Placówka stacjonarna

Placówka rehabilitacyjna , w której przebywa się w sposób ciągły. Zapewnia ona kompleksową terapię w ramach programu o określonym czasie trwania (krótko, średnio bądź długoterminowego).Placówka taka oferuje zakwaterowanie, a w wypadku młodzieży zazwyczaj umożliwia kontynuowanie nauki w szkole znajdujacej się na terenie lub poza terenem placówki. Dzięki odcięciu od swojego zwykłego środkowiska i przebywaniu w społeczności nastawionej na terapię, osoba uzależniona uczy się radzić sobie z problemami w sposób konstruktywny oraz doceniać wartość własną i interakcji z innymi ludźmi. Wiele placówek tego typu posiada bogatą ofertę dodatkowych zajęć, pozwalających na zebranie ciekawych doświadczeń i nabycie przydatnych umiejętności.

Znaczna część placówek stacjonarnych korzysta z możliwości kierowania potrzebujących tego osób po programie do hosteli i mieszkań readaptacyjnych.