Świetlica / Drop-in

Forma redukcji szkód. Bezpieczne miejsce służąca osobie uzależnionej dla zaspokojenia jej podstawowych potrzeb takich jak skorzystanie z toalety, pralni, pokoju higienicznego, czy wymiany sprzętu do iniekcji. Dostęp do świetlicy jest mało sformalizowany i bezpłatny, jest to forma pomocy stawiająca osobie z niej korzystajacej najmniej wymagań.