s.apel. 2006-12-20 w Krakowie KZS 2007/2/50
Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zabrania posiadania środków odurzających bądź substancji psychotropowych, zatem posiadania przynajmniej jednej porcji takiego środka, pozwalającej na odurzenie człowieka. Przepis ten nie ma zastosowania do sytuacji powstałej po “posiadaniu środka odurzającego”, a to – jak w tej sprawie – woreczka ze śladowymi ilościami białego proszku. “Ilość śladowa”, nikłe resztki, pozostałości po substancji psychotropowej nie spełnia cyt. znamienia posiadania owej substancji.

II AKa 249/06 wyrok s.apel. 2006-12-07 w Białymstoku OSAB 2006/4/38
Przedmiotem czynu polegającego na bezprawnym posiadaniu środków odurzających musi być co najmniej taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która wystarczy przynajmniej na jednorazowe ich użycie przez jedną osobę w celach innych niż medyczne w dawce przyjętej czy uznawanej jako typowa dla danego środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

II AKa 102/08 wyrok s.apel. 2008-04-24 w Katowicach LEX nr 677955
Rodzajowym i bezpośrednim przedmiotem ochrony przepisów art. 58, art. 62 i art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest zdrowie społeczne (publiczne). Zachowanie polegające na posiadaniu śladowej ilości środka odurzającego w postaci marihuany (nikłych resztek, ilości trudnej do określenia) nie stwarza niebezpieczeństwa dla tego dobra prawnego
Rejestracja: 2009
  • 1658 / 330 / 0

Orzecznictwo dotyczące znacznej ilości narkotyków:
( Proszę zwrócić uwagę, że jest ono dosyć mocno zróżnicowane i ewaluowało w czasie. )


Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego (P 20/10)
„Brak w ustawie określenia konkretnych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych nie narusza konstytucji.
Znamię „znacznej ilości” pozwala sędziom na dokonywanie wykładni prawa i stosowanie go adekwatnie do rozpatrywanych
przypadków."
Spoiler:
więcej na ten temat:
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/o ... _20_10.pdf

KZS 2009/9/58
Sąd Apelacyjny wyraża ponownie pogląd, że znaczną ilością narkotyku jest nie mniej jak 2 kg substancji aktywnej, bo z tej masy można wykonać co najmniej kilkadziesiąt (20) tysięcy porcji.

I AKa 205/06 wyrok s.apel. 2006-10-25 w Krakowie KZS 2006/11/38
Sąd Apelacyjny nie akceptuje poglądu oskarżyciela publicznego (wyrażanego też w orzecznictwie Sądu Najwyższego i niektórych sądów apelacyjnych), że znaczna ilość narkotyku to taka, która może zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu uzależnionych. Różnica zagrożenia, sankcją karną między typem podstawowym a typem kwalifikowanym przestępstwa z art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje, że różnicując odpowiedzialność, ustawodawca założył, iż znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do sporządzenia co najmniej kilkunastu tysięcy porcji, ilość hurtowa. Nadmierne rozszerzanie pojęcia “znaczna ilość” środka odurzającego powoduje, że jednakowo kwalifikuje się zachowania sprawców, którzy przechowują stosunkowo niewielkie ilości narkotyku i osób, które dysponują znacznymi zasobami.


III KK 257/06 postanow. SN 2007-02-01 OSNwSK 2007/1/339
Znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób.

II AKa 182/06 wyrok s.apel. 2007-03-15 w Krakowie KZS 2007/4/45
Z posiadanych przez oskarżonych 855 ml zasadowej amfetaminy można uzyskać 896 g narkotyku, to jest ilość znaczną, bo adekwatną 8.960 porcji, zatem wystarczającą do jednorazowego odurzenia prawie 9 tys. osób. Przy ocenie czy ilość narkotyku jest znaczna powinno się uwzględniać nie tylko masę wagową, ale także rodzaj narkotyku, oraz liczbę osób która może być jednorazowo odurzona. Nie będzie ilością znaczną ilość narkotyku miękkiego np. marihuany jak taka sama wagowo ilość narkotyku twardego.
Kod: Zaznacz cały
Komentarz: 
Według moich informacji oprócz wyżej wymienionych kryteriów możliwe jest żądanie ustalenia czystości substancji .
W tym wyroku za porcję amfetaminy uznano ilość 100 mg, w innym przyjęto, że jest to 10 mg. 
II AKa 10/08 wyrok s.apel. 2008-02-20 we Wrocławiu LEX nr 357147
“Znaczną ilością” środków odurzających lub substancji psychotropowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest ilość pozwalająca na sporządzenie co najmniej kilkaset jednorazowych porcji, mogących odurzyć co najmniej kilkaset osób.

I KZP 10/09 postanow. SN 2009-09-23 OSNKW 2009/10/84
Jeżeli przedmiotem czynności wykonawczej przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, to jest to “znaczna ilość” w rozumieniu tej ustawy.
Rejestracja: 2010
  • 40 / / 0

Interesujące orzeczenie SN w przedmiocie ilości substancji niezbędnej do uznania iż zachodzi przestępstwo posiadania. Moim zdaniem wyklucza wniesienie sprawy w przypadku przysłowiowego "grzebania" w lufce i wyciąganiu z niej śladowych ilości (podobnież jak próba zastraszania za posiadanie śladowych ilości substancji w samarce)
Wyrok

Sądu Najwyższego

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

IV KK 26/11

Przyjęcie, że śladowa ilość środka odurzającego, niemierzalna za pomocą wagi analitycznej, wyczerpuje znamię "posiadania" środka odurzającego w rozumieniu art. 62 ust. 3 ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, stanowi błędną wykładnię tego przepisu, a uchybienie to oznacza oczywiste i rażące naruszenie prawa materialnego.


Podobny w wymowie wyrok sądu apelacyjnego

Wyrok

Sądu Apelacyjnego w Krakowie

z dnia 10 listopada 2010 r.

II AKa 172/10

Narkotyk będący przedmiotem przestępstwa z art. 62 ustawy z 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii musi spełniać nie tylko kryterium przynależności grupowej do związków wymienionych w załącznikach do tego aktu prawnego, ale również kryterium ilościowe pozwalające na jednorazowe użycie w celu osiągnięcia choćby potencjalnego efektu odurzenia lub innego charakterystycznego dla działania substancji psychotropowej (wyrok SN z dnia 3 listopada 2010 roku sygn. IV KK 432/09, LEX nr 583908).

Myślę, że warto przegrzebać w uzasadnieniu, zwłaszcza jeśli idzie o wyrok SN (tam miał przypadek skutecznej kasacji)
Rejestracja: 2010
  • 2879 / 12 / 0

Fajnie, tylko orzecznictwo nie jest źródłem, a wykładnią prawa i właściwie nasz przypadek może być osądzony o 180 stopni inaczej.
Posty: 51 Strona 5 z 6
Wróć do „Zmiany stanu prawnego”
Na czacie siedzi 1062 uczestników Wejdź na czata

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości