Hostel / mieszkanie / dom readaptacyjny

Placówka oferująca czasowe zakwaterowanie osobom, które ukończyły terapię w stacjonarnej placówce rehabilitacyjnej, a które nie są gotowe, nie powinny, albo z przyczyn natury materialnej nie mogą zamieszkać samodzielnie lub powrócić do rodziny. Dzięki grupom wsparcia, doradztwu i współpracy z różnymi podmiotami pomaga wyjść z bezdomności, zdobyć pracę, odnaleźć się w społeczeństwie po opuszczeniu społeczności terapeutycznej. Oddziaływania terapeutyczne nastawione są na zapobieganie nawrotom. Możliwe jest łączenie pobytu w hostelu z leczeniem substytucyjnym.