REKLAMA
PARPA: Narodowy program profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010

a.

Kategorie

Odsłony

2173
30 maja br. projekt Narodowego Programu został pozytwnie zaopiniowany przez Zespół do spraw Strategii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołany przez Ministra Zdrowia. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Zespoł a także uwag skierowanych w ramach uzgodnień międzyresortowych projekt Narodowego Programu w dniu 2 czerwca br. został przeskazany do Ministerstwa Zdrowia. DOC: Projekt Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Źródło: PARPA
randomness