REKLAMA




Legalizacja medycznej marihuany w Tajlandii?

Sondaż przeprowadzony w całej Tajlandii na początku tego miesiąca sugerował, że Tajowie są zasadniczo za tym, aby marihuana została dopuszczona do użytku medycznego.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

TajskiEpizod.pl
Komentarz [H]yperreala: 
Tekst stanowi przedruk z podanego źródła, zmieniliśmy jedynie nazbyt optymistyczny, wprowadzający w błąd tytuł.

Odsłony

63

Narkotyki w Tajlandii to bardzo niebezpieczny temat, który zazwyczaj wiąże się z poważnymi problemami oraz pobytem w więzieniu. Pomimo luźnej atmosfery panującej w Tajlandii, używanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych [?] jest zabronione. Turystom radzi się zachowanie szczególnej ostrożności i absolutne unikanie kontaktu z osobami nakłaniającymi do zakupu narkotyków. Kara śmierci za przestępstwa narkotykowe nadal obowiązuje i o ile stosowana jest raczej w najcięższych przypadkach związanych z importem zakazanych substancji, to jednak pobyt w tajskim więzieniu również do przyjemności nie należy.

Narkotyki w Tajlandii zostaną zalegalizowane?

Twarde podejście do kwestii wszelkich nielegalnych używek zaczyna się zmieniać, czego dowodem jest badanie przeprowadzone w całej Tajlandii pokazuje jak bardzo zmienia się postrzeganie narkotyków, szczególnie marihuany. W badaniu tym zapytano 1250 osób o ich stosunek do marihuany i jej ewentualnej legalizacji do celów medycznych. Sonda pod nazwą „Marihuana: przydatna, czy karalna?” została przeprowadzona w dniach 16-17.08.2018, a jej wyniki prezentujemy poniżej.

Narkotyki w Tajlandii – sonda

Sondaż przeprowadzony w całej Tajlandii na początku tego miesiąca sugerował, że Tajowie są zasadniczo za tym, aby marihuana została dopuszczona do użytku medycznego. Około 68% pytanych stwierdziło, że słyszało doniesienia o przydatności używania marihuany w medycynie, a 72% uznało, że powinna być legalna z powodów medycznych.

Jednocześnie 25% respondentów nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że legalizacja leku miałaby szkodliwy wpływ, który byłby niekontrolowany i może zachęcać do ogólnego zażywania narkotyków i prowadzić do większej przestępczości. Reszta nie wyraziła opinii lub nie wiedziała, jak odpowiedzieć.

Około 53% uważa, że ​​szpitale były najlepszym sposobem kontrolowania i podawania leku. 29% pytanych uważa, że policja powinna być odpowiedzialna za egzekwowanie prawa, natomiast 19% wskazało na słabą edukację w zakresie narkotyków. Prawie 9% zaapelowało o modyfikację prawa w Tajlandii zgodnie z prawem w innych krajach.

Narkotyki w Tajlandii – podsumowanie

Sondaż nie pytał, czy marihuana powinna zostać zalegalizowana do celów rekreacyjnych, jak miało to miejsce w innych krajach na całym świecie. Cel legalizacji został określony jedynie jako uzasadniony medycznie. Jednak duży odsetek osób zgadzający się na zmiana prawa, jest dowodem na zmieniającą się mentalność Tajów. Z pewnością będzie to prowadzić w przyszłości do ocieplenia wizerunku marihuany, jako zwykłej używki, na równi z alkoholem i tytoniem.

Oceń treść:

Brak głosów
randomness