Terapia indywidualna

Terapia indywidualna zakłada bezpośredni kontakt pacjenta z terapeutą bez udziału osób trzecich.

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień CPR Sp. z o.o. Program „Familia” Oddział Terapii Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi, Gliwice

Adres: 
ul. Dębowa 5
Gliwice