Możliwość kontynuacji nauki

Placówki stacjonarne umożliwiające młodzieży oraz dorosłym kontynuowanie nauki szkolej na różnych szczeblach, na terenie placówki lub poza nim.