Spotkanie strategiczne platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne w Lizbonie

W siedzibie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) odbyło się Spotkanie Strategiczne europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, które skupiło przedstawicieli krajów UE, a także EMCDDA, Europolu oraz CEPOLu.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

CBSP
Komentarz [H]yperreala: 
Tekst stanowi przedruk z podanego źródła.

Odsłony

15

W siedzibie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) odbyło się Spotkanie Strategiczne europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, które skupiło przedstawicieli krajów UE, a także EMCDDA, Europolu oraz CEPOLu.

Dwudniowe spotkanie o wymiarze strategicznym, zostało uroczyście otwarte przez nadkom. Michała Aleksandrowicza - Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP, który od 2017 roku pełni funkcję przewodniczącego platformy.

W spotkaniu oprócz krajów pełniących funkcję Liderów Działań w Operacyjnym Planie Działań na rok 2022, wzięli udział również udział Zastępca Komendanta CBŚP insp. Piotr Stasiak, nadzorujący proces implementacji instrumentu EMPACT w CBŚP oraz Pan Mariusz Kasprzyk - Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, odpowiedzialny za wsparcie finansowania działań platformy.

Przedsięwzięcie było okazją do omówienia bieżących spraw oraz działań związanych z wdrażaniem zadań projektowych. Omówiono również kwestie ich finansowania z różnych źródeł m.in. z projektów realizowanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w nowej perspektywie 2021-2027 oraz grantów Europolu.

Istotnym elementem spotkania były prace nad budżetem platformy na rok 2023 obejmującym działania, które w swoim zakresem mają wszystkie cele strategiczne EMPACT wyznaczone przez Radę Unii Europejskiej.

Centralne Biuro Śledcze Policji w ramach ustanowionego w 2021 roku instrumentu EMPACT 2022+ (będącego kontynuacją Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE) jest krajem przewodniczącym implementacji priorytetu dotyczącego zagadnienia Narkotyków Syntetycznych/Nowych Substancji Psychoaktywnych, a funkcje Przewodniczącego platformy i Eksperta Krajowego pełnią funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji. W ramach inicjatywy realizowane są działania operacyjne z zakresu zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości związanej z produkcją, dystrybucją i przemytem narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz rozpoznawania nowych substancji psychoaktywnych.

Oceń treść:

Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
 • DMT
 • Marihuana
 • Pozytywne przeżycie

Jako, że nie mogę brać niektórych substancji ze względu na SSRI, mój chłopak siedział 3 godziny szukając substancji, które na mnie zadziałają i nie zaszkodzą mi. Dlatego byłam bardzo pozytywnie nastawiona, że mnie to poruszy.

Miałam nie opisywać mojej podróży z DMT. Stwierdziłam, że mi się nie chce. Ale czuję, że muszę się gdzieś podzielić energią, podróżą, wirowaniem poza światem.

 • Marihuana
 • Przeżycie mistyczne

nastawienie idealnie tak jak otoczenie

nie czekam dłużej i wpycham czarną od opalania śmierdzącą lufę do gęby, pierwsza, druga, po trzeciej piszę gówniany esej o tym jak bardzo słabe zielsko kupiłem, ale co mogę więcej poza tym zrobić? dopale sobie jeszcze jedną, dwie tak na sen chociąż bo jedyne co czuję to przymulenie, czyli bez fajerwerków.

gówniane zielsko.

 • Alprazolam
 • Kodeina
 • Miks
 • Tytoń

Zmęczenie po pracowitym dniu, sam w domu, negatywne myśli i zdołowanie.

Od pewngo czasu byłem bardzo zainteresowany spróbowaniem osławionego w USA: ,,Holy trinity" lub ,,Las Vegas Cocktail" lub ,,Soma Coma". 

Jest to miks 3 substancji: Alprazolamu, Carisoprodolu (soma) i opioidu. W zależności od wyboru tego ostatniego zestawienia te różnią się nazwami. Ja postanowiłem zastosować kodeine.

Jest 18:30, w celu zwiększenia wchłanialności ostatni posiłek zjadłem o 15.

Zaczynam od somy 500mg, po 15 minutach czuję lekką euforię i rozluźnienie mięśni.

 • Marihuana
 • Pozytywne przeżycie

Dobre nastawianie, spokój w domu.

Marihuana to zadziwiająca roślina... nie mogę wyjść z zachwytu do niej. Paliłem 4 razy i za każdym razem zupełnie inny stan. Dzisiaj opiszę wam jeden z ciekawszych przypadków. Zrobię to starannie, ponieważ mam świeże wspomnienia i liczne nagrania wideo, czy też głosowe, których celem było, jak zwykle, jak najlepsze uchwycenie skutków przygody narkotykowej i zapamiętanie szczegółów. Można więc stwierdzić, że będzie to bogaty w filozoficzne pytania, zabawne cytaty zjaranego, ekspresyjne opisy i niecodzienne sytuacje opis.