Terapia indywidualna

Terapia indywidualna zakłada bezpośredni kontakt pacjenta z terapeutą bez udziału osób trzecich.