Społeczność terapeutyczna

Społeczność terapeutyczna jest dominującym podejściem stosowanym w polskim systemie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków. Zakłada ono współudział wszystkich osób mieszkajacych i pracujących w placówce rehabilitacyjnej w doprowadzeniu osoby potrzebujacej pomocy do wyzdrowienia, przy czym osoba ta również przyczynia się do procesu zdrowienia pozostałych pacjentów. Ważne jest poszanowanie jasno określonych wartości i zasad oraz pełnienie we wspólnie budowanej społeczności różnych ról, wiążących się ze stopniowo coraz większą odpowiedzialnością.