Model Minnesota

Zaadaptowany do terapii uzależnień od różnych naroktyków model terapii opracowany w celu leczenia alkoholizmu. Opiera się na następujących przesłankach : uzależnienie jest chorobą inną niż znane zaburzenia i choroby psychiczne;
jest chorobą pierwotną, przewlekłą i postępującą, z tendencją do nawrotów; w terapii jest szanowana godność osobista pacjenta, którego obciąża się odpowiedzialnością za powstanie uzależnienia.

Cel główny stosowania tej terapii to poszukiwanie skutecznych sposobów budowania u pacjentów potrzeby dokonywania zmian jakościowych w życiu.

Terapia jest prowadzona w małych grupach przez kilkuosobowy, interdyscyplinarny zespół.