Poradnia Uzależnień Centrum Redukcji Szkód „Return”

Opis placówki: 

Przyjmowani pacjenci pełnoletni.

Dla osób z problemem narkotykowym i alkoholowym: poradnictwo; psychoterapia indywidualna; grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia, terapeutyczne; grupy zapobiegania nawrotom.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym: poradnictwo; grupy wsparcia i edukacyjne.

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję po ukończonym programie leczenia: grupy wsparcia i edukacyjne; grupy zapobiegania nawrotom.

Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków; program wymiany igieł i strzykawek; świetlica Drop-in.

Dla wszystkich klientów/ pacjentów poradni konsultacje prawne.

Działania outreach'owe (pozaplacówkowe, niestacjonarne): streetworking; partyworking; networking.

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz: 12:00- 18:00

(wg. http://www.narkomania.org.pl/, dostęp 30.03.2015)

Placówka nastawiona przede wszystkim na Redukcję Szkód.
Pracownicy placówki prowadzą ogólnopolską poradnię internetową pod adresem http://www.narkomania.org.pl/

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres: 
ul. Kościuszki 67, Wrocław, 50-008
Województwo: 
Telefon stacjonarny: 
+48 713112406
Telefon komórkowy: 
605 096 256
Ostatnia aktualizacja placówki: 
31/03/2015 - 13:30
Ocena placówki przez czytelników hyperreala
Baza materialna - ocena położenia placówki, komfortu zakwaterowania (jeśli dotyczy), wszelkiego rodzaju wyposażenia
Ocena kadry - ocena profesjonalizmu, kompetencji i sposobu odnoszenia się pracowników placówki do korzystających z pomocy.
Jakość pomocy - ocena wartości oferowanych form pomocy, oraz sposobu ich realizowania. Czy placówka potrafi dobrać właściwą formę pomocy, uwzględnia indywidualne potrzeby? Czy wszystko (psychoterapia, leczenie, proces detoksykacji, poradnictwo, edukacja, warsztaty, grupy wsparcia...) jest sprawnie zorganizowane i prowadzone?
Zasady i wymagania - czy obowiązujące w placówce zasady i wymogi wobec korzystającego z pomocy są sensowne i zrozumiałe? Motywują, czy raczej zniechęcają?
Atmosfera - najbardziej subiektywna z kategorii. Ogólne wrażenie w kwestii nastrojów i emocji jakie panują w placówce
Baza materialna: 
0
Brak głosów
Ocena kadry: 
0
Brak głosów
Jakość pomocy: 
0
Brak głosów
Zasady i wymagania: 
0
Brak głosów
Atmosfera: 
0
Brak głosów