Psychofarmakologia 10 - Buspiron

Psychofarmakologia 10 - Buspiron

10
Buspiron
tłum. M. Rzewuska
Buspiron (Spamilan, BuSpar) jest nowym lekiem, pochodną azaspironu. Jest inny niż benzodiazepiny; bywa stosowany jako ważny środek alternatywny w leczeniu zaburzeń lękowych (ryc. 10-1). Poza działaniem przeciwlękowym wywiera wpływ uspokajający i nasenny. W odróż­nieniu od benzodiazepin cechuje go słaby potencjał uzależniający; nie powoduje objawów odstawienia, sedacji ani upośledzenia zdolności poznawczych.
DZIAŁANIE FARMAKOLOGICZNE
Buspiron dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, niezależnie od tego, czy jest przyjmowany z posiłkiem; jest metabolizowany przez wątrobę i nerki. Osiąga maksymalne stężenie we krwi po 60 - 90 min od podania. Krótki okres półtrwania (2-11 h) oraz brak aktywnych metabolitów umożliwiają stosowanie buspironu trzykrotnie w ciągu doby.
W odróżnieniu od benzodiazepin i barbituranów, których działanie jest związane z komplek­sem GABA-kanał chlorowy, buspiron nie działa na ten kompleks. Działanie jego wynika raczej z wpływu agonistycznego lub częściowo agonistycznego w stosunku do receptorów serotoniner-gicznych 5-HT1A. Niektóre doniesienia świadczą o wpływie buspironu na neurony dopaminergiczne, ale nie wiąże się to z właściwościami klinicznymi ani z profilem objawów niepożądanych.
WSKAZANIA
Podstawowym wskazaniem do stosowania buspironu są zaburzenia lękowe, zwłaszcza zaburzenie lękowe uogólnione. Wiele doniesień wskazuje na przydatność buspironu w opanowy­waniu lęku i zachowań agresywnych u osób z zaburzeniami osobowości. Można go stosować w leczeniu zaburzeń emocjonalnych i zachowania u pacjentów ze zmianami organicznymi o.u.n. i u osób w podeszłym wieku. Jest stosowany jako lek dodatkowy nasilający działanie fluoksetyny (Prozac) w depresjach i w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych. Szereg badań świadczy o tym, że nie jest skuteczny w lęku napadowym. Ze względu na odmienny mechanizm działania nie zaleca się go stosować w zespołach odstawienia benzodiazepin, alkoholu i innych leków o działaniu uspokajającym. Dostępne dane przemawiają za tym, że jest bezpieczny i skuteczny u osób w starszym wieku; u chorych tych jest stosowany w dawkach takich samych jak u ludzi młodszych.
Równoczesne podanie buspironu i benzodiazepin ma zarówno dobre, jak i złe strony. Dobroczynne działanie benzodiazepin pojawia się natychmiast po zażyciu leku, a pełny efekt
O
tmp9B0-1.jpg
Ryc. 10-1. Budowa cząsteczkowa buspironu
90 Farmakoterapia w zaburzeniach psychicznych
kliniczny występuje w ciągu niewielu dni leczenia. Buspiron nie wywiera natychmiastowego działania, a efekt leczenia pojawia się po 2-4 tyg. od początku terapii. Niekiedy natychmiastowy efekt sedatywny benzodiazepiny jest pożądany, ale działanie to jest powiązane z upośledzeniem motorycznym i funkcji poznawczych, np. pamięci. Największym zagrożeniem związanym ze stosowaniem benzodiazepin jest ich potencjał uzależniający i ryzyko wystąpienia objawów abstynencyjnych po przerwaniu leczenia. Buspiron jest wolny od tych działań (nawet u osób z grupy dużego ryzyka uzależnienia).
Opisano zwiększony efekt terapeutyczny w depresjach po dołączeniu buspironu do leków przeciwdepresyjnych i w połączeniu z pindololem (Visken) antagonistą receptorów beta--adrenergicznych.
WSKAZÓWKI KLINICZNE
Buspiron jest dostępny w tabletkach po 5 i 10 mg, zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od 5 mg doustnie 3 x dz. Co 2 - 3 dni dawkę można stopniowo zwiększać o 5 mg do 15 - 30 mg. Dawka maksymalna wynosi 60 mg na dobę.
W leczeniu pacjentów, którzy dotychczas nie przyjmowali benzodiapezin, buspiron jest równie skuteczny jak one; nie jest jednak równie efektywny u tych chorych, którzy uprzednio byli leczeni benzodiazepinami. Przyczyną tego prawdopodobnie jest brak działań euforyżującego i sedatywnego, występujących bezpośrednio po zażyciu benzodiazepin. Największym problemem klinicz­nym jest rozpoczynanie leczenia buspironem u pacjentów, którzy przyjmują benzodiazepiny. W tych przypadkach są dwie możliwości: po pierwsze, można powoli odstawiać benzodiazepiny i stopniowo włączać buspiron; po drugie, możliwe jest rozpoczęcie leczenia buspironem, kontynuując podawanie benzodiazepin, i dopiero po 2-3 tyg. podawania buspironu powoli odstawia się benzodiazepiny. Niektóre wstępne doniesienia wskazują, że w stanach lęku, w których ani buspiron, ani benzodiazepiny nie dały poprawy, skuteczne może być stosowanie łączne obu leków. Buspiron można stosować u osób w starszym wieku; nie ma doniesień o stosowaniu leku u dzieci.
OBJAWY NIEPOŻĄDANE
Najczęstszymi objawami niepożądanymi podczas stosowania buspironu są: bóle głowy, nudności, zawroty głowy, nerwowość, nadwrażliwość na światło, suchość w ustach, biegunka i rzadko bezsenność. Buspiron nie powoduje senności; niektórzy pacjenci zgłaszają nieznacznie nasilony niepokój, ale objawy te mogą być związane z niepełnym ustąpieniem lęku. Nie opisano zgonów po przedawkowaniu buspironu, a średnia dawka śmiertelna jest 160-550 razy większa od terapeutycznej. Należy zachować ostrożność podczas leczenia buspironem pacjentów ze schorze­niami nerek lub wątroby, a także kobiet w ciąży i karmiących piersią, chociaż nie wiadomo, czy lek przenika do mleka.
INTERAKCJE
W jednej publikacji doniesiono o zwiększeniu stężenia haloperydolu we krwi podczas łącznego stosowania z buspironem. Buspironu nie wolno stosować u osób leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO); przed włączeniem leków z grupy IMAO wymagany jest odstęp co najmniej dwutygodniowy.
Buspiron nie wykazuje krzyżowej tolerancji z benzodiazepinami, alkoholem i barbituranami, należy więc zachować ostrożność przy włączaniu go u pacjentów, którzy używali bądź nadużywali leków działających depresyjnie na o.u.n.
Więcej na ten temat zob. w: T.W. Uhde, M.E. Tancer: Buspirone, CTP/VI, rozdz. 32.9, s. 1957-1961.

Kategorie

Komentarze

nie działania farmakologiczne a farmakokinetyczne, albo farmakokinetyka po prostu

Zajawki z NeuroGroove
  • Metoksetamina
  • Retrospekcja

dobre nastawienie, samotny, acz przyjemny wieczór.

Samotna, przedświąteczna dysocjacja w akademickim pokoju – współlokatorka pojechała do domu, ja kolejny raz robię sobie prezent w postaci wewnętrznej podróży. Może to niedobrze…
Mój pierwszy raport opisywał pierwszą porządną podróż, jaką odbyłam na tej substancji. Napisałam go jakieś 2 miesiące temu. Od tej pory, zażyłam substancję jakieś dziesięć razy. Może przesadzam, tym bardziej, że już jestem umówiona na kolejną sesję z MXE – tym razem z najlepszą kumpelą.

  • Pseudoefedryna
  • Tripraport

Chęć spróbowania czegoś nowego(czyli to co lubię najbardziej), więc byłem wesoły i zadowolony(z natury też taki jestem). Głównie przebywałem z moimi dobrymi przyjaciółmi.

Słowem wstępu: Ten tripraport piszę głównie dlatego że mało jest informacji o pseudoefedrynie.

  • KlonazepamNazwa substancji - 4 (6?) x Clonazepamum 2 mg + duzo alkoholu + 1.5 g haszu
Doswiadczenie - amfetamina, kokaina, efedryna, xtc, kodeina, tramadol, clonazepam, diazepam, alprazolam, zolpidem, flunitrazepam, trazodon, rysperydon, dekstrometorfan, marihuana, haszysz, propan - butan, karbamazepina


  • LSD-25

Kiti, dziewczyna lat 23 i Henryk, chłopak lat 27, w ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie razem i osobno brali zarówno LSD, MDMA jak i ich rozmaite kombinacje. Kiti jest studentką i kuglarką, henryk ćwiczy hatha jogę. Ich ciała są zdrowe, a umysły spokojne i zadowolone. Kartony z Hoffmanem na rowerze, sprawdzone i dobre, Kiti póltora, Tomi dwa i pół. Czwartek, piękna pogoda, częsciowo opuszczony kamieniołom.

Ok 11 schodziliśmy po skalnych półkach w dół, do wielkiej dziury w ziemi z małym skrawkiem zieleni, kilkoma kamiennymi platformami i dużym, ślicznym "jeziorkiem". Pojawił się lekki fizyczny dyskomfort, nie mogłem znaleźć sobie miejsca. Zaczęliśmy oczyszczać przybrzeżną wodę - cała masa plastikowych i szklanych butelek, opakowań od czipsów i "robaków czerwonych No. 2". Apel: kto zostawił śmieci w jakimś zielonym miejscu niech je stamtąd zabierze, żaby będą wdzięczne.