Redukcja szkód/ Edukacja i poradnictwo dla osób niezmotywowanych do leczenia

Forma pomocy skierowana do osób używających narkotyków, które w danym momencie nie chcą podjąć terapii (niezmotywowanych do leczenia). Edukacja i poradnictwo dotyczące ograniczania szkodliwości przyjmowania narkotyków.