Placówka adresowana tylko do dorosłych

Placówka przyjmuje osoby pełnoletnie, tj. powyżej 18 roku życia. Poszczególne placówki mogą precyzować ramy wiekowe deklarując, że przyjmują np. osoby od 18 do 35 roku życia.