"Podwójna diagnoza"

Placówki przyjmujące osoby z "podwójną diagnozą", to znaczy jednoczesnym występowaniem choroby psychicznej i uzależnienia od narkotyków.

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień CPR Sp. z o.o. Program „Familia” Oddział Terapii Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi, Gliwice

Adres: 
ul. Dębowa 5
Gliwice