REKLAMA
WHO oficjalnie uznaje uzależnienie od gier wideo za chorobę

Uzależnienie od gier zostało oficjalnie uznane za chorobę. Tak zarządziło WHO w trakcie 72. Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Zmiany wejdą w życie od 2022.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

PurePC
Komentarz [H]yperreala: 
Tekst stanowi przedruk z podanego źródła.

Odsłony

81

Gry wideo są tematem, który wzbudza kontrowersje, tak wewnątrz growej branży, jak i poza nią. Po tej pierwszej stronie dotyczą one zazwyczaj mikropłatności, modelu biznesowego czy też stanu technicznego danych tytułów na premierę. Po tej drugiej natomiast problemy jakie ma świat wewnętrzny z medium gier wideo odnoszą się do gier samych w sobie. Często, w dość populistyczny sposób, stają się pierwszym kozłem ofiarnym w tragediach, takich jak np. szkolne masakry z użyciem broni automatycznej. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, od jakiegoś czasu chciała uznać „uzależnienie od gier” za chorobę. Z takim stanowiskiem nie zgadzały się pewne stanowiska naukowe, jak np. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Tymczasem w miniony weekend w Genewie odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie przyjęto, że uzależnienie od gier zostanie wpisane na listę chorób.

Uzależnienie od gier zostało oficjalnie uznane za chorobę. Tak zarządziło WHO w trakcie 72. Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Zmiany wejdą w życie od 2022.

Przypadłość ta została opisana przez WHO jako zaburzenie kontroli nad czasem spędzonym na graniu i chronicznym przedkładaniem tej czynności nad inne zajęcia przy ignorowaniu negatywnych konsekwencji. Psycholog i badacz mediów Christopher Ferguson z Uniwersytetu Stetsona na Florydzie twierdzi, że definicja ta nie jest jednoznaczna. Jego zdaniem brakuje tutaj solidniejszych przesłanek naukowych. Podobnie zapatruje się na ten temat Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, które uważa, że jest zbyt mało dowodów na to, by zaklasyfikować uzależnienie od gier jako odrębną, unikatową przypadłość. Tak czy inaczej, nadchodząca, 11. edycja międzynarodowej klasyfikacji chorób (ICD-11) będzie już zawierać ww. zaburzenie.

Diagnoza ta stosowana byłaby między innymi wobec osób, które oderwały się w relacjach z rodziną i otoczeniem, odnotowały znaczny spadek wyników w nauce oraz wykazały się obojętnością wobec innych niż granie czynności przez ostatnie 12 miesięcy. W miniony weekend w Genewie odbyło się Światowe Zgromadzenie Zdrowia, które jednogłośnie włączyło uzależnienie od gier jako chorobę. Zmiany do nowej edycji klasyfikacji chorób będą wprowadzone od 1 stycznia 2022. Do tego czasu państwa należące do WHO będą musiały opracować strategię diagnozy i przeciwdziałania temu zaburzeniu. Decyzję WHO podważyła amerykańska organizacja ESRB, klasyfikująca gry wideo. Uważa ona, że decyzje Światowej Organizacji Zdrowia powinny być oparte na regularnych analizach niezależnych ekspertów.

Oceń treść:

Brak głosów
randomness