Odpowiedź na interpelację posła Liroya-Marca w sprawie relegalizacji kava-kava

Pełny tekst oficjalnej odpowiedzi podsekretarza stanu. W skrócie - mądre głowy będą myśleć.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

Sejm RP

Odsłony

840

Odpowiedź na interpelację nr 1234
w sprawie legalizacji pieprzu metystynowego w Polsce


Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz

Warszawa, 31-03-2016

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację Pana Posła Piotra Liroya-Marca, nr 1234, przesłaną przy piśmie Pani Barbary Dolniak, Wicemarszałek Sejmu RP, z dnia 26 lutego 2016 r., w sprawie legalizacji pieprzu metystynowanego (kava kava), zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższych informacji.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 63, poz. 520) poszerzyła wykazy środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P w celu objęcia kontrolą prawną substancji takich jak BZB, JWH-018 oraz roślin o działaniu psychoaktywnym, w tym m. in. kava kava. Procedowany w 2009 r. projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (nr druku 1207) pierwotnie zakładał objęcie kontrolą prawną jedynie substancji o nazwie benzylopiperazyna (1-benzylopiperazyna, BZP), co znajdowało swoje uzasadnienie w decyzji 2008/206/WSiSW Rady Unii Europejskiej z dnia 3 marca 2008 r. dotyczącej uznania 1-benzylopiperazyny (BZP) za nową substancję psychoaktywną, którą należy objąć środkami kontroli i sankcjami karnymi. Podczas procedowania ww. projektu na etapie sejmowym, Główny Inspektor Farmaceutyczny, mając na uwadze stale wzrastającą liczbę nowych substancji oraz roślin wykorzystywanych w produktach zwanych potocznie „dopalaczami” zwrócił się do Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o ocenę wpływu substancji JWH-018 i 16 roślin psychoaktywnych, w tym m. in. kava kava, na zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Przedstawiona wówczas ekspertyza potwierdzała zasadność objęcia kontrolą prawną ww. roślin i substancji i stała się podstawą złożonej w trakcie prac podkomisji poprawki, która następnie uzyskała poparcie jej członków. Tym samym, od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stosowanie kava kava – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty, wbrew przepisom ustawy, jak również posiadanie i czynności polegające na jej wytwarzaniu lub wprowadzaniu do obrotu, podlegają sankcjom karnym określonym w rozdziale 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jednocześnie, odnosząc się do prośby Pana Posła dotyczącej podjęcia prac legislajnych dotyczących wykreślenia rośliny kava kava z załącznika do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) , uprzejmie informuję, że mając na uwadze brzmienie art. 18b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych należy rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zmian w załącznikach do ustawy i przepisach wydanych na podstawie art. 44b ust. 2, Ministerstwo Zdrowia w dniu 3 lutego 2016 r. zwróciło się z prośbą o rozważenie omówienia ww. rośliny na posiedzeniu Zespołu oraz opinię w zakresie zasadności dokonania ewentualnych zmian legislacyjnych w przedmiotowym zakresie. Mając na uwadze interdyscyplinarny skład ww. Zespołu, który stanowią członkowie powołani przez Ministra Zdrowia na wniosek Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw transportu, którzy posiadają wiedzę co najmniej z zakresu nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii, psychiatrii, nauk społecznych lub nauk prawnych, przeprowadzona przez niego analiza oraz opinia będą podstawą do podjęcia prac w przedmiotowym zakresie.

Niniejszym pozostaję w przekonaniu, iż przedmiotowe wyjaśnienia w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Piotra Liroya-Marca zostaną przyjęte.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Marek Tombarkiewicz

Oceń treść:

Average: 9.8 (4 votes)
Zajawki z NeuroGroove
  • Yerba mate

zrobiłem, wypiłem, było fajnie

  • Bad trip
  • Marihuana

Bardzo dobry set & settings: sam na stancji, zaliczona sesja letnia, piwo i szama w lodówce. Znakomity humor i wielka ochota na bombę.

To mój drugi w życiu bad trip z MJ, chociaż wydawało mi sie, że jest to niemożliwe w warunkach w jakich zapodałem inhalację. W skrócie - nie lubię palić w towarzystwie, bo właśnie w taki sposób doznałem naprawdę nieprzyjemnego bad tripa i od tamtej pory wolę robić to gdy jestem sam. Kiedy jestem sam faza jest znakomita, bądź po prostu łapie mnie zwykła zamułka. Tym razem było inaczej...

  • Alprazolam
  • DOC
  • Pozytywne przeżycie

Mieliśmy nie brać, ale bierzemy! (Ja i P.) Miły wieczorek przy piwku. Oglądaliśmy Britain's Got Talent, który wprowadził nas w bardzo wesoły klimat. Przeprosiliśmy się za wszystkie podłe sprawy ;) Poprosiliśmy Wielki Umysł o wyrozumiałość :D

Informacja: To nie jest trip t.rydzyka, jestem jedynye osobą, zamieszczającą trip kumpla, który nie ma tu konta. Mój własny trip, mam nadzieję, wkrótce. Wstępnie umieszczone w kategorii LSD, po researchu okazuje się, że to DOC

Wrzuciliśmy 1 mg Xanaxu (Alprazolam) Slow Release. Nastrój: Bardzo miły, zrelaksowany. Lekkie podniecenie. Siedzimy w pokoju, całe piętro jest nasze, nikogo oprócz nas nie ma. Oglądamy Donnie Darko i czekamy na... boom :)

  • 4-HO-MET
  • Etanol (alkohol)
  • Pierwszy raz

Trip z trójką znajomych - C, Sz i K. Dla nikogo z nas nie był to pierwszy raz z psychodelikami. Zdarzyło się już nam nawet wcześniej tripować na kwasie w podobnym składzie - ja z C i Sz. C i Sz z kolei jedli hometa z K. Jedynie ja z K nie miałem wcześniej okazji razem spożywać psychodelików. Pokój C w jego domu rodzinnym. Rodzina C była w domu, ale mieliśmy pełen komfort, jako że rzadko kiedy w ogóle ktoś zaglądał do pokoju, w którym mieliśmy spędzić najbliższe kilka godzin. Zimowy wieczór. Ogólna kondycja psychofizyczna całkiem niezła, chociaż bywało lepiej. Możliwa lekka tolerka. W ciągu ostatnich 3 tygodni zdążyłem odbyć dwa tripy przy 15mg i 10mg 4-ACO-DMT (choć to drugie trudno nazwać tripem z prawdziwego zdarzenia).

Wstęp: Zbieg okoliczności sprawił, że na przełomie 2011/2012, po tym jak długo nie mogłem znaleźć okazji ani towarzystwa, żeby spróbować psychodelików, nagle okazało się, że w okresie trwającym trochę więcej niż miesiąc umówiłem się na aż cztery tripy. Opisywany w niniejszym TR był trzecim z nich. Ze względu na duże ich zagęszczenie jak i inne okoliczności, nastawiałem się raczej na rozrywkowego tripa niż na podróż w głąb siebie. Już od dłuższego czasu planowałem z kilkoma starymi znajomymi zjedzenie hometa albo 4-ACO-DMT.

randomness