ODPOWIEDZ
Posty: 13 • Strona 1 z 2
  • 645 / 3 / 0
Przeniesione z tematu: Światło, lampy i elektryczność by: KościóŁ : śro, 13 kwiecień 2005 02:10

Pocieto : Poprawiono byki ort: i dodano przypisy:

Światło, lampy i elektryczność

Światło jest głównym czynnikiem które sprawia, że roślinka rośnie.
Naukowcy odkryli, że rośliny potrzebują tylko części spektrum światła do wytworzenia chlorofilu i energii z której to wytworzą jakże pożądane "kwiatuszki" jest to zakres niebieski 445nm i czerwony 650nm
Lampy są to urządzenia które dają nam te światło.
Elektryczność, musimy znać jej podstawy aby prawidłowo podłączyć lampy, które dadzą nam światło.
Znajdziecie tu wszelkie potrzebne i niepotrzebne informacje na temat światła, lamp i elektryczności.

Tak więc pisze to kompendium aby na tym forum nie powtarzały się ciągle te same pytania związane z podstawami które każdy powinien znać. Postaram się umieścić tu wiedze podstawową która jest niezbędna, oraz bardziej szczegółowe pojęcia, które niosą nam niepotrzebne aczkolwiek może nam się przydać.
Na temat roli światła nie będę za dużo rozkminiał bo nie oto mi chodzi o Fotoperiodyzmie można przeczytać na poniższym linku:

http://hyperreal.info/kanaba/go.to/art/4825

Słowniczek:
fotosynteza - proces, w którym rośliny przy udziale chlorofilu zamieniają energię świetlną na energię chemiczną, potrzebną do wytworzenia glukozy z dwutlenku węgla i wody. Powstały przy tym tlen wydalany jest na zewnątrz.
lampa (źródło światła) - urządzenie elektryczne wykonane w celu wytwarzania światła.
słówko angielskie: lamp
lampa metalohalogenkowa - lampa wyładowcza, w której światło powstaje w wyniku promieniowania mieszaniny par metalu (np. rtęci) i produktów rozkładu halogenków (np. halogenków talu, indu albo sodu).
słówko angielskie: metal halide lamp
luminancja (w określonym kierunku, w punkcie powierzchni źródła albo odbiornika promieniowania) jest to iloraz strumienia świetlnego wychodzącego, padającego lub przenikającego przez elementarne pole powierzchni, otaczające rozpatrywany punkt i rozchodzącego się w określonym stożku obejmującym ten kierunek, przez iloczyn kąta przestrzennego tego stożka i rzutu prostokątnego elementarnego pola na płaszczyznę prostopadłą do tego kierunku. Luminancja odzwierciedla ilość światła, która jest widziana przez obserwatora:
lub
gdzie I jest światłością, a S' powierzchnią pozorną świecącej powierzchni widzianą przez obserwatora.
słówko angielskie: luminance
do obliczenie potrzebnego światła może posłużyć prosty kalkulator:

http://hyperreal.info/~emes/lumens/

luminescencja - zjawisko świecenia gazu lub ciał stałych bez podnoszenia ich temperatury (w przeciwieństwie do świecenia termicznego, którego przykładem są włókna żarówki).
luminofor - substancja wykazująca luminescencję pod wpływem oddzia ływania na nią promieniowania nadfioletowego, świetlnego lub innych czynników.
natężenie oświetlenia - iloraz strumienia świetlnego padającego na elementarną powierzchnię S, zawierającą dany punkt, do wartości tej elementarnej powierzchni:
starter - potoczna nazwa zapłonnika do świetlówek.
słówko angielskie: starter
statecznik - urządzenie pracujące w obwodzie elektrycznym z lampami wyładowczymi, służące głównie do stabilizowania prądu wyładowania.
słówko angielskie: ballast
strumień świetlny - całkowita ilość światła emitowanego z danego źródła. Wielkość tą wyprowadza się ze strumienia energetycznego (moc wysyłana, przenoszona lub przejmowana w postaci promieniowania tzw. moc promienista), na podstawie stopnia jego oddziaływania na oko obserwatora normalnego (odniesieniowego).
słówko angielskie: luminous flux
światłość - iloraz strumienia świetlnego , wysyłanego przez źródło w elementarnym kącie przestrzennym w zawierającym dany kierunek, do wartości tego elementarnego kąta.

temperatura barwowa - temperatura ciała czarnego, w której wysyła ono promieniowanie o tej samej chromatyczności co promieniowanie rozpatrywane. Innymi słowy, jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła np.:
temperatura barwowa 2700 K - barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa),
temperatura barwowa 3000 K - barwa ciepłobiała ,
temperatura barwowa 4000 K - barwa biała ,
temperatura barwowa >5000 K - barwa chłodnobiała (dzienna).
słówko angielskie: colour temperature
zapłonnik - urządzenie służące do zapłonu lamp wyładowczych poprzez podgrzanie elektrod lub przepięcie w obwodzie ze statecznikiem.
słówko angielskie: ignitor


1>>ELEKTRYCZNOŚĆ
Aby prawidłowo podłączyć różne źródła światła <<HPS, świetlówki itd itp>> umownie nazwijmy to wszystko lampami musimy znać podstawowe zasady elektryki i pojęcia których będziemy używać:

==========================================================
EDIT: Skasowano cześć: Długi opis niewiadomo na jaki temat : Miedzy innymi o mrówkach idących w kablach od elektrowni
==========================================================

I - prąd [A] (amper)
U - napięcie [V] (volt)
R - rezystancja [ ] (ohm)
P - moc [W] (wat)
Są to najbardziej przydatne wzory do prostych obliczeń. Nie warto się ich uczyć na pamięć, po prostu same wejdą do głowy.
Przykład
Posiadasz HPS. Hps ten pobiera prąd I = 1,25A i jest na napięcie 220V. Chcesz obliczyć ile w ciągu godzinnej pracy tej laampy zapłacisz za prąd,
Obliczam moc lampy: P = U * I = 220V * 1,25A = 275W.
Przyjęliśmy, że lampa pracuje 12 godzin:
Czyli: 12*275Wh=3300Wh (czytaj: watogodzina)
Najczęściej używaną jednostką jest kWh (czyt. kilowatogodzina), następuje zamiana na jednostkę pochodną czyli: 3300Wh=3,3kWh.
Lampa w ciągu 12 godziny zużyje 3,3kWh, a to jest równowartość ok. 0,88044zł = 88,04gr., bo 1kWh = 0,2668zł = 26,68gr.2>>LAMPY:
Przy skleceniu HPS może pomóc artykuł:

http://hyperreal.info/kanaba/go.to/art/2490

Lampy jeżeli już wiemy jak to wszystko sklecić, możemy wybrać odpowiednią lampę dla naszych roślinek. Zasadniczo stosuje sie 3 typy oświetlenia naszych pociech, pierwszymi są:
Lampy Flourscencyjne czyli Świetlówki
druga to:
HPS*Hig Presure Sodium lamp*po polsku WLS*Wysoko prężna Lampa Sodowa*
trzecimi zaś:
MH*Metal Halide*po polsku *Lampa Metalohalogenkowa*
Te lampy potrzebują do pracy zasadniczo 3 częsci ponieważ niemożna ich bezpośrednio podłączyć do sieci elektrycznej:
-Statecznika
Te 3 typy lamp mają wady i zalety postaram sie je przybliżyć:

a>>Świetlówki-Świetlówki generują światło dzięki użyciu luminoforu do transformacji niewidzialnego promieniowania ultrafioletowego wytwarzanego przez wyładowanie elektryczne w parach rtęci o niskim ciśnieniu, na promieniowanie widzialne o większej długości fali. W istocie są one niskociśnieniowymi lampami rtęciowymi.
Świetlówka zbudowana jest najczęściej w formie rury szklanej We wnętrzu rury znajduje się niewielka ilość rtęci i gaz szlachetny. Wewnętrzna ścianka rury pokryta jest warstwą luminoforu. Promieniowanie ultrafioletowe generowane podczas wyładowania zachodzącego pomiędzy elektrodami w parach rtęci o niskim ciśnieniu, pobudza luminofor, który wysyła promieniowanie widzialne na zewnątrz świetlówki. Luminofor służy więc do transformacji niewidzialnego promieniowania ultrafioletowego na światło widzialne. Dzięki zastosowaniu do budowy lampy szkła sodowego, szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe jest całkowicie pochłaniane i nie wydostaje się na zewnątrz. Skład chemiczny luminoforu pozwala w znacznym stopniu kształtować rozkład widmowy promieniowania świetlówek i regulować ich barwę. Dzięki temu oddawanie barw w świetle współczesnych świetlówek jest wyjątkowo korzystne.
Świetlówki standardowe z luminoforami halofosforanowymi mają skuteczność świetlną do 80 lm/W przy stosunkowo niskim wskaźniku oddawania barw Ra 50-70.
Najlepsze pod względem oddawania barw są świetlówki de Lux, które uzyskują wskaźnik Ra 95-98. Jest to jednak połączone ze spadkiem skuteczności świetlnej do 65 lm/W.Optymalne stają się w tej sytuacji świetlówki trójpasmowe z luminoforami wąskopasmowymi o wskaźniku oddawania barw Ra 85 i bardzo wysokiej skuteczności świetlnej do 104 lm/W.
Niska luminancja (inaczej jaskrawość) świetlówek czyni je szczególnie przydatnymi do stosowania w niskich pomieszczeniach.
Jako wyładowcze źródła światła, świetlówki wymagają do pracy zasilania przez specjalne układy stabilizacyjno-zapłonowe, klasyczne - składające się ze statecznika (dławika) magnetycznego i zapłonnika, lub nowoczesne – elektroniczne.
Świetlówki bywają często, nieprawidłowo nazywane jarzeniówkami lub neonówkami.

W świetlówkach kompaktowych światło powstaje w ten sam sposób jak w zwykłych świetlówkach rurowych. Dzięki podzieleniu rurki szklanej na kilka części, odpowiedniemu ich połączeniu i ukształtowaniu, udało się osiągnąć takie wymiary świetlówki, że stała się ona porównywalna ze standardową żarówką.
Sprawia to, że często bywają niesłusznie nazywane żarówkami energooszczędnymi. W rzeczywistości świetlówki kompaktowe są lampami fluorescencyjnymi skonstruowanymi w taki sposób aby nadać im cechy funkcjonalne zwykłych żarówek.
Na bogatą ofertę rynkową tych źródeł światła składają się świetlówki, których strumień świetlny odpowiada prawie wszystkim żarówkom głównego szeregu, od świetlówki 5W zastępującej żarówkę 25W, do świetlówki 32W równoważnej żarówce o mocy 150W.


b>>HPS-Rozwój wysokoprężnych lamp sodowych napotkał początkowo na barierę technologiczną. Pożądane zwiększenie ciśnienia par sodu wymagało osiągnięcia temperatury około 700O C w najchłodniejszym punkcie rurki wyładowczej. Ze znanych materiałów nawet szkło kwarcowe nie było w tych temperaturach odporne na chemicznie agresywne działanie par sodu.
Do chwili obecnej podstawowa rodzina lamp standardowych rozrosła się do typoszeregu od 50 do 1000 W. Równocześnie rozwinęły się nowe grupy lamp przeznaczonych do zastępowania rtęciówek w ich oprawach, lamp sodowych o podwyższonej skuteczności świetlnej (o zwiększonym strumieniu świetlnym) oraz o poprawionym i bardzo dobrym oddawaniu barw.

UKŁADY PRACY
Wysokoprężne lampy sodowe, podobnie jak inne wyładowcze źródła światła, nie mogą być zasilane bezpośrednio z sieci. Do ich działania niezbędne jest zastosowanie szeregowo połączonego statecznika ograniczającego prąd wyładowania. W tym celu stosowane są głównie stateczniki (dławiki) indukcyjne.
Dla zainicjowania wyładowania w gazie zapłonowym wypełniającym jarznik niezbędne jest przyłożenie pomiędzy jego elektrody impulsu napięciowego w zakresie od 1 do 5 kV w zależności od typu i mocy lampy. Jest to realizowane za pomocą elektronicznych układów zapłonowych. Starsze typy takich układów generowały na ogół jeden lub dwa impulsy w okresie sinusoidy napięcia zasilającego, jeden w dodatniej połówce i ewentualnie drugi w ujemnej. Wzrost napięcia zapłonu lamp w trakcie eksploatacji związany z wyczerpywaniem emitera na elektrodach powodował spadek skuteczności zapłonu za pomocą tych układów. Taki system generowania impulsów zapłonowych był też nie wystarczająco skuteczny w przypadku nowej generacji lamp o podwyższonej skuteczności świetlnej. Nowe układy generują zwiększoną liczbę impulsów zapłonowych w obu połówkach napięcia zasilającego. Zapewnia to wyższą energię zapłonu wyładowania

Produkowane są dwa podstawowe rodzaje zapłonników impulsowych.
Zapłonniki równoległe – wytwarzają impuls zapłonowy w transformatorze zapłonowym połączonym równolegle z lampą. Impulsy zapłonowe działają również na uzwojenie statecznika indukcyjnego powodując niebezpieczeństwo przebicia jego izolacji. Zapłonnik jest niewielki, lekki i ma niskie straty mocy.
Zapłonniki szeregowe – w których, transformator zapłonowy włączony jest szeregowo z lampą i statecznikiem indukcyjnym. Statecznik nie jest narażony na działanie impulsów wysokiego napięcia. Przez uzwojenie transformatora płynie prąd lampy. Przy większych mocach lamp wymusza to zwiększenie rozmiarów transformatora i całego zapłonnika.

c>>LAMPY METALOHALOGENKOWE Lampy metalohalogenkowe są nowoczesnymi źródłami światła łączącymi zalety wysokiej skuteczności świetlnej i zdolności wiernego oddawania barw oświetlanych przedmiotów. Pod względem energooszczędności ustępują tylko lampom sodowym, pozostawiając daleko w tyle tradycyjne lampy rtęciowe. Pod względem wierności oddawania barw są uznawane za jedne z najlepszych wśród sztucznych źródeł światła.

Widmo promieniowania tradycyjnych lamp rtęciowych w zakresie widzialnym składa się zaledwie z kilku silnych linii przy równoczesnym występowaniu szerokich obszarów całkowicie pustych, co jest szczególnie niekorzystne zwłaszcza w zakresie promieniowania czerwonego.
Ostatnio zmieniony 25 czerwca 2008 przez Darksouled, łącznie zmieniany 5 razy.
Włókna azbestowe mogą być komplementarne do nici DNA.
  • 645 / 3 / 0
Nieprzeczytany post autor: Fubar »
Łopatologicznie rzecz ujmując czyli to co nas interesuje :

a>> świetlówki- są to podstawowe i najtańsze źródła światła dostępne dla nas rolników, dają dobre światło w zakresie światła niebieskiego(ok.420nm-440nm)które jest dobre na okres wegetatywnego wzrostu roślin ponieważ rośliny lepiej się rozkrzewiają i absorbują światło o spektrum niebieskim.

Wydajność świetlówek jest jednak najniższa i produkują od 65-104 lm/W*ok.15%%*, czyli są najbardziej energożerne z tych 3 przedstawionych źródeł światła. Aczkolwiek niema to znaczenia ponieważ rośliny z początku swojego cyklu rozwojowego nie potrzebują, aż tylu lumenów co w późniejszym cyklu.

b>>Lampy Metalohalogenkowe- jest to lampa wysoko wyładowcza jak HPS lecz zbliżona spektrum światła do spektrum świetlówki, a wydajnością do HPS. Ta lampa emituje również dużo więcej ciepła niż HPS i to jest jej dużym minusem, skuteczność wynosi od 90-110 lm/W*ok.21%*

c>>HPS-jest to najlepszy wybór do naszej "uprawy" [edit: oczywisćie było tu: slowo hodowli: do tego przez ch ;)] emituje najwięcej światła z tej trójki bo aż 130lm/W*ok.30%* tak więc poziom wydzielanego ciepła spada. I daje wyśmienite spektrum do kwitnienia rośliny w przedziale 550 – 640 nm
Przeniesione z tematu: Światło, lampy i elektryczność by: Kościół :


W jakiej odległości powinno być źródło światła od moich roślinek?

Zależy od mocy i rodzaju lampy:

1>>dla świetlówek powinno to być ok. 5cm
2>>
dla HPSów i MH powinno to być następująco:
*70W ok.5cm
*100W ok.5-10cm
*150W ok.10cm
*250W ok.15-20cm
*400W ok.30-40cm
*600W ok.60cm
*1000W ok.80-100cm


Jeżeli dożuci się skuteczne chłodzenie oraz szybę między ogródkiem i lampą te odległości mogą i spadną o ok. połowę jak nie więcej <<np. z chłodzeniem i szybą 5mm moje rośliny są w odległości 5cm od 250W HPSa>>
Jak ktoś już napisał jeżeli przytrzymasz rękę przy lampie przez ok. 30sek i nie będzie ci gorąco to twoim maleństwom też nie powinno być gorąco.

Czym chłodzić Lampy?

Napewno nie wodą :) ,a tak poważnie bardzo dobrze nadają się do tego Wiatraki komputerowe o wielkości 80mm<czyli takie jak z zasilaczy oraz cichych wentylatorów z procka> aczkolwiek chłodzenie HPS 600W i większych wiatraczkiem z komputera może być niepraktyczne i nieefektywne wtedy lepiej już wrzucić jakieś metalowe przemysłowe wiatraki o małych średnicach lub robić szczelną obudowę czyli tzw. "cool tube"
tu link
http://www.overgrow.com/growfaq/1432

Czy Lustro jest dobre do wyłożenia boxa aby odbijało światło?
Nie!!! Lustro nie jest dobrym materiałem aby wyłożyć nim Boxa.
Ponieważ lustro odbija światło a nie rozprasza go a nasze roślinki nielubią takiego światła potrzebują rozproszonego światła.

=========================================================
EDIT: --> nie na tym polega problem: Lustra pochłaniają po prostu duża cześć światła: światło zanim zostanie odbite przechodzi przez warstwę szkła: i po odbiciu tak samo:
=========================================================

Najlepiej światło rozprasza mylar<ale prawdziwy nie jakieś tam koce ratunkowe>
Na 2 miejscu jest biała farba
Na 3 miejscu jest folia Aluminiowa
Inne sposoby wyłożenia boxa nie interesują nas.

Ile będzie kosztować sprzęt do oświetlenia mojego boxa?
W zależności do powierzchni boxa?
Wpierw musisz obliczyć jaką masz powierzchnie boxa a następnie ile światła ci potrzebne możesz skorzystać z kalkulatora lumenów:
http://hyperreal.info/~emes/lumens/
następnie musisz wybrać odpowiednie źródło światła które są opisane wyżej.
Uogólniając do małych boxów lepiej nadają się świetlówki ponieważ HPSy o niskich mocach są droższe od świetlówek.

Świetlówki:
Statecznik 40W-ok.10zł
Starter- ok.2zł
świetlówki rury:
*18W-1100 lm ok.4zł
*40W-4000 lm ok.15zł
<<czyli zestaw który daje 4000lm kosztuje ok.30zł>>
oprawki??zł
<<zestaw bardziej kompaktowy lecz mniej efektywny 2200lm koszst ok.20zł>>

Świetlówki kompaktowe(czyli lampy energooszczędne)
Lampa 20W ok.15zł 1100 lm
+
Oprawka E27- ok.2zł
<<drogi zestaw lecz nieskomplikowana budowa takiego zestawu oraz kompaktowe rozmiary>>

HPS i MH:

Statecznik(balast)zależnie od mocy:
100W ok.20zł
150W ok.30zł
250W ok.50zł
400W ok.60zł
600W ok.80zł
1000W ??
<<jest to najdroższa część zestawu>>

Zapłonnik elektroniczny:
jest uniwersalny od 100-400W ok.40zł
400-600W ok.60zł

LAMPA:
ceny są różne ale mniej więcej od 20zł do 60zł za lampy o mocach 100W-600W
są też o podwyższonej skuteczności świetlnej lecz cenny aż tak bardzo nie wzrastają.

Oprawka E40
ok. 20zł

Obudowa w zależności czy kupna czy wykonana samemu może kosztować od kilku złotych do kilkudziesięciu za kupiona w sklepie.

[Jak wypatrzycie jakieś błedy to zmieniajcie i sprobojcie zgadnąć co znaczy ten znaczek –]
Ostatnio zmieniony 25 czerwca 2008 przez Darksouled, łącznie zmieniany 3 razy.
Włókna azbestowe mogą być komplementarne do nici DNA.
  • 9 / / 0
Co lepsze:

Philips MASTER SON-T PIA Plus 250 W HPS :
33200 lumenów,
Wskaźnik oddawania barw[Ra8 ]25,
Temperatura barwowa[K ]2000

czy:
Osram NAV-T SUPER 4Y-(4 lata wydatności) 250 W HPS :
33000 lumenów
Wskaźnik oddawania barw [Ra] <= 39
Temperatura barwowa[K ]2000

PROSZE O ODPOWIEDZ
  • 645 / 3 / 0
Nieprzeczytany post autor: Fubar »
Moim zdaniem ta wydajniejsza.
opcjonalnie: tańsza.
Wszystkie lampy HPS maja praktycznie takie samo widmo: Poza lampami argo.
Włókna azbestowe mogą być komplementarne do nici DNA.
  • 1734 / 16 / 0
Nieprzeczytany post autor: Mr.LaTacha »
ile wrzucić świetlówek energooszczędnych żeby uzyskac idealne widmo...
załóżmy że na każde 1000lumenów hps'a ile nalezy dołożyć lumenów świetlówki energooszczędnej?

Mam HPS'a 250W Son-t philipsa i chcialbym wpieprzyc pare swietlowek energooszczednych (opcjonalnie)zeby rosliny sie mniej wyciagaly bo mam niskiego boxa (140cm)...
Piotrek uczy, Piotrek radzi, Piotrek nigdy Cie nie zdradzi!
  • 645 / 3 / 0
Nieprzeczytany post autor: Fubar »
LeonardoDaVinci pisze:
ile wrzucić świetlówek energooszczędnych żeby uzyskac idealne widmo...
daruj to sobie :
Włókna azbestowe mogą być komplementarne do nici DNA.
  • 120 / 1 / 0
Nieprzeczytany post autor: TasteOfHaze »
140cm to niejest nisko
Uwaga! Użytkownik TasteOfHaze nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 243 / / 0
Nieprzeczytany post autor: CANY »
Jeżeli szukać zalet wśród rtęciówek to będzie cięzko, jedyne co dobrego o nich słyszałem to że uzupełniają widmo którego nie mają hps'y, al ewydajność mają małą!
  • 225 / 5 / 0
czego będe jeszcze potrzebował mam samą żaruwkę HPS oraz rtęciuwkę , co nalerzy jeszcze do niech przyłączyć aby po wpięciu do sieci normalnie chodziły ??
Podłączyć mózg..
Nie- tak naprawdę chodzi o to, że nie piszecie w działach, które nie są do tego przeznaczone.
Polecam indoor/podstawy i poczytać trochę gdyż na wasze pytania są już odpowiedzi umieszczone na forum.
Zamykam wątek.
Uwaga! Użytkownik Sweet Bulldog nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 12 / / 0
Witam. Mam mały dylemat którą lampę kupić do boxa. Wypatrzyłem sobie 2 lampeczki: http://allegro.pl/lampa-sodowa-hps-pl90 ... 99770.html i http://allegro.pl/lampa-sodowa-hps-250w ... 83128.html Zastanawia mnie mianowicie czemu ta 400W jest tańsza niż ta 250W? Jakie są różnice między nimi? Oprócz mocy, ceny, rozmiarów oczywiście :rolleyes: i która byłaby lepsza do boxa? Bo jestem w stanie wydać ciut więcej. Pytanie tylko czy warto ;-) Proszę o szybką odpowiedź
Pozdrawiam
ODPOWIEDZ
Posty: 13 • Strona 1 z 2
NarkoMemy dodaj swój
[mem]
Artykuły
Newsy
[img]
Jacht z kokainą o wartości 80 milionów funtów zmierzał w stronę Wielkiej Brytanii

Prawie tona „narkotyku klasy A” została znaleziona na jachcie płynącym z wysp karaibskich do Wielkiej Brytanii. Jej rynkowa wartość została oszacowana na 80 milionów funtów.

[img]
Handel narkotykami: Rynek odporny na COVID-19. Coraz większe obroty w internecie

Dynamika rynku handlu narkotykami po krótkim spadku w początkowym okresie pandemii COVID-19 szybko dostosowała się do nowych realiów, wynika z opublikowanego w czwartek (24 czerwca) przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) nowego Światowego Raportu o Narkotykach.

[img]
Meksyk: Sąd Najwyższy zdepenalizował rekreacyjne spożycie marihuany

Sąd Najwyższy zdepenalizował w poniedziałek rekreacyjne spożycie marihuany przez dorosłych. Za zalegalizowaniem używki głosowało 8 spośród 11 sędziów. SN po raz kolejny zajął się tą sprawą, jako że Kongres nie zdołał przyjąć stosownej ustawy przed 30 kwietnia.