Działania pozastacjonarne / streetworking

Wszelkiego rodzaju działania, które pracownicy/wolonariusze placówki prowadzą poza jej terenem. Zazwyczaj są to działania z zakresu szeroko rozumianej Redukcj Szkód.