Narkotyki - przewodnik: marihuana

Rozdział o marihuanie z książki Roberta Palusińskiego.

Ta roślina istniała od zawsze. Wierzący w Boga odnajdą ją w Boskim planie stworzenia w jednym z końcowych dni pracowitego tygodnia. Niewierzący odnajdą konieczność istnienia tej rośiny w ekosystemie jako podstawowego pokarmu sporej gromady gatunków ptactwa [nasiona] czy czynnika oczyszczającego glebę z chwastów, a poprzez swój błyskawiczny wzrost przynoszącego ogromne ilości tlenu do atmosfery i próchnicy do podłoża. Czy to w Boskim planie stworzenia, czy w procesie ewolucji, spotkanie tego cudownego ziela z człowiekiem było nieuniknione. Jak dawno się to stało nie możnia już zapewne określić. Najdawniejsze wykopaliska archeologiczne wskazują, że konopie, ze względu na swe niezwykle mocne włókna były używane w Chinach 8500 lat temu do wyrobu ubrań i powrozów. Pierwsze pisemne przekazy o uprawie i używaniu cannabis sativa zostały sporzadzone w Chinach 5500 lat temu. Warsztaty używające konopnych włókien jako surowca z okresu 2000 lat p.n.e odnaleziono w Egipcie i w osadach na terenie Turcji (ok 800 lat p.n.e.). Wcześni Rzymianie donosili o uprawach na Bliskim Wschodzie i w Mezopotamii. Ubrania z włókien konopnych były odnajdywane przez archeologów w osadach na terenie Europy datowanych na 4000 r. p.n.e. Znaleziska znad brzegu Wołgi sprzed 3000 lat wskazują, że Scytowie uprawiali konopie dla ich włókien, odkrywając jednocześnie inne pożytki płynące z tych roślin. Zbędne przy produkcji kwiaty żeńskie wrzucali do ogniska tworząc dookoła niego krąg i wdychając wydobywający się dym. Rytuał ten przypomniał w dużym stopniu uroczyste spalanie konfiskowanych przez policjantów upraw zapasów czy przechwyconych przesyłek. Jednym z najstarszych zapisów o tej magicznej roślinie pochodzącym z Indii są wersy z Athareva-Verdy sprzed 4000 lat, gdzie Cannabis indica jest postrzegana jako jedna z pięciu świętych roślin w Indiach. Indyjska odmiana konopi - cannabis indica w przeciwieństwie do cannabis sativa była w mniejszym stopniu przydatna do wykorzystywania przy produkcji ubrań ze względu na krótsze i gorszej jakości włókna posiadała (i posiada nadal) bogatszy kwiatostan i wielokrotnie większą zdolność wytwarzania żywicy. To z tą właśnie odmianą arabscy kupcy wędrowali przez Mezopotamię, Bliski Wschód i Egipt do Afryki. Trzecią odmianą konopi odkrytą przez [uwaga!] radzieckiego uczonego Janiszewskiego w 1924 r. jest rosnąca w południowej Syberii cannabis ruderalis. Prawdopodobnie o tej odmianie konopi wspomina znany grecki obieżyświat Herodot w swych zapiskach z ok. 450 r. p.n.e. Herodot miał sposobność uczestniczyć w obrządkach pochówku wodza Scytyjskiego - koczowniczego plemienia, które plątało się po stepach od Turkiestanu do Syberi. Istotnym składnikiem rytualnego pogrzebu było kolektywne wprowadzanie marihuany przez Scytów, co zapewne wywarło spore wrażenie na Herodocie, gdyż skrupulatnie i obszernie to odnotował. Swoją drogą takie przypalanie jak sądzę, mogło dawać spory napęd Scytom do ciągłych podróży przez dosyć nudnawy krajobrazowo step [step by step]. Wracając do radzieckich naukowców w różnych latach czterdziestych naszego wieku spotkała ich przepyszna przygoda w górach Altaj na Syberii odnaleziono groby Scytów pokryte lodem od ok. 400 r. p.n.e. Wewnątrz grobów znajdowały się dobrze zakonserwowane ciała i małe namioty zawierajace miedziane kociołki wypełnione kamykami i lodem oraz ... nasiona konopi! Odmienność tych nasion i ich późniejsze badania przez radzieckich botanikow pozwoliły im stwierdziac że jest to odmiana ruderalis i zgodnie z ich doswiadczeniami zawierajaca mało żywicy.
Ponowne spotkanie Europejczykow z konopiami - a ściślej z używaniem ich jako substancji psychoaktywnej - miało miejsce w pierwszej połowie XIX wieku i było konsekwencja kolonizacji Indii przez anglików i najazdu na Egipt przez Napoleona. Naukowcy powracający z Indii czy też z Egiptu w wyniku poczynionych tam obserwacji rozważali możliwość zastosowania marihuany w medycynie.
W 1839 r. W.B.OShaughnessy zastosował jako pierwszy z powodzeniem cannabis jako środek znieczulający przy bólach reumatycznych, kolce jelitowej u dzieci i bólach tężcowych. Francuski psychiatra Joseph Moreau de Tours zalecał cannabis przy leczeniu chorób psychicznych, zapoznał także Theorhila Gautiera z działaniem haszyszu. Gautier, który był na owe czasy (1844 r.) znaczącą figurą w świecie literackim Fracji, założył wkrótce w Hotel Pimooen w Paryżu "Le Club des Haschischius", gdzie tak znakomite towarzystwo jak: Hugo, Balzac, Gerarde de Nerval, Starszy Dumas i Charles Baudelaire spożywali algierski hasz. Z kolei Anglicy z niepokojem obserwowali wzrost spożycia ganji w ich Indyjskiej kololnii. Parlament Angielski powołał w 1893 r. komisję w celu zbadania tego zjawiska. W siedmiotomowym opracowaniu komisja stwierdziła, że palenie konopi nie pociąga za sobą negatywnych skutków zdrowotnych [na pewno nie większe niż używanie alkoholu] jest mocno zakorzenione w miejscowej tradycji, nie wpływa na zmianę osądów moralnych, stanu psychicznego jednostki czy skłonności do przemocy. Zastosowanie prohibicji w stosunku do konopi jest zdaniem komisji całkowicie nierealne. W Ameryce konopie były nieznane do XVII w., gdy po raz pierwszy na Kubie założono plantację odmiany cannabis sativa. Jednakże plantacja została unicestwiona przez ptaki z ubożnym skutkiem rozprzestrzenienia konopi w basenie Morza Karaibskiego. Uprawa konopi stała się bardzo popularna w Ameryce Płn., a marynarka brytyjska miała tak duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości żagle i wytrzymałe liny, że w Virginii farmerzy byli karani za nieuprawianie konopi. Plantatorami konopi byli zarówno Waszyngton, jak i Jefferson - przodkowie nowoczesnej demokracji. Pośrednio z zapisków w pamiętnikach Waszyngtona możemy wnioskować, że uprawy były nie tylko używane jako rośliny przemysłowe, jako że twórca Stanów Zjednoczonych wyrażał życzenie obecności przy oddzielaniu żeńskich i męskich roślin. Taki zabieg prowadzi do zwiększenia wydzielania żywicy w żeńskich roślinach i ma na celu zwiększenie ilości cannabinoli - substancji psychoaktywnych trawy - w żaden sposób natomiast nie wpływa na polepszenie jakości roślin w zastosowaniu przemysłowym - a wręcz odwrotnie - zmniejsza ilość ziaren. Być może w długie zimowe wieczory ci dwaj wielcy orędownicy swobód demokratycznych, przypalając grass przy kominku wymyślili może nie doskonały, ale dotychczas najlepszy z systemów politycznych.
Powszechność upraw konopi była spowodowana wszechstronnym spożytkowaniem tej niezwykłej rośliny. Plantacje dostarczały włókna, z którego produkowano odzież, liny i papier, z nasion wytłaczano olej o wielorakim użyciu, wytłoczyny zaś stanowiły paszę dla zwierząt. Nie zapomniano przy tym o psychoaktywnej mocy cannabinolu. Po wprowadzeniu upraw bawełny i tanim pozysku drewna dla przemysłu papierniczego, plantacje konopi przestały być opłacalne dla rolników. Na początku XX wieku konopie w Ameryce były używane powszechnie jako ziele lecznicze i jako rewelacyjny zamiennik alkoholu wśród uboższych warstw ludności. Wprowadzona w 1920 r. prohibicja zaowocowała zwiększeniem zainteresowania marihuaną.

DELEGALIZACJA

Co pewien czas do głosu i do władzy dochodzi człowiek ogarnięty, pochłonięty i wypałczony przez ideę, którą głosi. Ponieważ jest wybitnie skoncentrowany na swoim własnym obsesyjnym punkcie widzenia, posiada bardzo dużą energię napędzającą jego własne ego i poprzez to ogromny dar przekonywania. Z reguły jest to wynikiem gigantycznych frustracji powstających z niezaspokojonych potrzeb, impotencja, ukryty homoseksualizm, odrzucenie przez kobiety czy społeczność, które kumulują jego psychiczne i fizjologiczne siły znajdujące ujście w zastępczej formie. Chęc swoiście pojmowanej zemsty i odegrania się na społeczeństwie, do którego ów jednostka jest nieprzystosowana często powoduje rządzę władzy, a poprzez opisane wcześniej unikalne cechy, ogromną pasję i energię (niemalże misje nawiedzonego). Taka osoba [np. A. Hitler] uzyskuje, dominujący wpływ na otoczenie i błyskawicznie pnie się po szczeblach władzy, realizując swoją urojoną ideę fixe. Tego typu człowiekiem był w Stanach Zjednoczonych Henry J. Anslinger. Henry J. AnslingerNie wiadomo co było źródłem jego frustracji, ale lata 20 i 3O-te były dość paranoicznym okresem w historii naszego świata i jego osobowość mogły kształtować te same siły, które pozwoliły dojść Mussoliniemu, gen. Franco i Hitlerowi do władzy. Zezwolić na ludobójstwo Stalinowi, czy wprowadzić alkoholową prohibicję w USA. W 1932 r. Anslinger został komisarzem amerykańskiego Biura d/s narkotyków. Początkowo nie był skoncentrowany na którymkolwiek ze specyfików, jednak w krótkim czasie walka z marihuaną stała się jego obsesją. Anslinger zaangażował wszystkie środki masowego przekazu do potężnej akcji propagandowej przeciw używaniu tego zioła. Z reguły płatne artykuły prasowe opisywały tragiczne skutki używania marihuany: liczne morderstwa dokonywane pod wpływem wizji narkotycznych, skoki przez okno, napady rabunkowe w celu zdobycia paru centów na zakup jointa, historie o uzależnieniu dziatwy szkolnej przez "przyjaznego nieznajomego". Postać "przyjaznego nieznajomego" [friendly stranger] była tak samo groźna i tak samo mocno eksponowana w mediach, jak istniejący w owych czasach Al. Capone i inni ścigani non-stop przez FBI. Plakaty rozwieszane na ulicach miast i wsi infomowały młodzież, że może spotkać się z propozycją poczęstowania jointem właśnie przez "Przyjaznego nieznajomego", po czym obwieszczały, że joint zawiera zabójczy narkotyk [Killer Drug] "Marihuanę", w którym czai się: Morderstwo!, Obłęd!, Śmierć! [Murder! Insanity!, Death!], następnie ostrzegano [Warning]: "handlarze narkotyków są przebiegli: mogą wrzucić trochę narkotyku do twojej herbaty, kawy, cocktailu, itp. czy podać go w papierosach". Inne plakaty informowały, że marihuana jest zabójcą młodzieży [the assasin of youth] (dlaczego nie starszych?), opisywały roślinę: liść, kwiaty, podawały test na wykrycie marihuany, rysunki i zdjęcia roślin, a także opis reakcji fizjologicznych:
"Opinia Dr. Herberta J. Kirchnera naczelnego lekarza miejskich więzień w Los Angeles, mającego szerokie doświadczenie na tym polu: "... Oczy zawsze prezentują się jako szeroko otwarte, lekko wytrzeszczone z białkami zaczerwienionymi (pomarańczowo-czerwone). Oddech posiada charakterystyczny zapach powodowany paleniem marihuany. Nie występują zaburzenia równowagi jak po użyciu alkoholu. Osoba będąca pod wpływem może być wesoła, czasem histeryczna, płacząca lub śmiejąca się, mówiąca bardzo szybko i głośno... W konkluzji należy podkreślić że zarówno przyjmowanie dużych dawek narkotyku w sposób ciągły, jak i okazjonalne zażywanie może spowodować kryminalne działania niezgodne z obowiązującym prawem. Co ważniejsze nawet małe ilości mogą spowodować destrukcję siły woli, zdolności do rozpoznawania i kontro]i myśli i czynów".
I dalej:
"Jest przestępstwem dla każdej osoby zasiew, uprawa, posiadanie, sprzedaż lub rozdawanie Marihuany. To marihuana jest często używana przez kryminalistów dla dodawania sobie odwagi. Najbardziej niebezpieczna ze wszystkiego staje się osoba pod wpływem marihuany za kierownicą samochodu. Jej złudzenia czasoprzestrzenne powodują destrukcję właściwego osądu szybkości i odległości. 80 mil na godzinę wydaje się zaledwie dwudziestką, często gubią tor jazdy, czego skutkiem są fatalne wypadki. Używający marihuany jest degeneratem".
Paranoja propagandowa rozpętana przez Anslingera miała cechy podobne do nagonki na komunistów kreowanej w latach 5O-tych przez Mc.Cartyego, czy poszukiwań imperialistyycznych szpiegów w tym samym czasie w PRL, rozrzucających stonkę na polskie pola ziemniaczane w celu złagłodzenia mieszkańców kraju i osłabienia jego obronności. Po 5 latach intensywnych działań Anslingera w 1937 r. pod wpływem rozsianej wszechogarniającej atmosfery zagrożenia, przerażenia i zwykłej nieświadomości faktycznego stanu rzeczy 46 z 48 stanów Ameryki zdelegalizowało w swoim ustawodastwie używanie marihuany. Pod koniec 1937r. podczas przesłuchań w Kongresie Anslinger zapewniał kongresmenów, że po zapaleniu jointa będą skłonni zabić swojego własnego brata. [Czyżby Anslingerem kierowała podświadoma chęć wymordowania rodzeństwa i gigantycznych rozmiarów kompleks Edypa?] Jedyny głos przeciwko delegalizacji konopi podczas przesłuchań pochodził, co ciekawe, od Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego - lecz został zagłuszony i w końcowej fazie uznano że Cannabis jest narkotykiem, a jego używanie i dystrybucja będą zagrożone karą od 5 do 20 lat za pierwszy przypadek i 10 do 40 lat za recydywę. Opis działań Anslingera, które [gdyby nie tysiące uwięzionych za posiadanie] miały znamiona donkichoterii jest o tyle istotny, że przeforsowany przez niego w iście Goebelsowskim stylu punkt widzenia na używanie marihuany zainfekował rządy i społeczeństwa wszystkich cywilizowanych krajów na okres niemalże 60 lat. Po przejściu na emeryturę Anslinger prowadził w dalszym ciągu swoją misyjną działalność będąc przewodniczącym amerykańskiej delegacji d/s narkotyków w ONZ. W 1961 r. 60 państw podpisało "Uniform Drug Convention", gdzie m.in. deklarowano doprowadzenie do wyeliminowania z użycia konopi w ciągu 25 lat (do 1986 r.).

KONIEC ERY ANSLINGERA

Anslinger zmarł w 1975 r. Jego duch i kreowane przez niego zabójcze wizje morderczych konopi krążą tu i ówdzie, zwłaszcza w umysłach konserwatywnych przepełnionych lękiem przed kontaktem z szerszym oglądem rzeczywistości urzędników oraz w umysłach społecznych działaczy pragnących posiąść odskocznię do zrobienia kariery zawodowego znawcy wszelkich prawd i zajęcia tym samym kilku intratnych posad naraz. Rzeczywistość wygląda zaś nieco inaczej, niż śmiał przypuszczać Anslinger i jego świta. W połowie lat siedemdziesiątych w ustawodawstwie kilku krajów i stanów Ameryki Pn. zaszły znaczne zmiany. W Stanach Zjednoczonych najpierw Alaska, następnie Kalifonia, Kolorado, Ohio, Południowa Dakota, Minnesota i Maine zezwoliły na posiadanie produktów z konopi w ilościach do osobistego użytku. W 1972 r. Christiania - dawne koszary wojskowe w Kopenhadze zostały opanowane przez hipisowskie komuny i rząd duński w ramach socjalnego eksperymentu zezwolił na ograniczonym obszarze wolnego miasta Christiania posiadać "miękkie" narkotyki w celach niehandlowych. Parę lat później rząd holenderski zdecydował się na zalegalizowanie posiadania i używania do 30 g konopi, haszyszu, LSD i innych "soft drugs" przez osoby przebywające na terenie kraju.
Skutki takiej przyzwalającej polityki są zadziwiające: od 1976 r, liczba narkomanów wśród holenderskich osiemnastolatków spadła z 10 do 2 procent! Pod koniec kwietnia 1994 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech wydał wyrok wstrzymujący ściganie osób używających produktów pochodzących z konopi. Nadrenia - Północna Westfalia zezwolila na posiadanie 1O g haszyszu lub marihuany, oraz 0,5 g heroiny, amfetaminy lub kokainy. W Szlezwiku-Holsztynie od 1993 r. można posiadać 30 g haszyszu, 5 g kokainy i 1 g heroiny, zaś w Hamburgu od 1992 r. - 30 g haszyszu i 1 g heroiny lub kokainy.

O ROŚLINIE I JEJ PRZETWARZANIU

Konopie są jednoroczną, zadziwiającą rośliną, o której botanicy wyrażają się stwierdzeniem, że więcej o niej nie wiedzą niż już jest im wiadome. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, istnieją typy odmiany konopi: Cannabis rudealis - rosnąca wyłącznie na terenach pd-wschodniego dawnego Związku Radzkiego; Cannabis indica pochodząca z Półwyspu indyjskiego - rozprzestrzeniona w ciągu ostatnich 30 lat na całym świecie oraz Cannabis sativa pochodząca z centralnej Azji przywieziona do Europy i dalej do Ameryki. W ciągu 200 lat, a zwłaszcza ostatniego 30-lecia rolnicy, farmerzy i plantatorzy - entuzjasi poczynili setki krzyżówek, adaptując rośliny do specyficznych warunków klimatycznych (do czego Cannabis posiada ogromne naturalne uzdolnienia) oraz osiągając porządane przez nich cechy genetyczne jako dominujące (np. silne włókna lub dużą ilość żywicy). CannabisKonopie osiągają wysokość od 0,5 m do 2,5 m, chociaż widywano okazy o wysokości 7 m. Okazy o niższym wzroście są także w normie. Cannabis jest rośliną rozdzielnopłciową tzn. że, w naturze występują osobniki męskie i żeńskie z reguły w proporcji 1:1. W warunkach szczególnych te proporcje mogą ulec zmianie aż do 9:1 w jednym pokoleniu, a nawet zdarza się, że rośliny męskie w jednym cyklu mogą zmienić płeć, stać się dwupłciowe lub całkowicie przekształcić się w roślinę żeńską. Konopie lubią dużo światła, suchą piaszczystą glebę o lekko zasadowym odczynie. Jako bardzo odporne rośliny dobrze radzą sobie z chwastami i mogą rosnąć na różnych glebach w ciężkich warunkach. Plantacje konopi dają bardzo duży przyrost zielonej masy, a także włókien używanych w przemyśle papierniczym. W ciągu 1 roku ilość celulozy pozyskanej z 1 ha upraw konopi jest 4 razy większa niż przyrost masy celulozowej na 1 ha lasu! Zbiory pełnych żywicy kwiatów z tego rodzaju plantacji mogą osiągnąć wagę ok. 1kg/m2. Na północnej półkuli konopie wysiewa się w kwietniu lub w maju. W zależności od warunków pogodowych osobniki męskie osiągają dojrzałość po 10-12 tygodniach. Przez pierwsze dwa miesiące odróżnienie płci u roślin jest niemal niemożliwe. Jedynym wskaźnikiem może być index masy zielonej porównujący wagową różnicę pomiędzy poszczególnymi osobnikami (osobniki żeńskie mają prawie 2 razy większą masę liści od męskich). Pod koniec lata po ok. 3 miesiącach osobniki męskie osiągają dojrzałość, zakwitają i pewnego dnia przed zachodem słońca rozsyłają swe pyłki za pomocą wiatru po okolicy. W ciągu 12 godzin od otwarcia wszystkie kwiaty zostają otwarte i roślina kończy swą egzystencję. Zaczyna usychać, liście stają się żółte, a czubek rośliny pochyla się ku dołowi. Wbrew rozpowszechnianym opiniom liście osobników męskich są wypełnione żywicą zawierającą THC i mogą być przed uschnięciem zebrane. Jeżeli chodzi o cykl życia osobnika żeńskiego może się on odbywać w dwojaki sposób, w zależności czy roślina była zapłodniona czy też nie. W naturalnych warunkach wokół żeńskich roślin znajdują się męskie osobniki i z reguły dochodzi do zapłodnienia. Po ok. 10-14 dni nasiona są już dojrzałe i z chwilą obsypywania się ich z rośliny osobnik żeński umiera. Jeżeli jednak plantator nie dopuści do zapłodnienia usuwając z okolicy osobniki męskie długość życia rośliny wydłuża się, nasiona nie zostają wyprodukowane, wzmożone zaś jest produkowanie żywicy w szczytowych partiach rośliny. W niektórych rejonach Indii plantatorzy, którzy wędrują przez zasiewy wyrywając osobniki męskie nazywani są "Ganga-doktor". Z kolei w Azjii zdarza się po okresie bezpłodnego zakwitnięcia, że rośliny są łamane co zdaniem tamtejszych rolników zwiększa ilość żywicy nawet dwukrotnie. Marihuana jako produkt handlowy to przeważnie wysuszone żeńskie kwiatostany konopi z dodatkiem liścii, także męskich - dobrych odmian, na Zachodzie prasowane w celu zmniejszenia objętości przy transporcie. Ganja z ekstensywnych wielohektarowych plantacji posiada nasiona - gdyż niemożliwe jest usunięcie męskich roślin na powierzchni wielu hektarów. Intensywne uprawy kilku-kilkuset roślin prowadzone przez rolników z Azjii lub entuzjastów z Zachodu dostarczają z reguły dobrej jakości zioła o wysokiej zawartości żywicy często bez nasion. Pięknie brzmiąca nazwa "sinsemilla" pochodzi od hiszpańskiego zwrotu "bez nasion" i jest zarazem pewną gwarancją wysokiej jakości grasu. Jakość i zawartość THC definitywnie można sprawdzić tylko przez wypróbowanie. Zapach, kolor, obecność nasion oraz przybliżony stosunek czubków roślin do ilości liści pozwalają na wstępne oszacowanie stuffu. Jednakże rzeczywista degustacja może zadać kłam wszelkim wcześniejszym doświadczeniom. Sposób wprowadzania trawy do organizmu człowieka został wymyślony dość dawno przez Indian i Hindusów i ogólnie został zaakceptowany na cały świecie. Zapala się po prostu jointa (ręcznie robiony skręt o wielkości zależnej do potrzeb) lub nabija się faję. Dobrą trawę [szczyty] można także popalać w szklanej lufce od "popularnych" [nabicie końcówki w żaroodpomym szkle wystarcza na ok. 10 machów - co powinno - przy dobrym stuffie zadowolić minimum 3 osoby]. Nie da się wprowadzić do organizmu cannabinoli dożylnie lub podskórnie drogą injekcji. Żywica konopna i tym samym cannabinole są nierozpuszczalne w wodzie. Na wciągany gryzący i drażniący dym znawcy doradzają nie przesuszanie liści, ewentualnie fajkę wodną. Psychoatywnyni składnikami ganji są delta 1 i delta 6 - tetrahydrocannabinole [o tej różnorodności może później], w skrócie THC. Badania przeprowadzone przez włoskich naukowców, którzy spalili w specjalnej maszynie 0,4 g jointa dały odpowiedź na pytanie co dzieje się z THC podczas palenia - czyli jaki procent jest wprowadzony do płuc. W zależności od siły inhalacji 50 % do 80 % THC zostało spalone w zarzącej się końcówce jointa. Mniejsza siła wdechu powoduje niższą temperaturę spalania i tym samym mniejsze straty THC. Powolne, długie i delikatne zaciągnięcia powodują nie tylko zwiększenie zawartości THC w dymie, ale również mniejszą ilość szkodliwych substancji ubocznych spalania [np. tlenku węgla] dostających się do płuc, oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenie szkliwa siekaczy przez zbyt gorący dym. Inną ciekawostką było odkrycie, że jedynie 6% THC przedostaje się z dymem do otoczenia, 21% THC pozostaje w niespalonej końcówce jointa [jeżeli taka pozostaje], 50% pozostaje w popiele, a jedynie 23% z całej ilości jest inhalowane przez palacza. Palenie w fajce powoduje ciągły kontakt trawy z wysoką temperaturą żaru, a przez to utratę większej ilości THC - substancji, która jest nieodporna na zbyt wysoką temperaturę. Alternatywą do palenia jest spożywanie czubków roślin lub haszyszu co na pewno jest zdrowsze i jest praktykowane na różne sposoby w Indiach, lecz pociąga za sobą następujące konsekwencje:
1. Działanie THC jest nieco odmienne gdyż pod wpływem gorąca i spalania THC przekształca się w różne proporcje delta-form.
2. Działanie THC jest silniejsze i przedłużone (od 4-8 godzin wobec 0,54 godzin przy paleniu).
3. Kupowana trawa czy haszysz może nieść ze sobą zanieczyszczenia zarówno bakteriologiczne (zobacz: wyrób haszyszu) jak i chemiczne; niektóre plantacje są spryskiwane herbicydami, pestycydami i nawożone z powietrza przez co pazerniejszych farmerów. Bywają także w handlu stosowane sztuczki mające na celu zwiększenie mocy konopi jak np. posypywanie opium, PCP (Angel Dust) czy spryskiwanie [nie daj Boże] eterem. Zdaża się także potraktowanie plantacji z powietrza przez policję defoliantami.
4. W przypadkach wymienionych w pkt. 3 - spożywanie grasu jest niezdrowe. Ogólnie doradza się korzystanie ze znanych i sprawdzonych źródeł zaopatrzenia i krytycznego podchodzenia do wszelkich nowalijek.
Cannabis w swoim naturalnym stanie tj. liści i okwieconych szczytów znana jest pod wieloma nazwami w różnych krajach. W Indiach Bhang i Ganja, w Turcji - Kabak, w Tunezji - Takrouri, w Algierii i Maroku - Kif, w Libanie i Syrii: Haszysz el Keif, w Południowej Afryce - Dagga, zaś bardziej na północ, bliżej równika - Djamba. W Brazylii miejscowi zwą ziele Maconha, a na Madagaskarze Rengony, w Mozambiku - Suruma. We wszystkich wymienionych przypadkach "wyszczególnione nazwy oznaczają nieprzetworzone kwitnące szczyty i liście konopi. Czaras lub haszysz jest surową żywicą otrzymywaną z kwitnących szczytów nie zapłodnionych żeńskich roślin wzrastających z reguły w gorących i suchych regionach świata. Im bardziej gorący i suchy jest klimat, tym większa jest ilość wydzielanej na kwiatach żywicy. Jest to spowodowane tym, że żywica służy roślinie między innymi jako środek pozwalający utrzymać wilgoć w kwiatach i na liściach. Haszysz w zwiększeniu mocy działania w stosunku do marihuany ma się tak jak moc działania koniaku w stosunku do wina. Tradycyjnie haszysz był otrzymywany poprzez praktykowanie joggingu zupełnie nagich facetów po polach konopnych i zeskrobywanie z ich ciał żywicy. Ostatnio biegacze ubrani są w skórzane kurtki i żywicę zdrapuje się z nich ostrymi zakrzywionyni nożami. Inna prosta metoda to przesuwanie zebranych kwiatów w zaciśniętej dłoni i zeskrobywanie żywicy do przygotowanego naczynia. Żywicę otrzymuje się również na skalę półprzemysłową z zebranych i wysuszonych roślin, które umieszcza się pomiędzy warstwami bawełnianego płótna i poprzez uderzania żywica osadza się na materiale, po czym jest zeskrobywana. Haszysz miesza się z tłuszczem zwierzęcym, miodem lub nawet małą porcją wody, po czym jest prasowany w płaskie tabliczki i suszony. Z reguły im ciemniejszy jest haszysz tym jego moc i jakość jest lepsza, aczkolwiek spotyka się wyjątki i zdarzy się dobry hasz afgański o zabarwieniu białym, łuskowaty o konsystencji iłu. Pojawiający się ostatnio hasz z terenów byłego ZSRR ma kolor jasnobrązowy i nie najlepszą opinię, chociaż jest sprzedawany na silianki po przystępnej cenie.
Innym produktem przetworzonych konopi jest olej konopny, a raczej hasz-olej - produkt destytacji liści. Tutaj z kolei im ciemniejsza jest jego barwa, tym gorzej jest ratyfikowany i posiada gorsze właściwości. Przypala się w specjalnych szklanych fajkach, na końcu papierosa, ale najlepiej jest po prostu rozprowadzić kroplę lub dwie po bibułce papierosa.
Wracając na chwilę do spożywania konopi, o ile mamy przekonanie że nie są one czymś przytrute, warto wspomnieć, że opracowano wiele ciekawych przepisów kucharskich z użyciem tego ziela. Jednym z najbardziej interesujących faktów to zwiększenie zawartości THC poprzez delikatne podgrzewanie w temp. 40-50° C. Tłumaczy się to tym, że w podwyższonej temperaturze znajdujący się w liściach kwas tetrahydrokanabinolowy pozostający normalnie związkiem obojętnym dla człowieka przekształca się w psychoaktywny THC i zwiększa jego zawartość. Wyższa temperatura degraduje THC, podobnie jak obecność światła podczas gotowania. Nie należy używać do potraw z dodatkiem cannabisu metalowych garnków i naczyń.

BARDZIEJ POŻYTECZNA NIZ SZKODLIWA

Jedną z pierwszych publikacji, która dotarła do konserwatywnie nastawionej części społeczności był opublikowany 5 stycznia 1976 r. (a więc już po wprowadzeniu socjal-eksperymentu w Christianii i relegalizacji marihuany w Holandii artykuł w wielkonakładowym New York Timesie o następującym tytule i treści:

"Naukowcy nie odnajdują niczego prawdziwie szkodliwego w używaniu trawy. Szereg badań dotyczących chronicznych palaczy marihuany przeprowadzonych ostatnio w niezależny sposób w sześciu różnych krajach wykazało, że ta używka nie posiada wyraźnych i znaczących szkodliwych oddziaływań na ludzkie ciało czy mózg lub na ich funkcjonowanie. Badania w szczególnym stopiu potwierdziły i rozszerzały rezultaty wcześniejszych obserwacji naukowych dotyczących używania marihuany na Jamajce, które nie znalazły znaczących korelacji pomiędzy "ostrym przypalaniem", a uszkodzeniami psychicznymi, intelektualnymi, społecznymi, czy osłabieniem aktywności kulturalnej. Powyższe wyniki badań zostały podane we wtorek w dokumentach naukowych dostarczonych do Nowojorskiej Akademii Nauk na konferencję dotyczącą trwałego używania Cannabisu obejmujących wyniki ponad 100 badań przeprowadzonych w 10 krajach".

W tym samym 1976 r. dr Robert Du Pont, główny amerykański rządowy specjalista od nadużywania narkotyków oświadczył, że alkohol i papierosy są znacznie groźniejsze dla zdrowia niż marihuana "Marihuana nie powoduje tak śmiercionośnego działania jak alkohol czy tytoń." Dodał także, że młodzi ludzie prędzej sięgają po alkohol i ewentnalnie później po marihuanę niż w odwrotnej kolejności. Statystyki podają, że z powodu palenia tytoniu notuje się w USA 450 000 zgonów rocznie! - to jest pięćdziesiąt razy więcej niż zgony spowodowane używaniem wszystkich narkotyków łącznie. Co zostało dotychczas gruntownie ustalone to fakt, że marihuana nie powoduje niebezpiecznych fizycznych skutków dla zdrowia. W przeciwieństwie do większości narkotyków, posiada także kilka innych istotnych cech:
1. Nie powoduje uzależnienia.
2. Choć mogą pojawiać się drobne zaburzenia w chwilowym zapamiętywaniu, trawa nie powoduje "utraty filmu", jaki zdarza się w zamroczeniu alkoholowym.
3. Nie powoduje zwiększenia tolerancji połączonej z potrzebą powiększenia następnej dawki.
4. Nie powoduje sensacji żołądkowych odpowiadających alkoholowemu przepiciu, czy tradycyjnego kaca.
W latach siedemdziesiątych pojawiły się opinie środowiska lekarskiego, podnoszące sprawę możliwych skutków ubocznych długotrwałego działania marihuany, takiego jak: niszczenie podstawowych funkcji komórkowych (przekształcanie chromosomów - łańcucha DNA) wytwarzanie zaburzeń hormonalnych (przejawiających się rzekomo w wielkim rozroście piersi u mężczyzny) upośledzenie funkcji odpornościowych organizmu, osłabienie produkcji spermy i powodowanie zaburzeń genetycznych. Zanim przedstawimy rezultaty następnych badań nad wpływem używania marihuany na poziom zdrowia człowieka, trudno nie podzielić się kilkoma nasuwającymi się refleksjami. Pierwsza to nieco humorystyczny i tragiczny zarazem obraz społeczeństwa żyjącego na Jamajce, gdzie 90% ludności w wieku od kilku-kilkunastu lat pali systematycznie marihuanę. Jeśli zatem wierzyć powyższym doniesieniom, 90 % ludności na Jamajce to (teoretycznie) zdefektowane genetycznie osobniki, wiecznie chore lub już umierające postacie, w męskiej części mocno cycate i nie bardzo zdolne do rozmnażania się. Ponieważ tradycja palenia trawy na Jamajce jest mocno zakorzeniona od mniej więcej 200 lat - daje to obraz zmian i degradacji społeczeństwa na niemałej próbce 7-8 pokoleń. Fakty przedstawiają diametralnie inny obraz. Inna sprawa dotyczy zmian w strukturach chromosonalnych i genetycznych. Ilekroć prowadzone są badania dotyczące toksycznego środowiska człowieka, czy to dotyczy zatrucia srodowiska np. na Śląsku, czy dotyczy to palaczy tytoniu, czy też alkoholików naukowcy donoszą o zmianach w kodach genetycznych i chromosomach wśród badanych i nie bardzo przy tym wiadomo czy poddani badaniom przed zamieszkaniem na terenie zanieczyszczonym, czy przed rozpoczęciem palenia papierosów i picia alkoholu posiadali prawidłowy (czytaj inny) zestaw chromosomów, oraz czy te wahania nie są również spotykane wśród żyjących w zdrowym środowisku i nie palących Indian amazońskich. Kolejną sprawą jest zdarzająca się koniunktualność wyników przeprowadzanych badań. Swego czasu prasę światową obiegły wyniki przeprowadzonych badań dotyczące zdrowotności spożywania jaj kurzych. Naukowcy bezspornie stwierdzili nadmiar cholesterolu i masę innych szkodliwych czynników znajdujących się w jajkach mogących doprowadzić nawet do zaburzeń hormonalnych dzieci w okresie rozwoju.
Przeprowadzona przez media antyjajowa propaganda spowodowała spadek spożycia jaj kurzych. Przerażeni przedstawiciele przemysłu jajczarskiego niezwłocznie zwołali ekipę naukowców, która po przeprowadzeniu odpowiednich naukowych dociekań stwierdziła jednoznacznie, że jaja są zdrowe, zawierają masę potrzebnych mikroelementów, (aminokwasów i innych niezbędnych do życia składników, stanowią nieodzowny element zdrowego odżywiania człowieka z jedynym zastrzeżeniem, że nie należy ich ilości przedawkowywać. Akcja propagandowa Anslingera oparta została również o autorytalne wyniki przeprowadzonych na zlecenie komisji d/s narkotyków w latach 3O-tych badań, z których wynikało niezbicie, że marihuana powoduje natychmiastową rządzę mordu, deprywację psychiczną i społeczną, rozliczne akty gwałtu i przemocy, uaktywnienie społecznych postaw i w krótkim czasie zgon okrutnie doświadczonego przez los narkomana. Przeprowndzone w latach 75-77 badania na Jamajce (Center for Studies of Narcotic and Drug Abuse), Kostaryce (University of Floryda) w Atenach (University of Athens) oraz w McLean Hospital in Massachusets na 1380 pacjentach UCLA wykazały poniższe prawidłowości wśród wieloletnich palaczy ganji:
- nie znaleziono organicznych uszkodzeń mózgu ani uszkodzeń w strukturze chromosomów pośród badanych,
- trwałe używanie marihuany - jak wykazały przeprowadzone testy nie spowodowało stałego ani czasowego upośledzenia wyższych czynności mózgu czy inteligencji - nie doszukano się znaczących klinicznych (psychiatryczne, psychologiczne, medyczne) różnic pomiędzy badanymi palaczami a grupą kontrolną
- nie istnieje związek pomiędzy poziomem testosteronu, obniżoną odpornością organizmu a używaniem marihuany
- używanie marihuany nie pomniejsza w żadnym stopniu zdolności funkcjonowania zarówno w domu, jak i w miejscu pracy
- nie znaleziono żadnych przesłanek na potwierdzenie hipotezy, że ostre palenie konopi powoduje "Syndrom amotywacyjny".
Dr Lester Grinspoon w książce "Marihuana Reconsidered" (Harvard University Press Bantom Books) zauważa, że nigdy się nie spotkał z relacją ani udokumentowanym przypadkiem śmiertelnego przedawkowania. Nie było także przypadku komórkowego uszkodzenia jakiegokolwiek organu. Toksyczność Cannabis jest dobrze poznana i uważa się tę używkę za najbezpieczniejszą z poznanych. Śmiertelna dawka wymagałaby wypalenia lub spożycia ok. 3,5 kg szczytów roślin w czasie 24 godzin. Daje to około 11000 jointów. Jestem przekonany, że wypalenie połowy tej ilości papierosów z tytoniu w tym samym czasie gwarantuje godny pochówek spowodowany nadmiarem nikotyny we krwi.

ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

Konopie jako ziele lecznicze stowane było już w drugim tysiącleciu przed naszą erą na terenach Indii i Chin. W chińskim ziołolecznictwie kwiaty (ma-po) były stosowane do leczenia owrzodzeń, ran, poparzeń i wrzodów. Nasiona (ma-jen) w formie pasty były stosowane przeciwzapalnie, na opuchlizny i obrzęki skóry. Nasiona były także zalecane jako lek przeczyszczający. Komponent w środkach moczopędnych i jako doskonały lek odrobaczający dla dzieci i zwierząt. Olej tłoczony z nasion używano jako odżywkę do włosów i dla złagodzenia kłopotów żołądkowych. Żywiczny wyciąg (tinctura na bazie alkoholu) był powszechnie stosowany jako środek przeciwbólowy, redukujący poziom lęku, poprawiający apetyt, stosowany przy biegunkach, dyzenterii, bronchitach, migrenie, bezsenności i przypadłościach neurologicznych. Na początku XX wieku znanych było co najmniej sto środków leczniczych, w których Cannabis stanowił istotny, jeśli nie jedyny składnik. Lekarstwa były przepisywane na tak szeroką gamę schorzeń jak: zaburzenia pochodzenia psychicznego, delirium, delirium tremens, bezsenność połączona z delirium i koszmarami nocnymi, bolesne skórcze mięśni twarzy, histeria, neurastenia, przy kłopotach z oddychaniem w formie papierosów lub inhalacji, przy chronicznym katarze, rozedmie płuc, astmie - prawie do końca lat trzydziestych, tężec, cholera, róża, a także wypryski, opryszczka, liszaje, chroniczny świąd, rzeżączkę, prostatę, cysty, przy bólach żołądka (także nowotworowych), anoreksji, wrzodach żołądka i migrenie. Współczesna medycyna po okresie zaprzestania stosowania konopi w celach leczniczych, zaczyna spoglądać ponownie przychylnym okiem na to ziele i powoli wprowadza na powrót preparaty z zawartością THC. Jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych jest stosowanie intensywnej chemoterapii, której skutkiem ubocznym m.in. są intensywne nudności, wymioty obserwowane u 70%-75% chorych poddanych chemoterapii. 80%-90% spośród pacjentów nie reaguje pozytywnie na syntetyczne i klasyczne środki przeciwwymiotne i przeciwnudnościowe. Doświadczenia (z zachowaniem grup kontrolnych oraz podawaniem placebo) przeprowadzone w Sidney Farber Cancer Center przez Dr. Stephena E. Sannna w Bostonie opisane na łamach "New England Journal of Medicine" oraz "National Enquirer" wykazały co następuje: przy udziale 22 pacjentów podawanie marihuany spwodowało co najmniej 50 % zmniejszenie odruchów wymiotnych i nudności. W pięciu przypadkach prawie 23% objawy ustąpiły całkowicie. Przytoczę cytat z wymienionych powyżej czasopism:
"THC jest znacznie bardziej efektywne w działaniu niż jakiekolwiek inne lekarstwo w przezwyciężaniu odruchów wymiotnych i nudności, które przysparzają cierpień tysiącom pacjętów chorych na raka, poddawanych chemioterapii"
i dalej:
"Przed rozpoczeciem podawania THC (również w formie syntetyku) pacjenci poddawani chemiotrapii mogli oczekiwac jedynie godzin a nawet dni pełnych choroby i cierpień. THC całkowicie to zmienił. Pozwoliło to [THC] na umożliwienie prowadzenia normalnego życia podczas chemioterapii. To także złagodziło przerażenie chemioterapią, które wcześniej - przed pobraniem THC - czyniło ich tak bardzo chorymi i nieszczęsiwymi. Jedynym ubocznym efektem przyjmowania THC jest stan "high" podobny do tego, jaki osiąga się paląc marihuanę".
Raporty z klinik onkologicznych - Medical Conege of Virginia donoszą także o podawaniu z pozytywnym skutkiem syntetycznego THC chorym na raka w fazie termininnej. Zauważano lepsze samopoczucie psychiczne chorych, rozluźnienie, stabilizację emocjonalną, zmniejszenie poziomu frustracji i odczuć depresyjnych. Pacjenci przybierali na wadze. Ostatni przykład może być również powiązany z faktem, że THC ma właściwości przeciwbólowe, a właściwie stwarza wrażenie oddalenia bólu i odczuwania go jako coś nieistotnego, bez wszelako całkowitego znieczulenia, jak np. N2O czy kokaina (stosowana miejscowo). Jak już zauważyli Chińczycy, preparaty konopne posiadają również właściwości bakteriobójcze, np. w stosunku do szczepów Stephylococcus, nawet tych uodpornionych na penicylinę i inne antybiotyki. Ciekawa historia Boba Randana została opisana w "The National Observer" w 1976r. Chory na jaskrę, niewidzący na prawe oko i tracący wzrok w lewym Bob Randan odkrył w 1968 r., że pół godziny po użyciu marihuany uczucie bólu i zwiększonego ciśnienia w gałce ocznej zanika, zaś ostrość widzenia w lewym oku poprawia się. Ponieważ przez osiem ostatnich lat próbował wszystkich dostępnych przepisywanych mu przez lekarzy środków, ze stałym efektem zmniejszania się skuteczności przyjmowanych lekarstw w miarę upływu czasu - pozostało mu tylko palenie marihuany. Głównym problemem była dla niego nielegalność stosowanego lekarstwa, zaś jak wypowiedział się jego oftalmolog Ben S. Finer:
"Jest jasne, że stan pana Randana nie może być dłużej kontrolowany konwencjonalnymi medykamentami. Interwencja chirurgiczna w tym przypadku może pogorszyć raczej niż poprawić sytuację poprzez uszkodzenie obszarów jeszcze aktywnego zdrowego widzenia"
Zimą 1976 r. Randall spędził 10 dni na badaniach w UCLA, gdzie ciśnienie wewnątrz jego gałek ocznych było mierzone po podaniu wszystkich tradycyjnych środków przeciwko jaskrze, oraz po wypaleniu marihuany pochodzącej z rządowych plantacji. Wynik przeprowadzonych badań był następujący: "marihuana w połączeniu z klasycznymi lekarstwami, pozwala w tym przypadku na uzyskanie kontroli ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, co jest nie do uzyskania używając wyłącznie innych preparatów medycznych". W drugiej połowie 1976 r. Randan uzyskał zezwolenie na wyłączenie spod federalnego prawa w zakresie używania marihuany jako lekarstwa.

EFEKTY

Cannabis Indica była znana w Indiach jako uświęcona żenska eminacja, naziemna manifestacja boskiego Sziwy, stworzona w najdawniejszych czasach z oceanowych wód przez to wielkie Bóstwo i ofiarowane umęczonemu rodzajowi ludzkiemu jako balsam kojący wszystkie ziemskie troski. Subtelność azjatyckiego opisu odpowiada subtelnej istocie działania tego niezwykłego ziela. Każde słowo próbujące oddać efekt oddziaływania THC na psychikę człowieka można z góry uznać za stracone, gdyż jest to podobne buddyjskiej przypowieści o słoniu symbolizującym istote buddyzmu, gdzie trzech mędrców zebrało się z związanymi oczyma powiadając, że: słoń jest rurą (ten który dotknął trąby), gładką skórą (ten który dotknął kłów) i wielką górą (ten który dotknął brzucha). Odczuć powstałych przy paleniu marihuany może być tyle ile osób palących i tyle ile krzewów rośnie na świecie. To pierwsze tłumaczy się zróżnicowaniem psychiki, wrażliwości sensorycznej i mentalnej każdej istoty ludzkiej. To drugie zróżnicowaniem genetycznym, klimatycznym (w jakim rośnie roślina) i wreszcie odmianą. Dziko rosnące konopie są roślinami diploidalnymi (tzn. posiadają po dwa zestawy chromosomów w komórce). W niektórych regionach jak Acapulco, Tajlandia, Panama, Północna Korea, Nigeria rośliny są poliploidalne (mają większą liczbę zestawów chromosomów w komórkach) takie zdarzenie zwiększa zawartość THC w żywicy. Botanicy za pomocą trującego alkaloidu - kolahicyny multiplikują ilość par chromosomów, tak że na doświadczalnych plantacjach np. w USA uzyskuje się pięciokrotnie mocniejszą trawę niż normalnie rosnąca. Konopie wytwarzają w liściach i kwiatach właściwe tylko sobie substancje o nazwie kannabidiol, kannabinol, kwas tetrahydrokanabinolowy w różnych wariacjach molekularnych, ale tylko dwie spośród tych wielu substancji są psychoaktywne - delta-1, oraz delta-6 tetrahydrokanabinol w skrócie THC.

Proporcja, rozkład i ilość kannabinoli i składników THC nadaje roślinie taki czy inny smak i działanie, kolor i zapach liści, subtelny sposób oddziaływania na psychikę w ten czy inny sposób. Powiada się, że generalnie można odróżnić dwa trendy odziaływań grassu na umysł człowieka: "Being Stoned" i " Being High". Każdy z nich ma swoich zwolenników i przeciwników. "chhacun a son gout". Ten pierwszy stan z reguły pochodzi z odmiany wzrastającej na poziomie morza Cannabis sativy, a wzbudzając chwile głębokiej refleksji, nieraz uderza w czaszkę mocno jak węgierska narkoza, podcinając nogi w kolanach. Można się wtedy zadziwić otaczającym wszechświatem, przepływającymi wokoło i wewnątrz doznaniami, stojąc w miejscu i będąc niejako w centrum nurtów ogarniających osobę zdarzeń. Cięższy stuff zagarnia nieraz taką falę, że spływa na daną osobę czarny płaszczyk mocnego, regenerującego snu. "Being High" to często wpływ odmiany Cannabis Indica rosnącej wysoko w górach, skąpanej intensywnym ultrafioletowym światłem słońca. Osoba zabrana na ten rodzaj wycieczki zostaje oświecona wysokogórskim jaskrawym słońcem, podnosi się sufit i można wznieść się nie dotykając podłoża, kreować świat wokół i pod spodem. Penetrować przestworza i badać niebiosa. Niekiedy tym niebem jest druga osoba, czasami cały otaczający świat. Mieszkańcy miejscowości nadmorskich nie muszą się obawiać, że nie dotkną nigdy niebios, a górale nie mają podstaw do obaw, że nigdy nie będą "stoned", 95% właściwości uprawianych roślin zależy od materiału genetycznego nasienia przekazanego przez rodziców, a w mniejszym stopniu od położenia upraw. Kannabinole odbywając wędrówke przez ciało docierają do większości organów wewnętrznych człowieka, w mózgu oddziaływują na frontowe i ciemieniowe partie mózgu, gdzie kreują powstawanie fal alfa. Pojawia się także nieznaczne podwyższanie tętna oraz zmniejszenie wydzielania śliny i łez. Źrenice nie ulegają rozszerzeniu, a dwie najbardziej charakterystyczne cechy zewnętrzne to suchość w ustach i zaczerwienione białka oczu. Intrygującą właściwością THC, całkowicie swoistą i raczej nie spotykaną wśród innych narkotyków jest fakt, że większość palących po raz pierwszy nie odczuwa żadnego działania THC (poza być może zatruciem tlenkiem węgla po wypaleniu ogromnej ilości stuffu objawiającym się bólem głowy). Bywa że początkujący ponawia próby wielokrotnie, aż do granic zniechęcenia. W tym samym czasie doświadczeni palacze mają już niezły "high", co może wprowadzić początkującego w stan wzmożonej konstemacji. Tłumaczyć to można zmianami fizjologjcznymi rozłożonymi w czasie lub nabywaniem umiejętności zauważania efektów działania THC na psychikę, która często jest po prostu blokowana masą wyobrażeń i oczekiwań spodziewanych użyciem THC. Dlatego zdarza się, że osoba zapalająca jointa spontanicznie i niejako "z zaskoczenia" (nawet w starszym wieku) odczuwa efekt THC za pierwszym razem. Notowanym często zjawiskiem wsród używających marihuany/haszyszu są napady wilczego apetytu pojawiające się po ok.90 min. po zjedzeniu podanej porcji. Kiedy chwyci cię nagły głód, to nie jest wpływ reklamy "Snickersa" ale reakcja na niedobór glikogenu (skrobii wątrobowej) w krwi zależna od biochemii i kondycji organizmu oraz ilości marihuany. Gdy poziom cukru we krwi gwałtownie się obniża, naturalną reakcją organizmu jest przywrócenie go do normalnego stanu. Informacje podawane do mózgu objawiają się gwałtownym zapotrzebowaniem na słodycze i inne łakocie, a także na słodkie napoje chłodzące. Wprowadzenie dużej ilości rafinowanego cukru może z kolei spowodować niekorzystny dla wątroby i trzustki efekt nadmiernej ilości cukru we krwi, senność i rozleniwienie. To co naprawdę jest potrzebne to niewielka ilość (20-30 gram) łatwo przyswajalnych protein, spożytych najlepiej tuż przed użyciem marihuany. Wystarczy (forma dowolna) rybka, czy inne lekkostrawne lub czysto proteinowe mieszanki w fomie płynu lub proszku.
Relacje i efekty psychiczne chyba najpełniej zostały przedstawione w pracy dra Karola Tarta opublikowanej pt. "0,1 being stoned" [Science and Behavior Books]. Metoda pracy dra Tarta oparta była na rozesłaniu do różnych miejscowości i osób ze wszystkich grup społecznych kwestionariuszy, wypełnianych anonimowo i odsyłanych z powrotem. Test oparł się na 150 wypowiedziach, które przeszły testy autentyczności, prawdy, ważności, braku sprawności itp. (razem 14 testów sprawdzających). Łączne doświadczenie respondentów obejmowało 421 lat używania marihuany i ok. 37000 wypalonych jointów. Tart stwierdził, że palenie marihuany nosi tendencje kultowe i że można już mówić o swoistej fenomenologii marihuany. Badania i odkrycia Tarta można przedstawić w poniższym zestawieniu.

Wrażenia ogólne odczuwane powszechnie przez ankietowanych:
Zmiana postawy przy rozwiązywaniu problemów
Głębszy wgląd w stosunku do innych osób
Sposób myślenia bardziej intuicyjny, niezależny, oryginalny
Błyskotliwe konwersacje pomimo zapominania szczegółów
Precyzyjne postrzeganie działań osób z otoczenia w danej chwili
Wyczerpujące wypowiedzi należycie przemyślane
Intnicyjnie, pełne empatii zrozumienie ludzi
Miłość fizyczna połączeniem zarówno ciał jak i dusz
Zmniejszone powstrzymywanie (ham. psych.)
Odczucie większej efektywności w rozwiązywaniu problemów
Jedność ze światem
Zdarzenia i działania stają się archetypiczne

Wrażenia odczuwane często:
Wzory (formy) oznaczają się niejasnością materialną
Wyobraźnia wzrokowa jest bardziej żywa
Większe przestrzenne rozróżnienie pomiędzy źródłami dźwięków
Lepsze rozumienie słów słuchanych utworów muzycznych
Lepsza słyszalność subtelnych zmian w brzmieniu (dźwięku)
Nowa jakość odczuwania smaków
Radość z jedzenia (nawet w dużych ilościach)
Większe poczucie przebywania "tu i teraz"
Czas mija znacznie wolniej
Podczas spaceru następują zmiany w odczuciu dystansu
Orgazm ma nową, przyjemniejszą jakość
Nowa jakość dotyku
Poruszanie się jest nadzwyczaj łagodne
Odczucie fizycznego relaksu bez potrzeby poruszania się
Dotyk jest bardziej ekscytujący
Zapominanie początku rozmowy
Głębszy wgląd w stostunku do innych osób
Wyostrzone poczucie humoru
Utrudnione prowadzenie zwykłych rozrywek interpersonalnych
Mniejsza hałaśliwość od imprez z alkoholem
Częste zapominanie o ukończeniu jakiegoś zadania (pracy)
Łatwe schodzenie na boczne tory (w rozmowie, działaniu)
Spontaniczne wglądy wewnątrz samego siebie
Utrudnienia w czytaniu
Docenianie zaostrzonego poczucia humoru (u kogoś np.)
Większa gotowość do zaakceptowania
Niemal niezmiennie dobre samopoczucie
Mniejsza potrzeba odczucia panowania nad sytuacją
Większa dziecinność, otwarcie na doświadczenia
Łatwość zasypiania w nocy

Odczucia występujące rzadko:
Nędzna jakość świata
Kolory stają się matowe
Dźwięki się rozmywają
Prekognicja
Wzrokowo świat wygląda płasko
Poczucie ogarnięcia przez wrogie siły
Odczuwanie energii czakr
Poczucie opanowania przez dobre moce
Wykonywanie magicznych działań
Odczuwanie energii w kręgosłupie
Wymioty
Odczucie nudności, zawroty głowy
Wykonywanie aspołecznych rzeczy
Wrażenie, że ludzie są nieżywi, jak roboty lub Zombi
Mniejsza potrzeba seksu
Deja vu
Niemal nienaturalne złe samopoczucie
Poszczególne części ciał poruszają się samodzielnie
Troska o utratę kontroli
Szkodzenie innym ludziom
Drżenie rąk
Kłopoty z zasypianiem, bezsenność

SEX I MARIHUANA

Opinie krążące o seksie i marihuanie są podzielone i niektórzy badacze tematu dzielą się swoimi obawami, których podłożem jest zaniepokojenie o naturalny rozwój głębi i jakości doznań seksualnych partnerów stymulowanych czasowo THC. W filmie "Manhatan" Woody Alen zapytuje w łóżku swoją partnerkę zapalającą jointa, czy tak jest lepiej, czy inaczej niewiele by odczuwała i czy on nie wystarcza jej jako mężczyzna w odpowiedzi partnerka informuje Alena, że czyni tak od dawna, że lepiej wówczas czuje i żeby nie zadawał głupich pytań. Wpływ marihuany na życie seksualne najlepiej został przedstawiony w książce "The Sexual Power of Marijuana" Barbary Lewis. Krótkie podsumowanie jej badań brzmi następująco:
"W przeprowadzonych przeze mnie wywiadach zauważyłam, że cokolwiek naukowcy by nie odkryli istnieje wzmocnienie pomiędzy marijuaną i seksem. W badaniach przeprowadzonych na dwudziestu jeden mężczyznach i jedenastu kobietach, którzy używali trawy więcej niż 10 razy i zostali zapytani dlaczego to kontynują, 73% odpowiedziało, że palą w celu zwiększenia satysfakcji seksualnej... Badania "The Marijuana Problem: An Overview" zostały opublikowane w The American Journal of Psychiatry w 1968 r. Współautorami byli dr William H. McGlothlin psycholog - naukowiec z University of Califonia in Los Angeles, i dr Louis Jolyon West, obecnie szef oddziału psychiatrii tej samej instytucji. Dr West był bodajże trzydziestym piątym naukowcem psychiatrą, psychologiem, lekarzem, socjologiem, farmakologiem, z którymi rozmawiałam. Miał on kontakt z setkami palaczy marihuany przez szereg lat. Wyrażał troskę niektórymi efektami narkotyku dotykających niektórych z palaczy, ale przyznał, że przeciągające się roztrząsanie kwestii, czy trawa jest praktycznie afrodyzjakiem była niedorzeczna dla większości palaczy. W rzeczywistym życiu pomiędzy realnymi ludźmi - powiedział - jest to faktem, jest stwierdzeniem, jest przeświadczeniem, jest oczekiwaniem, a więc w rezultacie marijuana zwiększa aktywność seksualną. Otrzymałam także znaczne poparcie od dra Erich Goode, asystenta profesora socjologii w State University of New York w Stony Brook na Long Island, którego badania 200 użytkowników grassu były wspierane przez National Institute of Mental Health... W 1967 r. przedłożył dwunastostronicowe kwestionariusze 200 nowojorskim palaczom marijuany pochodzącym z klasy średniej. Pytania dotyczyły wszystkich aspektów doświadczeń z marihuaną, łącznie z reakcjami seksualnymi. Średni wiek respondentów - 23 lata. Przeważająca większość (68%) pytanych odpowiedziała, że marihuana wyraźnie zwiększa ich seksualność. Co bardziej interesujące, 50% kobiet i 39% mężczyzn ujawniło, że palenie po zaspokojeniu pierwszej fali żądzy, wyostrzało ich seksualne pragnienia na nowo, wyłącznie po zapaleniu z pożądanym seksualnie partnerem. Jeżeli pali się z kimś, kogo uważa się za niezbyt apetycznego, marihuana akcentuje uczucie niesmaku. Seks staje się wówczas odrażający. To nie jest jak po alkoholu, który często znieczula nieprzyjemne cechy partnera. Bezsprzecznie w warunkach, gdzie istnieje większe "otwarcię się" na drugą osobę, lepsze zrozumienie jej potrzeb spotęgowanie wrażeń dotykowych, dźwiękowych, wzrokowych, relatywne spowolnienie czasu i odmienny odbiór wrażeń przestrzennych seks może stać się fascynującym zajęciem dla co najmniej dwóch osób na ładnych parę godzin. Warto wspomnieć jeszcze o takich aspektach w zmianie odbioru rzeczywistości jak: dodanie trzeciego wymiaru obrazom, głębia kolorów, zjawiskowe przekształcanie wrażeń dźwiękowych we wzrokowe. Nie należy też zapominać o wzroście kreatywności, inspiracji do działań artystycznych, spontanicznej bezinteresownej aktywności skierowanej ku ludziom, inspiracjom religijnym i mistycznym, lepszemu samopoznaniu i zaskakującym odkryciom wewnątrz zakamarków własnego umysłu.

Uwagi praktyczne:
Przechowywanie Cannabis. Z marijuaną należy obchodzić się ostrożnie. Nie rzucać, nie trząść, nie prasować ani gnieść. Przy traktowaniu jak powyżej gruczoły zawierające żywicę w formie mikroskopijnych kulek odpadają i występuje ich zmniejszona ilość. Niedobre przy przechowywaniu jest światlo, zbyt wysoka temperatura - ponad 40C, działanie tlenu zawartego w powietrzu, najlepsze warunki do przechowywania to temperatura pokojowa ok. 20C, ciemne miejsce i szczelnie zamknięty pojemnik.

Praktyki alchemiczne.
W stosunku do dolnych liści roślin, męskich lub ogólnie ubogich w THC, paru spryciarzy wymyśliło powiększenie zawartości THC o ok. 30-50%. Używając nie metalowego (np. szkło żaroodporne) naczynia, zalewa się liście marijuany niewielką ilością najlepiej destylowanej wody wystarczającą do zanurzenia całości stuffu. Doprowadza się wodę do wrzenia, a następnie redukuje podgrzewanie do absolutnego minimum. Utrzymuje się temperaturę 40C-50C przez kilka godzin (2-3) pod przykryciem (bez dostępu światła) uzupełniając co pewien czas odparowaną ilość wody. Podczas wymienionych czynności zachodzi szereg przemian. Liście (suche lub świeże) składają się w 30% swej masy z cukrów, pigmentów, protein i innych rozpuszczalnych w wodzie substancji. Żywica w wodzie nie rozpuszcza się. Zmniejszenie masy liści o rozpuszczone w wodzie substancje to pierwszy etap powiększenia proporcji THC do masy spalanej przez używających marihuany. Podgrzewanie jednak czyni więcej niż prostą koncentrację THC w liściach. Liście marijuany zawierają dużą ilość kwasu THC i kanabidioli, które nie są psychoaktywne. Jednakże podwyższona temperatura powoduje, że kwas THC i szereg kanabidioli przekształca się w aktywny delta 1 i delta 6 THC. Taki proces powoduje po wysuszeniu liści wzrost zawartości THC o 40%-100%. Działanie podwyższonej temperatury wykorzystywane jest również w kuchni przy gotowaniu różnych potraw z udziałem konopi, a także przy sporządzaniu nalewek, jako że THC rozpuszcza się w alkoholu. Należy wszelako uważać z dostępem otwartego ognia.

Podziekowania hyperreala dla: frustrata, bujnosa, gołego.

Tekst zamieszczony bez zgody autora!

Odpowiedzi

co to za głupoty?????????

ten tekst pisał człowiek nie mający pojecia o marihuanie...... najbardziej rozśmieszyło mnie to jak napisał ze jadąc autem 80mil wydaje sie jakby to było 20mil HEHEHE WIĘKSZEJ GŁUPOTY W ŻYCIU NIE CZYTAŁEM!!!!!!!!!

powiem ci tak zalezy jakiego

powiem ci tak zalezy jakiego stafu sie opalisz i ile:) wszystko mozesz sobie wkrecic:D jesli tylko potrafisz dobrze korzystac z wyobrazni ktra dal ci BÓG jak i z tej zielonej rosliny . Zastanawia mnie tylko jedna rzecz dlaczego marihuana jest postrzegana jak jakis wy..bany narkol ,czy po alkoholu nie kreci ci sie w glowie i czy alkohol nie szkodzi tak samo jak i fajki?a mimo to alko i tyton sa legalne a maria nie a tez jest roslina.A jeszcze odnoszac sie do religi chrzescijanskiej:jesli zanieczyszczasz swoje cialo masz grzech ale gdy masz 18 lat nagle dostajesz przepustke do zajeba...ych fajek ktore truja bardziej i alko a maria jest zakazana po za tym jesli ta roslina jest stworzona przez Boga i chyba nie stworzyl jej po to by sobie byla tylko do jakichs celow. ciekawe do jakich niech mi to ktos powie bo wiem duzo o konopiach i sa wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki a o tytoniu jakos nie slyszalem zeby byl stosowany do np.produkcji papieru.....

ale pech bo niedawno

ale pech bo niedawno naukowcy udowodnili że maryha nie działa pozytywnie w medycynie i jest nie przydatna, tylko szkodzi ;-) no coż historia kołem się kręci

Alkohol też szkodzi :)

Alkohol też szkodzi :) Łatwiej z nim przesadzić.

gówno

zajebałem 4 i c...j spałem 2 dni

szukam

szukam tej książki, gdzie ją można zdobyć, podobno ją zakazali i nie ma szans na nówkę ale szkoda, że w żadnej bibliotece jej nie ma, bardzo dobrze napisana, kompetentna i rzeczowa

fajna bombka

podj...łem troche babce zxajefajnie sie na tym lata ale po kilku

zasadze dzisiaj pare tabsow tego specyfiku i sprawdze na sobie:D

stałem sie posiadaczem całego opakowania i zobaczymy jak to działa potem cos napisze na ten temat

...:::HonSiu:::...

k...a nie wiem co o tym sądzić bo nie czytałem ale k...a myślę , ze artykuł jest zajebisty.

kuuuuurwa

stałem sie posiadaczem całego opakowania i zobaczymy jak to działa potem cos napisze na ten temat