Zapobieganie nawrotom

Działania, których adresatami są osoby, które dzięki pomocy placówek terapeutycznych lub samodzielnie wyszły z uzależnienia i utrzymują abstynencję. Wspierają samokontrolę osoby zagrożonej nawrotem, pozwalają jej dzielić się napotykanymi na drodze do utrzymania trzeźwosci problemami i uzyskać w ich sprawie poradę. Ważnym aspektem tych działań jest, obok profesjonalnej, pomoc świadczona sobie wzajemnie przez osoby utrzymujące abstynencję.