Światowy Dzień Narkotyków 2022: wydarzenia organizowane na całym świecie podnoszą świadomość

Światowy Dzień Narkotyku 2022: wydarzenia organizowane na całym świecie podnoszą świadomość wyzwań związanych z narkotykami w sytuacjach kryzysowych po opublikowaniu Światowego Raportu Narkotykowego.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

www.europeantimes.news

Odsłony

30

Światowy Dzień Narkotyku 2022: wydarzenia organizowane na całym świecie podnoszą świadomość wyzwań związanych z narkotykami w sytuacjach kryzysowych po opublikowaniu Światowego Raportu Narkotykowego.

Biura terenowe UNODC, 1 lipca 2022 r. — W ramach projektu Międzynarodowy Dzień Przeciwko Narkomanii i Nielegalnemu Handlowi, czyli Światowy Dzień Narkotyków, obchodzony jest 26 czerwca każdego roku, aby wzmocnić działania i współpracę na rzecz stworzenia świata wolnego od narkomanii.

Każdego roku osoby, społeczności i różne organizacje na całym świecie, od społeczeństwa obywatelskiego po sektor prywatny, dołączają do obchodów Światowego Dnia Narkotyków, aby pomóc w podnoszeniu świadomości na temat głównego problemu, jaki nielegalne narkotyki stanowią dla społeczeństwa.

Tematem Międzynarodowego Dnia Przeciwko Narkomanii i Nielegalnemu Handlowi 2022 było „Rozwiązywanie problemów związanych z narkotykami w kryzysach zdrowotnych i humanitarnych”. Zapewnienie dostępu do leków kontrolowanych, zagwarantowanie opieki, leczenia i usług opartych na dowodach oraz zapobieganie negatywnym zachowaniom radzenia sobie poprzez wsparcie znalazły się wśród wezwań do działania podkreślonych zarówno w dniu dzisiejszym, jak i w Biurze Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC). World Drug Report 2022, uruchomiona w zeszły poniedziałek.

Na całym świecie w poniedziałek 27 czerwca biura regionalne i biura wsparcia UNODC obchodziły Światowy Dzień Narkotyków i przedstawił główne ustalenia World Drug Report 2022.

W Mexico City szefowa koordynacji UNODC, Mariana Alegret, dołączyła do corocznego wirtualnego wydarzenia Światowego Dnia Narkotyków organizowanego przez Krajową Komisję Przeciwdziałania Uzależnieniom, prezentując raport prasie, decydentom narkotykowym i opinii publicznej. O wydarzeniu usłyszeli również przedstawiciele ministerstw zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i spraw zagranicznych, a także Prokuratury Federalnej.

W Kiszyniowie w Mołdawii UNODC zorganizował poranek przy kawie z mediami, policją i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (CSO), podczas którego Simon Springett, koordynator rezydent ONZ w Mołdawii wyjaśnił, że „oprócz Covid-19 i wojny w naszym sąsiednim kraju, jesteśmy również zwalczanie kryzysu związanego z używaniem narkotyków, zwłaszcza nowymi substancjami psychoaktywnymi”.

Dzięki otwartym dyskusjom i wystawie zdjęć dziennikarze obecni na wydarzeniu mieli okazję zapoznać się z wynikami współpracy pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego świadczącymi usługi socjo-medyczne osobom zażywającym narkotyki a policją w Kiszyniowie. Zastępca policji Aleksiej Grosu mówił o tym, jak współpraca pomogła „zmienić mentalność policji w stosunku do osób zażywających narkotyki, które obecnie koncentrują się na oferowaniu osobom zażywającym narkotyków potrzebnego wsparcia poprzez kierowanie ich do CSO, które mogą zapewnić pomoc socjo-medyczną”. Ina Tcaci z UNODC podkreśliła, że ​​dziesięć lat temu taka współpraca była prawie niemożliwa.

Constantin Cearanovski, reprezentujący organizację Positive Initiative CSO, opowiedział z własnego doświadczenia, jak policja odegrała pozytywną rolę w motywowaniu osób zażywających narkotyki do leczenia i rehabilitacji, a dr Lilia Fiodorov, narkolog w Republican Narcology Dispensary, poinformowała, że ​​jest w stanie pomóc 25 uchodźcom. którzy od początku wojny na Ukrainie byli leczeni odwykowo.

W Abidżanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, UNODC uczciło Światowy Dzień Narkotyków czterema dniami wydarzeń (25-29 czerwca), do których dołączyły władze krajowe i CILAD, międzyresortowy komitet ds. walki z narkotykami (z powodu jego akronimu w języku francuskim). Ponad 250 uczestników wzięło udział w inauguracji World Drug Report w zeszły poniedziałek, a jeszcze więcej dołączyło online.

Jak podkreśla World Drug Report 2022, Afryka Zachodnia i Środkowa jest mocno dotknięta problemem narkotykowym, mimo że od dawna uważana jest za zwykłą strefę tranzytową. „W kontekście kryzysów zdrowotnych i humanitarnych Afryka Zachodnia i Środkowa musi nadal inwestować w gromadzenie i analizę danych, podzielonych według płci i wieku, aby wzmocnić wczesne ostrzeganie i reakcje oparte na dowodach” – powiedział dr Amado Philip de Andrés, dyrektor UNODC dla regionu, przemawiając na wydarzeniu.

Wybrzeże Kości Słoniowej, podobnie jak inne kraje nadbrzeżne Afryki Zachodniej, stoi w obliczu napływu narkotyków przemycanych z Ameryki Łacińskiej, o czym świadczą niedawne konfiskaty kokainy u wybrzeży Abidżanu w marcu 2021 r. i kwietniu 2022 r. Generał Vagondo Diomandé, minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa , mówił o tym wyzwaniu: „Władze Wybrzeża Kości Słoniowej nadal są zaangażowane w zwalczanie nielegalnego handlu narkotykami przy wsparciu UNODC, czego dowodem jest przygotowanie projektu ustawy odnoszącej się do walki z handlem i nielegalnym używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów, a także narodową strategię przeciwko przestępczości zorganizowanej”.

Oceń treść:

Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
  • Szałwia Wieszcza

Autor: Hitori

S&S: Sam w nocy w pokoju, Zdałem akurat ostatnią maturę

Doświadczenie: chyba duże, nie chce mi się pisać

  • Inne

~Narkoza~

Poziom doświadczenia (0.-10.): -10... nie mam doświadczenia, choć pare razy miałam zamiar wziąść, jednak stara mnie kontroluje.

Metoda zażycia: zastrzyk+gaz+tabletki


  • Szałwia Wieszcza

Autor: electrofreak

Set & settings: własny pokój, sam w domu, paliłem przez okno

Dokładne dawkowanie: SD ekstrakt x10, ile nie wiem dokładnie - więcej w TR

Wiek: 21

Doświadczenie: salvia po raz pierwszy, tzn. paliłem susz brak efektów, wcześniej MJ, pixy, benzydamina, GBL, LSD, najróżniejsze stymulanty, różne mixy, sporo w szpitalu na różnych opiatach, coś tam jeszcze było, generalnie różnorodne, ale bez szału

  • LSD-25
  • Pozytywne przeżycie

Kameralny zlot psychonautów, których poznałem na forum internetowym dla nastolatków. W nocy cierpiałem z bliżej mi nieznanych powodów na bezsenność, przez co miałem trochę obniżone samopoczucie. Bałem się, że wpłynie to źle na mój eksperyment z LSD, jednak zupełnie niepotrzebnie.

12.20
Cała ekipa zebrała się w domu E. Jako, że nadeszła pora obiadowa postanowiliśmy zaserwować sobie dania główne.
K. spożył 2mg 25D-NBOME
F. spożył 25mg 4-ho-met
E. spożył 200uq LSD ( 1 blotter z serii "May Calender" )
Ja spożyłem 100uq LSD ( 1/2 blottera z serii "May Calender")