REKLAMA
Komisja Rządowa przedstawi premierowi plan zwalczania narkomanii

Artykuł z "Życia Warszawy" z 16 VI 1981; rozdział "Granicy"

Komisja Rządowa przedstawi premierowi plan zwalczania narkomanii

Komisja Rządowa przedstawi premierowi plan zwalczania narkomanii
rozdział książki pt "Po tej stronie granicy" (do spisu treści)
okładka tak się prezentuje okładka


"Życie Warszawy"
16 VI 1981

Opublikowany ostatnio na łamach prasy apel młodzieży szkół warszawskich w sprawie narkomanii wywołał duży rezonans społeczny. Prośba o pomoc i energiczne działanie skierowana do władz i społeczeństwa ponownie zwróciła uwagę na to zjawisko, którego groźba nie zawsze była w przeszłości należycie uświadamiana. Prezes Rady Ministrów, gen. armii W.Jaruzelski polecił zajęcie się tym problemem Komisji Koordynacyjnej do spraw Umacniania Praworządności i Przestrzegania Porządku Publicznego. 15 bm na posiedzeniu prezydium komisji pod kierownictwem jej przewodniczącego gen.dyw.Czesława Kiszczaka z udziałem przedstawicieli resortów zdrowia i opieki społecznej, oświaty i wychowania, sprawiedliwości, pracy, płac i spraw socjalnych oraz Prokuratury Generalnej PRL, Komendy Głównej MO i Szefostwa Służby Zdrowia WP omówiono najważniejsze przedsięwzięcia w dziedzinie zapobiegania i zwalczania narkomanii. W najbliższych dniach komisja koordynacyjna przedstawi prezesowi Rady Ministrów szczegółowy plan zwalczania tego zjawiska.
"Po tej stronie granicy" (do spisu treści)

Kategorie

randomness